Prejavujeme rešpekt a empatiu na Svetový deň láskavosti

13. November 2023

Dnes je Svetový deň láskavosti, čo ideálny čas na propagovanie pozitívneho myslenia a konania úctivým, empatickým a súcitným príkladom vo všetkých rozhovoroch – online aj offline. Láskavosť je hodnota spoločnosti Snap. Pre naše pôsobenie je nevyhnutná a zohráva kľúčovú rolu v našej práci v oblasti bezpečnosti. Žiaľ, celá škála problémov s online bezpečnosťou môže začať negatívnym alebo neláskavým správaním.

Jedným príkladom je nekonsenzuálna tvorba a zdieľanie intímnych vyobrazení online, čo je smutný a rastúci trend na rôznych platformách a službách. 

Spoločnosť Snap sa nedávno pripojila k spolupráci s charitatívnou organizáciou SWGFL za účelom zabránenia šíreniu nekonsenzuálnych intímnych vyobrazení (NCII) pomocou aplikácie Snapchat využitím hashovej databázy StopNCII. Podobne ako naša dlhodobá a stále prebiehajúca práca na odhaľovaní, odstraňovaní a nahlasovaní známych nezákonných fotografií a videí sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí pomocou takzvaného „hash-matchingu“, StopNCII poskytuje špecializovanú databázu „hashov“ NCII fotografií. Spracúvaním a skenovaním s cieľom nájsť tieto hashe môžeme pomôcť zastaviť šírenie nedovolených materiálov online a podporovať obete v ich snahe opäť získať kontrolu nad ich najsúkromnejšími a najosobnejšími údajmi. 

„Sme radi, že spoločnosť Snap sa pridala k nám v StopNCII v boji proti zdieľaniu nekonsenzuálnych intímnych fotografií online,“ povedal David Wright, generálny riaditeľ SWGfL, neziskovej organizácie so sídlom v Spojenom kráľovstve. „Od nášho spustenia v decembri 2021 pomáhame obetiam opäť získať kontrolu a zbaviť sa strachu. Náš úspech závisí od spolupráce s platformami ako Snap, keďže širšie zapojenie priamo zmenšuje strach obetí na celom svete.“ 

Spoločnosť Snap zakazuje NCII a jasne to uvádza vo svojich pravidlách proti šikanovaniu a obťažovaniu. V našich Smerniciach komunity sa špecificky uvádza, že tieto zákazy zahŕňajú „všetky formy sexuálneho obťažovania“ vrátane posielania sexuálnych explicitných, sexuálne ladených alebo nahých fotografií iným používateľom. Na našej platforme takýto obsah ani správanie nechceme. Nie je v súlade s cieľom Snapchatu byť miestom pre zdieľanie a potešenie z autentického prejavu. Ak niekto zažíva možné porušenie našich pravidiel alebo je jeho svedkom, vrátane tvorby, zdieľania alebo distribúcie nekonsenzuálnych intímnych vyobrazení, odporúčame okamžite to nahlásiť nám a prípadne aj miestnym orgánom.

Nový výskum spoločnosti Snap 

Náš najnovší výskum všetkých platforiem a služieb – nie len Snapchatu – ukazuje, že 54 % mladých dospelých vo veku od 18 do 24 rokov sa stretlo s intímnymi fotografiami tento rok a vyše tretina (35 %) bola požiadaná o zdieľanie sexuálnych fotografií alebo videí online. Takmer polovica (47 %) povedala, že dostala nevyžiadané sexuálne fotografie, a 16 % priznalo, že zdieľalo takýto obsah. Tí, ktorí skutočne zdieľali takéto vyobrazenia, pravdepodobne nenahlásili svoje správanie v plnej miere, takže tí, ktorí dostali intímne fotografie a videá, trojnásobne predčili tých, ktorí nahlásili ich zdieľanie.

Tieto zistenia sú z 2. roka nášho Výskumu o digitálnom well-beingu spoločnosti Snap v šiestich krajinách: Austrálii, Francúzsku, Nemecku, Indii, Spojenom kráľovstve a USA: Druhý rok po sebe sme skúmali dospievajúcich (vek 13 – 17), mladých dospelých (vek 18 – 24) a rodičov dospievajúcich vo veku 13 – 19 rokov o ich aktivitách online. Prieskum prebiehal od 28. apríla do 23. mája 2023. Celkovo sme skúmali 9 010 účastníkov a ich odpovede sa týkali online skúseností približne medzi februárom a aprílom. Všetky celosvetové zistenia zverejníme na Deň bezpečnejšieho internetu 2024 vo februári, ale predbežne ich predstavujeme na Svetový deň láskavosti.

