Treoirlínte Phobail
Nuashonraíodh: Eanáir 2024

Ag Snap, cuirimid le dul chun cinn an duine trí dhaoine a chumhachtú iad féin a chur in iúl, maireachtáil san am i láthair, foghlaim faoin domhan agus spraoi a bheith acu le chéile. Chruthaíomar na Treoirlínte Phobail seo chun tacú lenár misean tríd an raon féinléirithe is leithne a spreagadh agus ag an am céanna ár ndícheall á dhéanamh againn gur féidir le Snapchatters ár seirbhísí a úsáid go sábháilte gach lá. Ba mhaith linn go mbeadh na Treoirlínte seo soiléir agus intuigthe do gach ball dár bpobal. Tabhair faoi deara go gcaithfidh tú a bheith 13 bliana d'aois ar a laghad chun bheith inár bpobal. 

Baineann na Treoirlínte seo le gach ábhar (lena n-áirítear gach cineál cumarsáide, cosúil le téacs, íomhánna, IS ghiniúnach, naisc nó ceangaltáin, emojis, Lionsaí agus uirlisí cruthaitheacha eile) nó iompar ar Snapchat — agus le gach Snapchatter. Táimid an-íogair d'ábhar nó d’iompraíocht a dhéanann baol mórdhíobháil do Snapchatters agus coimeádaimid an ceart beart buan a dhéanamh láithreach i gcoinne úsáideoirí atá ag gabháil d’iompar den sórt sin. Tá treoir bhreise maidir le cad a mheasaimid a bheith ina mhórdhíobháil agus conas a dhéanaimid beart ina choinne ar fáil anseo

Cuireann Snap gnéith IS ghininúnach ar fáil trínár seirbhísí. Cuirimid cosaintí i bhfeidhm atá deartha chun cuidiú le hábhar IS ghiniúnach a choinneáil de réir ár dTreoirlínte Phobail agus táimid ag súil go n-úsáidfidh Snapchatters IS go freagrach. Coimeádaimid an ceart chun caingean forfheidhmithe iomchuí a dhéanamh i gcoinne cuntas a úsáideann IS chun ár dTreoirlínte Phobail a shárú, suas go dtí agus lena n-áirítear cuntas a fhoirceannadh.

Aontaíonn fógróirí agus comhpháirtithe meán in Faigh amach le treoirlínte bhreise, lena n-áirítear an ceanglas go bhfuil a n-ábhar cruinn agus, nuair is cuí, go ndéantar fíorais a sheiceáil. Tá forbróirí faoi réir rialacha breise freisin.

Tá cur síos déanta againn anseo agus inár dTéarmaí Seirbhíse ar rialacha sonracha maidir le hábhar a bhfuil cosc air ar Snapchat, agus oibrímid lena chinntiú go gcuirtear na rialacha seo i bhfeidhm go comhsheasmhach. Agus na rialacha seo á gcur i bhfeidhm againn, cuirimid cineál an ábhair san áireamh, lena n-áirítear an bhfuil sé fiúntach le haghaidh nuachta, fíorasach, agus an mbaineann sé le hábhar polaitiúil, sóisialta nó ábhar imní ginearálta eile dár bpobal. Tá comhthéacs breise faoin gcaoi a ndéanaimid ábhar a mhaolú agus a fhorfheidhmímid ár bpolasaithe ar fáil anseo. Cuirimid naisc ar fáil freisin chuig faisnéis níos mionsonraithe maidir lenár dTreoirlínte Phobail ar fud gach ceann de na rannáin thíos.

Ba mhaith linn go mbeadh Snapchat ina eispéireas sábháilte agus dearfach do chách. Coimeádaimid an ceart chun cinneadh a dhéanamh, dár rogha féin amháin, cén t-ábhar nó iompar a sháraíonn spiorad ár rialacha.

Ábhar Collaí

 • Cuirimid cosc ar aon ghníomhaíocht a bhaineann le dúshaothrú gnéasach nó mí-úsáid mionaoiseach, lena n-áirítear dúshaothrú gnéasach páistí nó íomhánna mí-úsáide a chomhroinnt, mealltóireacht nó sracaireacht (comhéigean gnéis) nó gnéasú páistí. Tuairiscímid gach cás sainaitheanta de dhúshaothrú gnéasach leanaí d'údaráis, lena n-áirítear iarrachtaí chun gabháil d'iompar den sórt sin. Ná postáil, sábháil, seol, cuir ar aghaidh, dáil, ná iarr ábhar nocht nó gáirsiúil a bhaineann le haon duine faoi bhun 18 mbliana d'aois (áirítear leis seo íomhánna den sórt sin a sheoladh nó a shábháil duit féin). 

