Euroopan unioni
Viimeksi päivitetty: 25. lokakuuta 2023
Tervetuloa Euroopan unionin (EU) läpinäkyvyyttä koskevalle sivulle, jossa julkaisemme EU:n digitaalisten palvelujen lain (DSA) edellyttämiä tietoja EU:ta koskien.
Keskimääräiset kuukausittaiset aktiiviset vastaanottajat 
1. elokuuta 2023 EU:ssa on keskimäärin 102 miljoonaa Snapchat-sovelluksen aktiivista kuukausittaista vastaanottajaa ("AMAR"). Tämä tarkoittaa, että viimeisten kuuden kuukauden aikana keskimäärin 102 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää EU:ssa on avannut Snapchat-sovelluksen vähintään kerran kuukaudessa.
Tämä luku jakautuu jäsenvaltioittain seuraavasti:
Nämä luvut on laskettu vastaamaan nykyisiä digitaalipalvelulain sääntöjä, ja niitä pitäisi käyttää vain tämän lain tarkoituksiin. Saatamme muuttaa luvun laskutapaa ajan myötä esimerkiksi vastauksena sääntelijän muuttuvaan ohjeistukseen ja teknologiaan. Tämä voi myös poiketa laskutavoista, joita käytämme muihin aktiivisten käyttäjien lukuihin, joita julkaisemme muissa käyttötarkoituksissa.
Oikeudellinen edustaja 
Snap Group Limited on nimittänyt Snap B.V.:n oikeudelliseksi edustajakseen digitaalipalvelulain määrittämässä tarkoituksessa. Voit ottaa yhteyttä edustajaan sähköpostitse osoitteeseen dsa-enquiries [at] snapchat.com, tukisivustollamme [täällä] tai osoitteeseen:
Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Alankomaat
Jos olet lainvalvontaviranomainen, noudata tässä kuvattuja ohjeita.
Sääntelyviranomaiset
Digitaalipalvelulain osalta meitä säätelevät Euroopan komissio ja Alankomaiden kuluttajien ja markkinoiden viranomainen ACM. 
Digitaalipalvelulain läpinäkyvyysraportti
Snap on digitaalipalvelulain 15, 24 ja 42 artiklan nojalla velvollinen julkaisemaan raportteja, jotka sisältävät määrättyjä tietoja Snapin sisällön moderoinnista Snapchatin palveluissa, joita pidetään "verkkoalustoina" eli valokeilassa, sinulle-sivulla, julkisissa profiileissa, kartoissa, tehosteissa ja mainonnassa. Raportteja on julkaistava kuuden kuukauden välein 25.10.2023 alkaen.
Snap julkaisee läpinäkyvyysraportteja kahdesti vuodessa tarjotakseen tietoja Snapin turvallisuustoimista sekä alustalla ilmoitetun sisällön luonteesta ja määrästä. Viimeisin raporttimme H1 2023 (1.1.-30.6.) on täällä. Raportti sisältää seuraavat tiedot:
  • hallituksen pyynnöt, jotka sisältävät tietojen ja sisällön poistopyynnöt;
  • sisällön rikkomukset, jotka sisältävät laittoman sisällön yhteydessä toteutetut toimet ja mediaanivasteajan;
  • valitukset, jotka on vastaanotettu ja käsitelty sisäisen valitusten käsittelyprosessin kautta.
Nämä osiot ovat merkityksellisiä digitaalipalvelulain 15.1(a), (b) ja (d) artiklan edellyttämien tietojen kannalta. Huomaa, että ne eivät vielä sisällä kaikkia tietoja, koska viimeisin raporttimme kattaa vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon, joka oli ennen digitaalipalvelulain voimaantuloa. 
Alla on lisätietoja niistä seikoista, joita ei käsitelty vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon läpinäkyvyysraportissa:
Sisällön moderointi (15.1(c) ja (e) artikla, 42.2 artikla)
Kaiken Snapchatissa olevan sisällön on noudatettava yhteisön sääntöjämme ja palveluehtojamme sekä niitä tukevia ehtoja, ohjeita ja selityksiä. Ennakoivat havaitsemismekanismit ja raportit laittomasta tai loukkaavasta sisällöstä tai tileistä johtavat tarkastukseen, jolloin järjestelmämme käsittelevät pyynnön, keräävät asiaankuuluvia metatietoja ja reitittävät olennaisen sisällön moderointitiimille järjestelmällisen käyttöliittymän kautta, jonka tarkoitus on mahdollistaa tehokkaat tarkastustoiminnot. Kun valvontatiimimme päättävät joko ihmisen tekemän tai automaattisen tarkastuksen kautta, että käyttäjä on rikkonut ehtojamme, voimme poistaa loukkaavan sisällön tai tilin, lopettaa kyseisen tilin näkyvyyden tai rajoittaa sitä ja/tai ilmoittaa siitä lainvalvontaviranomaisille Snapchatin moderointi-, täytäntöönpano- ja valitusselityksien mukaisesti.  Käyttäjät, joiden tili on lukittu turvallisuustiimimme toimesta yhteisön sääntöjen rikkomusten vuoksi, voivat tehdä lukitun tilin valituksen, ja käyttäjät voivat valittaa tietyistä sisältöön liittyvistä täytäntöönpanotoimista.
Automatisoidut sisällön moderointityökalut
Julkisen sisällön alustoillamme sisältö käy yleensä läpi sekä automaattisen moderoinnin että ihmisen tekemän tarkastuksen ennen kuin se voidaan jakaa laajalle yleisölle. Automatisoituihin työkaluihin kuuluu:
  • laittoman ja loukkaavan sisällön ennakoiva havaitseminen koneoppimisen avulla;
  • hash-matching-työkalut (kuten PhotoDNA ja Googlen CSAI-työkalu);
  • loukkaavan kielen havaitseminen torjuu sisältöä yksilöidyn ja säännöllisesti päivitetyn loukkaavien avainsanojen ja emojien luettelon perusteella.
Viimeisimmän läpinäkyvyysraportin (H1 2023) aikana ei ollut vaatimusta lajitella virallisia indikaattoreita / virheprosentteja näiden automatisoitujen järjestelmien osalta. Seuraamme näitä järjestelmiä kuitenkin säännöllisesti ongelmien varalta, ja ihmisten tekemiä moderointipäätöksiä arvioidaan säännöllisesti tarkkuuden osalta.

