Nový výskum: V roku 2023 mali rodičia väčší problém držať krok s online aktivitami tínedžerov

5. februára 2024

Už celé generácie rodičov a opatrovateľov na celom svete tvrdia, že rodičovstvo je zároveň obohacujúce a príjemné, únavné a stresujúce. Po príchode digitálneho veku sa tieto radosti a výzvy len zväčšujú. Dnes, v medzinárodný deň bezpečnejšieho internetu, zverejňujeme nový prieskum, ktorý ukazuje, že v roku 2023 bolo pre rodičov ťažšie udržať si prehľad o online aktivitách svojich dospievajúcich a dôvera rodičov v ich dospievajúcich, že sa na internete správajú zodpovedne, klesla. Tento výskum sa uskutočnil na všetkých zariadeniach a platformách – nielen na Snapchate.

Výsledky nášho najnovšieho prieskumu ukazujú, že dôvera rodičov v zodpovedné správanie svojich tínedžerov na internete v roku 2023 klesla, pričom len štyria z desiatich (43 %) súhlasili s tvrdením: „Dôverujem svojmu dieťaťu, že sa na internete správa zodpovedne, a necítim potrebu aktívne ho sledovať.“ To je o šesť percentuálnych bodov menej ako 49 % v podobnom výskume v roku 2022. Okrem toho menej maloletých tínedžerov (13- až 17-ročných) uviedlo, že pravdepodobne vyhľadajú pomoc rodiča alebo dôveryhodnej dospelej osoby po tom, ako sa stretnú s online rizikom, čo predstavuje pokles o päť percentuálnych bodov na 59 % zo 64 % v roku 2022.

Rodičia podcenili vystavenie svojich tínedžerov intímnym alebo sugestívnym obrázkom o 11 percentuálnych bodov – táto otázka bola pridaná v roku 2023. Znížila sa aj schopnosť rodičov posúdiť celkové vystavenie tínedžerov online rizikám. V roku 2022 bol rozdiel medzi digitálnym rizikom, ktoré tínedžeri uvádzali, a presnosťou rodičov pri jeho hodnotení dva percentuálne body. V minulom roku sa tento rozdiel zvýšil na tri percentuálne body.

Výsledky sú súčasťou prebiehajúceho výskumu spoločnosti Snap zameraného na digitálnu pohodu generácie Z a predstavujú druhé čítanie nášho každoročného indexu digitálnej pohody (DWBI), ktorý meria, ako sa dospievajúcim (vo veku 13 – 17 rokov) a mladým dospelým (vo veku 18 – 24 rokov) darí na internete v šiestich krajinách: Austrália, Francúzsko, Nemecko, India, Spojené kráľovstvo a USA. Rodičov 13- až 19-ročných sme sa pýtali aj na skúsenosti ich tínedžerov s online rizikami na akejkoľvek platforme alebo zariadení, ktoré používajú, nielen na Snapchate. Prieskum sa uskutočnil od 28. apríla 2023 do 23. mája 2023 a zúčastnilo sa ho 9 010 respondentov v troch vekových skupinách a šiestich geografických oblastiach.

Tu je niekoľko ďalších hlavných zistení:

  • 78 % tínedžerov a mladých dospelých z generácie Z uviedlo, že začiatkom roka 2023 zažili určité online riziko, čo je o dva percentuálne body viac ako 76 % v roku 2022.

  • 57 % respondentov z generácie Z uviedlo, že oni alebo ich priatelia boli v predchádzajúcich troch mesiacoch zapletení do intímnych alebo sexuálnych obrázkov, buď ich dostali (48 %), boli o ne požiadaní (44 %), alebo zdieľali či distribuovali fotografie alebo videá niekoho iného (23 %). Okrem toho 33 % respondentov uviedlo, že tento obraz sa rozšíril aj mimo určeného príjemcu.

  • Polovica (50 %) rodičov uviedla, že si nie je istá, aké sú najlepšie spôsoby aktívneho monitorovania online aktivít ich dospievajúcich.

Druhý rok DWBI 

Index digitálnej pohody priraďuje každému respondentovi skóre od 0 do 100 na základe jeho súhlasu s viacerými výrokmi. Z výsledkov jednotlivých respondentov sa potom zostaví skóre jednotlivých krajín a priemer šiestich krajín. V šiestich geografických oblastiach sa DWBI v roku 2023 oproti roku 2022 nezmenil a dosiahol hodnotu 62, čo je trochu priemerná hodnota. Pokiaľ ide o šesť jednotlivých krajín, už druhý rok po sebe zaznamenala najvyššiu hodnotu DWBI India (67), ktorá sa opiera o silnú kultúru rodičovskej podpory, ale oproti roku 2022, keď dosiahla hodnotu 68, klesla o jeden percentuálny bod. Austrália, Nemecko, Spojené kráľovstvo a USA zaznamenali rovnaké hodnoty ako v roku 2022, a to 63, 60, 62 a 64. Francúzsko tiež kleslo o jeden percentuálny bod na 59 zo 60 v roku 2022.