S kým zdieľali

Výsledky ukazujú, že dospievajúci a mladí ľudia povedali, že zdieľali intímne alebo sexuálne ladené vyobrazenia s ľuďmi, ktorých poznajú v reálnom živote. Ale ako vieme, ten materiál sa môže rýchlo šíriť mimo zamýšľaného príjemcu. Zo 42 % respondentov generácie Z, ktorí sa stretli s intímnymi vyobrazeniami (54 % mladých dospelých a 30 % dospievajúcich) takmer tri štvrtiny (73 %) uviedli, že posielali vyobrazenia niekomu, koho poznajú v reálnom živote, zatiaľ čo 44 % poslalo intímne fotografie alebo videá niekomu, koho poznajú len online. V tretine prípadov (33 %) bol materiál zdieľaný nad rámec pôvodného zamýšľaného príjemcu. Graf nižšie podrobne uvádza výsledky tých, ktorí zdieľali s online kontaktmi. 

Oslavujme nezdieľanie

V našej štúdii nás obzvlášť zaujímali svedectvá tých mladých ľudí, ktorí boli požiadaní o zdieľanie intímnych vyobrazení online, ale neurobili tak, s cieľom podnietiť kritické myslenie a reflexiu. Dôvodov mali mnoho, pričom obe vekové skupiny povedali, že im zdieľanie nebolo príjemné. Okrem toho sa dospievajúci viac obávali, že to ich rodičia alebo opatrovatelia zistia, a ľudia vo veku od 18 do 24 rokov sa viac obávali, že takéto činy by mali vplyv na ich vyhliadky do budúcnosti ako dostať sa na vysokú školu alebo získať zamestnanie. Viac o hlavných dôvodoch na nezdieľanie, ktoré respondenti uviedli:

  • Zdieľanie týchto vyobrazení im nebolo príjemné: mladí dospelí: 55%, dospievajúci: 56 %

  • Mali obavy, že sa tieto vyobrazenia zverejnia: mladí dospelí: 27 %, dospievajúci: 25% 

  • Obávali sa, že by to mohlo ovplyvniť ich vyhliadky do budúcnosti (napr. prijatie na vysoké školy, prácu, vzťahy): mladí dospelí: 23 %, dospievajúci: 18% 

  • Obávali sa, že vyobrazenia sa dostanú ďalej ako k zamýšľanému príjemcovi: mladí dospelí: 21 %, dospievajúci: 20 %

  • Obávali sa, že to zistia ich rodičia/zákonní zástupcovia: mladí dospelí: 12 %, dospievajúci: 20 %


Nástroje a prostriedky Snapchatu 

Snapchat má v aplikácii zabudované nástroje pre používateľov na blokovanie páchateľov a nahlasovanie konkrétnych snímok Snap (fotografií alebo videí) a účtov. Stačí, aby používatelia Snapchatu zatlačili a podržali časť obsahu, aby nám ho nahlásili, alebo vyplnili tento online formulár na našej Stránke podpory. Tento formulár môže odoslať ktokoľvek bez ohľadu na to, či má účet na Snapchate. (Viac o tom, ako funguje nahlasovanie na Snapchate, nájdete tu.) Hlásenia skúmajú a reagujú na ne tímy pre dôveryhodnosť a bezpečnosť spoločnosti Snap, ktoré fungujú nepretržite 24/7 na celom svete. Medzi postihy môže patriť upozornenie páchateľa, pozastavenie účtu alebo úplné zrušenie účtu. 

Vyzývame každého, aby využil naše nástroje a aby vedel, že z toho bude mať úžitok celá komunita. Boli by sme radšej, aby sa incidenty nedostali do fázy nahlasovania – to je ďalší dôvod, prečo sme chceli byť súčasťou StopNCII, ale nahlasovanie má stále dôležitý účel. 

Taktiež povzbudzujeme mladých ľudí a všetkých používateľov Snapchatu, aby si pozreli našu novú epizódu Bezpečnostnej snímky o sextingu a zdieľaní nahých forografií a videí. Stačí v aplikácii vyhľadať „Safety Snapshot“. Nedávno sme pridali celkovo štyri nové epizódy o rôznych sexuálnych rizikách. Všetky preskúmalo Národne centrum pre nezvestné a vykorisťované deti USA a zdôrazňujú pozastavenie sa, skúmanie motivácie ľudí a kritické myslenie.

Tešíme sa na budúce zdieľanie ďalších zistení z nášho výskumu a informácii o našej nepretržitej práci na tom, aby bol Snapchat bezpečnejším, zdravším a zábavnejším prostredím na kreativitu a spájanie. Dovtedy vám prajeme šťastný Svetový deň láskavosti. Usilujme sa o láskavosť nie len 13. novembra, ale po celý rok. 

- Jacqueline Beauchere, svetová vedúca bezpečnosti na platforme, spoločnosť Snap

Naspäť na Správy