Glosar Raport de transparență
1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023

Mai jos includem definițiile termenilor, politicilor și practicilor operaționale folosite des și menționate în raportul nostru de transparență. 

Conținut sexual: se referă la promovarea sau distribuția nudității sexuale, a pornografiei sau a serviciilor sexuale comerciale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind conținutul sexual.

Hărțuire și intimidare: Se referă la orice comportament nedorit care i-ar putea provoca unei persoane obișnuite tulburări afective, cum ar fi abuzul verbal, hărțuirea sexuală sau acordarea de atenție cu tentă sexuală nedorită. Această categorie include, de asemenea, distribuirea sau primirea imaginilor intime fără consimțământ. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind hărțuirea și intimidarea.

Amenințări și violență: se referă la conținut care exprimă intenția de a provoca vătămări fizice sau emoționale grave. Violența se referă la orice conținut care încearcă să incite, să glorifice sau să descrie violența umană, abuzul asupra animalelor, reprezentări explicite ale sângelui sau imagini grafice. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind amenințările, violența și vătămarea.

Auto vătămare și suicid: Se referă la glorificarea auto vătămării, inclusiv promovarea auto vătămării, suicidului sau a tulburărilor de alimentație. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind amenințările, violența și vătămarea.

Informații false: Informațiile false includ conținut fals sau înșelător care cauzează vătămări sau care este rău intenționat, cum ar fi negarea existenței unor evenimente tragice, afirmații medicale nefondate sau subminarea integrității proceselor civice, sau manipularea conținutului în scopuri false sau înșelătoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind informațiile false sau înșelătoare dăunătoare.

Uzurparea identității: Se întâmplă atunci când un cont se preface în mod fals că este asociat cu o altă persoană sau marcă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind informațiile false sau înșelătoare dăunătoare.

Spam: Spam se referă la mesaje nesolicitate sau la conținut partajat irelevant, care poate cauza confuzii dăunătoare sau care poate reprezenta un risc sau o problemă pentru utilizatorii legitimi. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind informațiile false sau înșelătoare dăunătoare.

Droguri: Drogurile se referă la distribuția și consumul de droguri ilegale (inclusiv  pastile contrafăcute) și alte activități ilicite care implică droguri. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind activitățile ilegale sau reglementate.

Arme: se referă la instrumente concepute sau folosite pentru a provoca moartea, vătămări corporale sau distrugerea proprietății. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind activitățile ilegale sau reglementate.

Alte bunuri reglementate: se referă la promovarea bunurilor sau a industriilor reglementate, inclusiv a jocurilor de noroc ilegale, a produselor din tutun și a alcoolului. Această categorie include și activități ilegale sau periculoase, care pot promova sau încuraja comportamente ce pot include comportamente infracționale sau care pot reprezenta un risc real pentru viața, siguranța sau bunăstarea unei persoane. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind activitățile ilegale sau reglementate.

Discurs care instigă la ură: conținut care înjosește sau care promovează discriminarea unui individ sau a unui grup de indivizi pe baza rasei, culorii, castei, etniei, originii naționale, religiei, orientării sexuale, identității de gen, handicapului, statutului de veteran, statutului de imigrant, statutului socio-economic, vârstei, greutății sau a stării de a fi însărcinată. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind conținutul instigator la ură, terorismul și extremismul violent.

Exploatarea și abuzul sexual al copiilor: Exploatarea sexuală a copiilor și abuzul sexual asupra copiilor este definit ca fiind conținutul care conține imagini cu caracter sexual ale unui minor și toate formele de imagini de exploatare sexuală a copiilor și de abuz sexual asupra copiilor (CSEAI), precum și ademenirea sau atragerea unui minor în orice scop sexual. Raportăm autorităților toate cazurile de exploatare sexuală și abuz asupra copiilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind conținutul sexual.

Terorismul și extremismul violent: se referă la conținut care promovează sau sprijină terorismul sau alte acte violente comise de indivizi și/sau grupuri pentru a promova obiective ideologice, cum ar fi cele de natură politică, religioasă, socială, rasială sau de mediu. Include orice conținut care promovează sau sprijină orice organizație teroristă străină sau orice grup violent și extremist de propagare a urii, precum și conținut ce promovează recrutarea pentru astfel de organizații sau activități extremiste violente. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați explicația noastră privind conținutul instigator la ură, terorismul și extremismul violent.

Rapoarte privind conținutul și conturile: Numărul total de bucăți de conținut raportate și de conturi raportate către Snap prin intermediul meniului nostru de raportare din aplicație.

Sancționare (Sancționat): O acțiune întreprinsă împotriva unui conținut sau a unui cont (de exemplu, ștergerea, avertismentul, blocarea). Rețineți că încălcările de conținut raportate pot fi rezolvate de agenți umani sau prin automatizare (în cazul în care este posibilă o automatizare de înaltă precizie).

Totalitatea conținutului sancționat: Numărul total de bucăți de conținut (de exemplu, Snaps, Povești) care au fost sancționate pe Snapchat. 

Numărul total de conturi unice sancționate: Numărul total de conturi unice care au fost sancționate pe Snapchat De exemplu, dacă un singur cont a fost sancționat de mai multe ori din diverse motive (de exemplu, un utilizator a fost avertizat pentru că a postat informații false și apoi a fost șters pentru hărțuirea unui alt utilizator), acest indicator va fi calculat doar pentru un singur cont. Cu toate acestea, ambele acțiuni de sancționare ar fi incluse în tabelul nostru „Prezentare generală a încălcărilor de conținut și de cont”, cu o singură sancțiune a contului pentru „Informații false” și o singură sancționare pentru „Hărțuire și intimidare”.

% din conținutul total sancționat: Această valoare arată procentul de conținut sancționat în cadrul unei categorii împărțit la conținutul total sancționat. Această statistică evidențiază distribuția sancțiunilor conform Regulilor comunității noastre. 

Timp de răspuns: Timpul din momentul în care echipele noastre de încredere și siguranță primesc pentru prima dată un raport (de obicei, atunci când este transmis un raport) și momentul ultimei acțiuni de sancționare. În cazul în care au loc mai multe runde de revizuire, timpul final este calculat la ultima acțiune întreprinsă.

Rata de vizionare violentă (VVR): VVR este procentul de vizualizări de Povești și Snap-uri care conțin conținut violent, ca proporție din toate vizualizările de Povești și Snap-uri de pe Snapchat. De exemplu, dacă VVR-ul nostru este de 0,03%, aceasta înseamnă că din fiecare 10.000 de vizualizări de Snap și de Povești pe Snapchat, 3 au conținut care a încălcat politicile noastre. Această metrică ne permite să înțelegem ce procentaj de vizualizări pe Snapchat provine din conținutul care încalcă Regulile comunității noastre (care a fost fie raportat, fie sancționat în mod proactiv).