 • Cuirimid cosc ar ábhar pornagrafach a chur chun cinn, a dháileadh nó a chomhroinnt, chomh maith le gníomhaíochtaí tráchtála a bhaineann le pornagrafaíocht nó le hidirghníomhaíochtaí gáirsiúla (cibé ar líne nó as líne). 

 • De ghnáth ceadaítear beathú cíche agus léirithe eile de nochtacht i gcomhthéacsanna neamhghnéasacha.

 • Tá treoir bhreise ar iompar gáirsiúil agus ábhar a sháraíonn ár dTreoirlínte Phobail ar fáil anseo

Ciapadh agus Bullaíocht

 • Cuirimid cosc ar bhulaíocht nó ar chiapadh de chineál ar bith. Cuimsíonn sé seo gach cineál gnéaschiapadh, lena n-áirítear íomhánna gáirsiúla, moltacha nó noch ta nach dteastaíonn a chur chuig úsáideoirí eile. Má chuireann duine éigin bac ort, ní féidir leat teagmháil a dhéanamh leo ó chuntas Snapchat eile.

 • Tá sé toirmiscthe íomhánna de dhuine a chomhroinnt i spás príobháideach — cosúil le seomra folctha, seomra leapa, seomra na locar nó saoráid leighis — i ngan fhios dóibh agus i ngan fhios dó nó di, mar aon le faisnéis phríobháideach duine eile a chomhroinnt i ngan fhios dó agus gan toiliú nó le haghaidh ciapadh (i.e., "docsáil").

 • Má léirítear duine éigin i do Snap agus go n-iarrann sé ort é a bhaint, bain é! Meas ar chearta príobháideachais daoine eile. 

 • Ná ciap Snapchatter eile trí mhí-úsáid a bhaint as ár meicníochtaí tuairiscithe, ar nós ábhar atá ceadaithe a thuairisciú d'aon ghnó. 

 • Tá treoir bhreise maidir le conas a sháraíonn an bhulaíocht agus an ciapadh ár dTreoirlínte Phobail ar fáil anseo.

Bagairtí, Foréigean agus Dochar

 • Tá cosc ar iompraíocht fhoréigneach nó chontúirteach a spreagadh nó a bheith páirteach ann. Ná déan imeaglú ná bagairt ort dochar a dhéanamh do dhuine, do ghrúpa daoine nó do mhaoin duine éigin.

 • Ní cheadaítear Snaps d’fhoréigean ar son an fhoréigin nó grafach, lena n-áirítear mí-úsáid ainmhithe.

 • Ní cheadaímid féindochar a ghlóiriú, lena n-áirítear féinghortú, féinmharú nó neamhoird itheacháin a chur chun cinn.

 • Tá treoir bhreise maidir le bagairtí, foréigean, agus dochar a sháraíonn ár dTreoirlínte Phobail ar fáil anseo.

Faisnéis Dhíobhálach Bhréige nó Mealltach

 • Cuirimid cosc ar fhaisnéis bhréagach a scaipeadh a dhéanann díobháil nó atá mailíseach, amhail imeachtaí tragóideacha a shéanadh, éilimh leighis gan bhunús, baint ó shláine na bpróiseas sibhialta, nó ionramháil ábhair chun críocha bréagacha nó míthreoracha (cibé trí IS ghiniúnach nó eagarthóireacht mealltach).

 • Cuirimid cosc ar ligean ort gur duine (nó rud éigin) nach thú, nó iarracht a dhéanamh daoine a mhealladh faoi cé hé tú féin. Áirítear leis seo aithris a dhéanamh ar do chairde, do dhaoine cáiliúla, do dhaoine poiblí, do bhrandaí, nó do dhaoine nó d'eagraíochtaí eile chun críocha díobhálacha neamhaoiriúla.

 • Cuirimid cosc ar thurscar, lena n-áirítear ábhar íoctha nó urraithe neamhnochta, promóisin íoc as leantóirí nó scéimeanna leanúna fáis eile, cur chun cinn feidhmchlár turscair nó margaíocht illeibhéil nó scéimeanna pirimide a chur chun cinn.

 • Cuirimid cosc ar chalaois agus ar chleachtais mheabhlacha eile, lena n-áirítear earraí nó seirbhísí calaoiseacha a chur chun cinn nó scéimeanna 'déan airgead go tapa' nó aithris a dhéanamh ar Snapchat nó Snap Inc.

 • Tá treoir bhreise ar ábhar bréagach nó mealltach díobhálach a sháraíonn ár dTreoirlínte Phobail ar fáil anseo.