Ihmisten suorittama moderointi
Sisällön moderointitiimimme toimii eri puolilla maailmaa, minkä ansiosta voimme pitää Snapchattaajat turvassa vuorokauden ympäri. Alla on kuvaus ihmisten tekemän moderoinnin resursseistamme moderaattoreiden kieliosaamisen mukaan (huomaa, että osa moderaattoreista erikoistuu useihin kieliin) elokuussa 2023:
Yllä olevat luvut vaihtelevat usein määräkohtaisten kehityssuuntien tai lähetysten kielen/maan mukaan. Tilanteissa, joissa tarvitsemme lisää kielitukea, käytämme käännöspalveluita.
Valvojat rekrytoidaan standardinmukaisella työnkuvalla, joka sisältää kielivaatimuksen (tarpeen mukaan). Kielivaatimuksen mukaan ehdokkaan tulee pystyä osoittamaan kirjallinen ja suullinen kielitaitonsa ja hänellä tulee olla vähintään vuoden työkokemus perustason tehtävistä. Ehdokkaiden on myös täytettävä koulutus- ja taustavaatimukset, jotta heitä voidaan harkita tehtävään. Ehdokkaiden on myös osoitettava ymmärtävänsä tukemansa sisällönvalvontamaan tai -alueen ajankohtaisia tapahtumia. 
Valvontatiimimme noudattaa käytäntöjämme ja täytäntöönpanotoimiamme suojatakseen Snapchat-yhteisöä. Uusia tiimin jäseniä koulutetaan usean viikon ajan Snapin käytännöistä, työkaluista ja eskalaatiomenettelyistä. Koulutuksen jälkeen jokaisen valvojan on läpäistävä pätevyyskoe ennen kuin he saavat luvan valvoa sisältöä. Valvontatiimimme osallistuu säännöllisesti asiaankuuluviin työnkulkuihin liittyvään kertauskoulutukseen, etenkin kun kohtaamme käytäntöjen rajapinnassa olevia ja tilanneriippuvaisia tapauksia. Järjestämme myös koulutusohjelmia, sertifiointitapahtumia ja pistokokeita varmistaaksemme, että kaikki valvojat ovat ajan tasalla ja noudattavat kaikkia päivitettyjä käytäntöjä. Kun äkillisiä sisältötrendejä ilmaantuu ajankohtaisten tapahtumien seurauksena, julkaisemme nopeasti selvennyksiä käytäntöihin, jotta tiimit voivat toimia Snapin käytäntöjen mukaisesti.
Tarjoamme sisällönvalvontatiimillemme – Snapin ”digitaalisille ensiaputoimijoille” – merkittävää tukea ja resursseja, mukaan lukien hyvinvointitukea työhön ja helpon pääsyn mielenterveyspalveluihin. 

