Kandungan Kebencian, Keganasan dan Ekstremisme Keganasan

Siri Penjelasan Garis Panduan Komuniti

Kemas kini: Januari 2024

  • Organisasi pengganas, pelampau ganas dan kumpulan kebencian dilarang daripada menggunakan platform kami. Kami tidak bertolak ansur dengan kandungan yang menyokong atau memajukan ekstremisme ganas atau terorisme.

  • Ucapan atau kandungan kebencian yang menghina, memfitnah atau mempromosikan diskriminasi atau keganasan berdasarkan bangsa, warna, kasta, etnik, asal negara, agama, orientasi seksual, identiti jantina, kecacatan atau status veteran, status imigrasi, status sosio-ekonomi, umur, berat badan atau status kehamilan adalah dilarang.Gambaran keseluruhan


Kandungan dan aktiviti kebencian yang menyokong keganasan atau ekstremisme ganas tidak mempunyai tempat di Snapchat. Dasar kami beroperasi untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong dan mengutamakan keselamatan penyembang Snap, dan untuk melindungi komuniti daripada keganasan dan diskriminasi.

Mana-mana pihak tidak boleh diterima terlibat dalam kelakuan yang penuh kebencian, termasuk penggunaan ucapan benci atau simbol kebencian. Aktiviti yang menyokong atau menyokong tindakan keganasan atau ekstremisme ganas juga dilarang dan, jika perlu, boleh dilaporkan kepada penguatkuasa undang-undang.

Untuk membantu memastikan dasar ini dikuatkuasakan secara bertanggungjawab, pasukan kami merujuk kepakaran dan kerja organisasi hak sivil, pakar hak asasi manusia, agensi penguatkuasaan undang-undang, NGO dan peguam bela keselamatan. Kami sentiasa belajar, dan akan menentu ukur mana-mana yang perlu untuk memastikan produk dan dasar kami berfungsi untuk memastikan penyembang Snap selamat. Untuk membantu kami, kami menggalakkan pengguna melaporkan dengan segera sebarang kandungan atau aktiviti kebencian yang mungkin melanggar dasar kami terhadap keganasan dan ekstremisme ganas.Apa yang patut anda jangkakan


Penyembang Snap sepatutnya berasa selamat dan dihormati apabila menggunakan produk kami. Dasar kami terhadap kandungan berunsur kebencian melarang ucapan benci, yang termasuk apa-apa kandungan yang merendahkan, atau menggalakkan diskriminasi terhadap, individu atau kumpulan individu berdasarkan bangsa, warna kulit, kasta, etnik, asal negara, agama, orientasi seksual, jantina, identiti jantina, hilang upaya, status veteran, status imigresen, status sosio-ekonomi, umur, berat badan atau status kehamilan. Peraturan-peraturan ini melarang, contohnya, penggunaan kata-kata perkauman, etnik, misoginis atau homofobik; meme yang mempersendakan atau meminta diskriminasi terhadap kumpulan yang dilindungi; dan sebarang penderaan dalam bentuk penyamaran atau salah jantina yang disengajakan. Ucapan kebencian juga meluas kepada pembelaan terhadap pelaku––atau penghinaan terhadap mangsa––keganasan manusia (seperti pembunuhan beramai-ramai, apartheid atau perhambaan). Kandungan kebencian lain yang dilarang termasuk penggunaan simbol benci, yang bermaksud sebarang imej yang bertujuan untuk mewakili kebencian atau diskriminasi terhadap orang lain.


Larangan kami terhadap Keganasan dan Ekstremisme Keganasan meliputi semua kandungan yang menggalakkan keganasan atau tindakan jenayah ganas lain yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk meneruskan matlamat ideologi. Peraturan ini juga melarang sebarang kandungan yang mempromosikan atau menyokong organisasi pengganas asing atau kumpulan kebencian pelampau––seperti yang ditetapkan oleh pakar pihak ketiga yang boleh dipercayai––serta pengambilan untuk organisasi tersebut atau aktiviti pelampau ganas.


Bagaimana kami menguatkuasakan dasar-dasar ini


Alat pelaporan dalam aplikasi kami membolehkan pengguna melaporkan secara langsung kandungan atau aktiviti kebencian yang menyokong keganasan atau ekstremisme ganas. Pada permukaan jangkauan tinggi kami, seperti Spotlight dan Discover, kami mengambil pendekatan proaktif untuk menyederhanakan sebarang kandungan yang mungkin melanggar peraturan ini. Walau bagaimanapun, kami menggalakkan pengguna melaporkan sebarang kandungan berbahaya yang mungkin anda hadapi pada permukaan ini––ini membantu memaklumkan kami tentang sebarang gangguan dalam proses kami untuk memastikan ruang ini selamat.

Apabila kandungan kebencian dilaporkan, pasukan kami akan mengalih keluar sebarang kandungan yang melanggar dasar dan pengguna yang melakukan pelanggaran berulang atau teruk akan dikunci akses akaun mereka. Sebagai langkah tambahan, kami menggalakkan penyembang Snap untuk menyekat mana-mana pengguna yang membuatkan mereka berasa tidak selamat atau tidak selesa.

Pengguna yang terlibat dalam aktiviti pengganas atau ekstremisme ganas akan kehilangan keistimewaan akaun. Selain itu, maklumat tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran dasar ini boleh dirujuk kepada penguatkuasaan undang-undang. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Snapchat terlibat secara bertanggungjawab dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, lawati Hab Privasi dan Keselamatan Snap.Bawa pulang

Kami tidak bertolak ansur dengan kandungan kebencian, keganasan atau ekstremisme ganas di Snapchat. Melalui kedua-dua dasar kami dan reka bentuk produk kami, kami berusaha dengan gigih untuk mengekalkan persekitaran yang menyokong dan mengutamakan keselamatan penyembang Snap.


Pengguna boleh membantu kami untuk melindungi komuniti kami dengan melaporkan sebarang kandungan yang melanggar dasar kami. Kami juga berkomited untuk bekerjasama dengan pemimpin yang berlainan dari seluruh komuniti keselamatan untuk memastikan kami mara ke arah objektif keselamatan kami dengan penuh tanggungjawab. Untuk maklumat lanjut tentang usaha keselamatan kami, sila lawati Pusat Keselamatan kami.