Gníomhaíochtaí Mídhleathacha nó Rialaithe

 • Ná húsáid Snapchat chun ábhar atá mídhleathach i do dhlínse a sheoladh nó a phostáil nó le haghaidh aon ghníomhaíochta mídhleathach. Áirítear leis sin gníomhaíocht choiriúil a chur chun cinn, a éascú, nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht, amhail ceannach, díol, malartú, nó díolachán drugaí mídhleathacha nó rialaithe, contrabhanna (amhail dúshaothrú ghnéasach leanaí nó íomháineachas mí-úsáide), airm nó earraí nó doiciméid ghóchumtha. Cuireann sé freisin dúshaothrú de chineál ar bith a chur chun cinn nó a éascú, lena n-áirítear gáinneáil ar ghnéas, gáinneáil saothair nó gáinneáil ar dhaoine.

 • Cuirimid bac ar chur chun cinn mídhleathach earraí nó tionscail rialaithe, lena n-áirítear cur chun cinn neamhúdaraithe an chearrbhachais, táirgí tobac nó galtoitín agus alcóil.

 • Tá treoir breise maidir le gníomhaíochtaí mídhleathacha nó rialaithe a bhfuil cosc orthu a sháríonn ar dTreoirlínte Phobail ar fáil anseo.

Fuathábhar, Sceimhlitheoireacht agus Antoisceachas Foréigneach

 • Tá cosc ar eagraíochtaí sceimhlitheoireachta, ar antoisceach foréigneach agus ar fhuathghrúpaí ár n-ardán a úsáid. Ní ghlacaimid le hábhar a mholann nó a chuireann sceimhlitheoireacht nó antoisceachas foréigneach chun cinn.

 • Tá cosc ar fhuathchaint nó ar ábhar a dhíspeagann, a clúmhilleann nó a chuireann idirdhealú nó foréigean chun cinn bunaithe ar chine, dath, caste, eitneachas, bunús náisiúnta, reiligiún, claonadh gnéasach, féiniúlacht inscne, míchumas nó stádas veteranach, stádas inimirce, stádas socheacnamaíoch, aois, meáchan nó stádas toirchis.

 • Tá treoir bhreise ar fhuathábhar, sceimhlitheoireacht agus antoisceachas foréigneach a sháraíonn ár dTreoirlínte Phobail ar fáil anseo.


Cuimhnigh gur féidir leat tuairisc a chur isteach i gcónaí chuig ár bhfoireann Iontaobhais agus Sábháilteachta ag baint úsáid as ár ngnéithe tuairiscithe ionaipe nó tríd an bhfoirm seo a chomhlánú (a ligeann duit ábhar imní a thuairisciú cibé an bhfuil cuntas Snapchat agat nó nach bhfuil). Déanaimid athbhreithniú ar na tuairiscí seo chun sáruithe ar na Treoirlínte seo a chinneadh. Má sháraíonn tú na Treoirlínte Phobail seo, féadfaimid an t-ábhar ciontaithe a bhaint, infheictheacht do chuntais a fhoirceannadh nó a theorannú agus/nó forghníomhú an dlí a chur ar an eolas. Chomh maith leis sin, atreoraímid faisnéis d'fhorghníomhú an dlí nuair a bhíonn gníomhaíocht ina bagairt láithreach ar shaol an duine. Má fhoirceanntar do chuntas mar gheall ar na Treoirlínte seo a shárú, níl cead agat Snapchat a úsáid arís ná dul timpeall ar an bhfoirceannadh seo ar aon bhealach.   

Coimeádann Snap an ceart chun rochtain chuntais a bhaint nó a shrianadh d’úsáideoirí a bhfuil cúis againn a chreidiúint, de réir ár rogha féin amháin, gur baol do dhaoine eile iad, ar nó as Snapchat. Áirítear orthu sin ceannairí fuathghrúpaí agus eagraíochtaí sceimhlitheoireachta agus daoine aonair a bhfuil cáil orthu as foréigean nó díobháil thromchúiseach a dhéanamh i gcoinne daoine eile nó iompar a ghríosú a chreidimid a chuireann bagairt ar shaol an duine. Agus iompar  den sórt sin á mheasúnú, is féidir linn breathnú ar threoir ó fhoinsí eile, mar shaineolaithe ábhair nó forghníomhú an dlí agus muid ag cinneadh ar cheart rochtain chuntais a bhaint nó a shrianadh. 

Tabhair cuairt ar ár nIonad Sábháilteachta le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le sábháilteacht ag Snapchat. Anseo, gheobhaidh tú treoracha mionsonraithe maidir le d’eispéireas Snapchat a bhainistiú, lena n-áirítear bearta a dhéanamh ar nós do shocruithe príobháideachais a nuashonrú, cé na daoine ar féidir leo d'ábhar a fheiceáil agus bac a chur ar úsáideoirí eile.