Index využíva model PERNA, ktorý je variáciou existujúcej teórie blahobytu1, ktorá obsahuje 20 výrokov o náladách v piatich kategóriách: Positive Emotion (pozitívne emócie), Engagement (zapojenie), Relationships (vzťahy), Negative Emotion (negatívne emócie), a Achievement (úspechy). Pri zohľadnení všetkých svojich online skúseností s akýmkoľvek zariadením alebo aplikáciou – nielen so Snapchatom – za posledné tri mesiace mali respondenti vyjadriť svoj súhlas s každým z 20 tvrdení. Napríklad v kategórii Pozitívne emócie sú uvedené výroky: „Často som cítil/-a hrdosť“ a „Často som cítil/-a radosť“ a v skupine úspechov: „Naučil/-a som sa robiť veci, ktoré sú pre mňa dôležité.“ (Kliknite na tento odkaz a pozrite si zoznam všetkých 20 výrokov o náladách DWBI.) 

Učenie sa z výsledkov

V spoločnosti Snap naďalej využívame tieto a ďalšie výsledky výskumu, ktoré nám pomáhajú pri navrhovaní a vývoji produktov a funkcií, vrátane rodinného centra Snapchat. Rodinné centrum, ktoré bolo spustené v roku 2022, je náš balík rodičovských nástrojov navrhnutý tak, aby rodičom a opatrovateľom poskytol prehľad o tom, s kým si ich tínedžeri píšu na Snapchate, pričom zachováva súkromie tínedžerov tým, že nezverejňuje skutočný obsah týchto správ.

V pôvodnej verzii Rodinného centra sme rodičom ponúkli aj možnosť dôverne nahlásiť účty, ktoré ich môžu znepokojovať, a nastaviť kontrolu obsahu. Od minulého roka je pre nových používateľov služby Rodinného centra kontrola obsahu predvolene zapnutá – zmena bola vyvolaná spätnou väzbou od zástancov bezpečnosti detí. Minulý mesiac sme oznámili ďalšie funkcie Rodinného centra a teraz poskytujeme rodičom možnosť zakázať My AI, chatbotovi Snapchatu s umelou inteligenciou, odpovedať na chaty ich tínedžerov. Zlepšili sme aj všeobecnú nájditeľnosť Rodinného centra a ponúkame rodičom prehľad o nastaveniach bezpečnosti a súkromia ich tínedžerov. V predvolenom nastavení na najprísnejšiu úroveň môžu teraz rodičia vidieť nastavenia týkajúce sa toho, kto si môže prezerať príbeh ich tínedžerov na Snapchate, kto ich môže kontaktovať a či sa ich tínedžer rozhodol zdieľať svoju polohu s priateľmi na mape Snap.

Dospievajúci z USA: Prihláste sa do našej novej Rady pre digitálnu pohodu

Aby sme pomohli oživiť náš prebiehajúci výskum, minulý mesiac sme spustili proces podávania prihlášok do našej prvej Rady pre digitálnu pohodu, pilotný program pre tínedžerov v USA. Vytvárame úvodnú radu zloženú z rôznorodej skupiny približne 15 mladých ľudí vo veku 13 až 16 rokov. Chceme si navzájom načúvať a učiť sa od seba a pokračovať v tom, aby Snapchat – a celý technologický ekosystém – bol bezpečnejším, zdravším a pozitívnejším prostredím pre tvorivosť a spojenie medzi blízkymi priateľmi a medzi nimi. Prihlášky budú otvorené do 22. marca a vybraným kandidátom ponúkneme miesto v rade na jar tohto roku.

Program bude zahŕňať mesačné telefonáty, prácu na projektoch, spoluprácu s našou globálnou poradnou radou pre bezpečnosť, osobný samit v prvom roku a verejnejšie podujatie v druhom roku, na ktorom budú prezentované vedomosti a poznatky tínedžerov. Viac informácií o procese podávania prihlášok nájdete v tomto príspevku a prihlášku môžete podať tu

Tešíme sa na vytvorenie tejto pilotnej rady pre tínedžerov a tešíme sa, že si spolu s nimi pripomenieme Deň bezpečného internetu 2025! Medzitým vyzývame všetkých, aby sa zapojili do SID dnes a počas celého roka 2024!

– Jacqueline Beaucherre, globálna šéfka bezpečností na platforme

Náš výskum digitálnej pohody prináša zistenia o vystavení generácie Z online rizikám, ich vzťahoch a úvahách o ich online aktivitách v predchádzajúcich mesiacoch. Výskum je omnoho rozsiahlejší ako to, o čo sa môžeme podeliť v jednom príspevku na blogu. Viac informácií o indexe digitálnej pohody a výskume nájdete na našej webovej stránke, ako aj v tomto aktualizovanom vysvetlení, úplných výsledkoch výskumu, a infografikách každej zo šiestich krajín: Austrália, Francúzsko, Nemecko, India, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké.

Naspäť na Správy
1 Existujúcou výskumnou teóriou je model PERMA, ktorý sa člení na pozitívne emócie, angažovanosť, vzťahy, zmysel a úspech: Positive Emotion (P), Engagement (E), Relationships (R), Meaning (M), and Accomplishment (A).