Sisällön valvontasuojat
Ymmärrämme, että sisällön valvontaan liittyy riskejä, mukaan lukien ilmaisun- ja kokoontumisvapautta koskevat riskit, jotka voivat johtua automatisoidusta ja inhimillisestä valvojan puolueellisuudesta ja esimerkiksi viranomaisten, poliittisten kannattajakuntien tai järjestäytyneiden henkilöiden loukkaavista raporteista. Snapchat ei yleisesti ole poliittisen tai aktivistisen sisällön julkaisupaikka, etenkään julkisissa tiloissamme. 
Näiltä riskeiltä suojautumiseksi Snapilla on käytössään testaus- ja koulutustoimia sekä vankat ja johdonmukaiset menettelyt laittoman tai loukkaavan sisällön, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisilta ja muilta viranomaisilta saatujen ilmoitusten, käsittelemiseksi. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti sisällönvalvonta-algoritmejamme. Vaikka sananvapauteen kohdistuvia mahdollisia haittoja on vaikea havaita, emme ole saaneet tietoomme merkittäviä ongelmia ja tarjoamme käyttäjillemme keinot ilmoittaa virheistä, jos niitä tapahtuu. 
Käytäntömme ja järjestelmämme edistävät johdonmukaista ja oikeudenmukaista täytäntöönpanoa ja, kuten yllä on kuvattu, tarjoamme Snapchattaajille mahdollisuuden riitauttaa täytäntöönpanotulokset tarkoituksenmukaisella tavalla ilmoitus- ja valitusprosessien avulla, joiden tarkoituksena on turvata yhteisömme edut suojellen samalla yksittäisen Snapchattaajan oikeuksia.
Pyrimme jatkuvasti parantamaan täytäntöönpanokäytäntöjämme ja prosessejamme, ja olemme edistyneet merkittävästi Snapchatin mahdollisesti haitallisen ja laittoman sisällön ja toiminnan torjunnassa. Tämä näkyy viimeisimmässä läpinäkyvyysraportissamme esitettyjen raportointi- ja täytäntöönpanolukujen nousuna ja Snapchatin rikkomusten yleisyyden vähenemisenä. 

Luotettujen ilmoittajien ilmoitukset (artikla 15.1(b))
Viimeisimmän läpinäkyvyysraporttimme (H1 2023) aikana digitaalipalvelulain (DSA) puitteissa ei ollut virallisesti nimitettyjä luotettuja ilmoittajia. Näin ollen tällaisten luotettujen ilmoittajien lähettämien ilmoitusten määrä oli nolla (0) tällä ajanjaksolla.

Tuomioistuimen ulkopuoliset riita-asiat (artikla 24.1(a))
Viimeisimmän läpinäkyvyysraporttimme (H1 2023) aikana digitaalipalvelulain (DSA) puitteissa ei ollut virallisesti nimitettyjä tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisuelimiä. Näin ollen tällaisille elimille jätettyjen riitautusten määrä oli nolla (0) tällä ajanjaksolla.

Tilin jäädyttäminen artiklan 23 mukaisesti (artikla 24.1(b))
Viimeisimmän läpinäkyvyysraporttimme (H1 2023) aikana ei ollut digitaalipalvelulain (DSA) artiklan 23 mukaista tarvetta tilien jäädyttämiseen ilmeisen laittoman sisällön, perusteettomien ilmoitusten tai perusteettomien valitusten vuoksi. Näin ollen tällaisten tilin jäädytysten lukumäärä oli nolla (0). Snap ryhtyy kuitenkin tarvittaviin täytäntöönpanotoimiin tilejä koskien Snapchatin valvonta-, täytäntöönpano- ja valitusselityksissä kuvatulla tavalla. Lisätietoa Snapin tilitoimien täytäntöönpanon tasosta löytyy läpinäkyvyysraportistamme (H1 2023).