Kogukonna suunised
Uuendatud: jaanuar 2024

Snap aitab kaasa inimkonna arengule, andes inimestele võimaluse end väljendada, elada hetkes, õppida midagi maailma kohta ja koos lõbutseda. Need kogukonna suunised on loodud selleks, et toetada meie missiooni ja julgustada võimalikult laiaulatuslikku eneseväljendust, püüdes samal ajal tagada, et Snapchatterid saaksid meie teenuseid iga päev turvaliselt kasutada. Me soovime, et need suunised oleksid kõikidele meie kogukonna liikmetele selged ja arusaadavad. Pange tähele, et te peate meie kogukonnaga liitumiseks olema vähemalt 13-aastane. 

Need suunised kehtivad kogu Snapchati sisule (kaasa arvatud kõik suhtlusvormid, nagu tekst, pildid, genereeriv tehisintellekt, lingid või manused, emotikonid, Objektiivid ja muud loomingulised vahendid) — ja kõigi Snapchatterite suhtes võrdselt. Me oleme eriti tundlikud sisu või käitumise suhtes, mis kujutab endast tõsise kahju ohtu Snapchatteritele, ning jätame endale õiguse võtta koheseid ja püsivaid meetmeid selliselt käituvate kasutajate vastu. Täiendavad juhised selle kohta, mida me peame tõsiseks kahjuks ja kuidas me selle vastu meetmeid võtame, on kättesaadavad siin

Snap pakub oma teenuste kaudu genereeriva tehisintellekti funktsioone. Me rakendame kaitsemeetmeid, mis on loodud hoidma genereeriva tehisintellekti sisu kooskõlas meie kogukonna suunistega, ning eeldame, et Snapchatterid kasutavad tehisintellekti vastutustundlikult. Me jätame endale õiguse võtta asjakohaseid jõustamismeetmeid kontode suhtes, mis kasutavad meie kogukonna suuniste rikkumiseks tehisintellekti, kuni ja kaasa arvatud konto võimaliku sulgemiseni.

Avastajas reklaamijad ja meediapartnerid nõustuvad täiendavate suunistega, sealhulgas nõudega, et nende sisu on täpne ja vajaduse korral faktikontrollitud. Arendajad on allutatud ka täiendavatele reeglitele.

Oleme siin ja oma Teenustingimustes kehtestanud konkreetsed reeglid Snapchatis keelatud sisu kohta ja me töötame selle nimel, et tagada nende reeglite järjepidev järgimine. Võtame nende reeglite rakendamisel arvesse sisu olemust, sealhulgas seda, kas see on uudisväärtuslik, faktiline ja seotud meie kogukonna jaoks poliitilise, sotsiaalse või muu üldise murega. Täiendav kontekst selle kohta, kuidas me sisu modereerime ja oma eeskirju jõustame, on saadaval siin. Me pakume lisaks igas allolevas jaotises linke üksikasjalikuma teabe saamiseks meie kogukonna suuniste kohta.

Me tahame, et Snapchat oleks turvaline ja positiivne kogemus kõigile. Me jätame endale õiguse oma äranägemisel otsustada, missugune sisu või käitumine meie reeglite eesmärki rikub.

Seksuaalne sisu

 • Me keelame igasuguse tegevuse, mis hõlmab alaealise seksuaalset ärakasutamist või kuritarvitamist, sealhulgas laste seksuaalse ärakasutamise või kuritarvitamise kujutiste jagamist, netipeibutamist, seksuaalset väljapressimist ("sextortion") või laste seksualiseerimist. Me teatame ametivõimudele igast tuvastatud lapse seksuaalse ekspluateerimise juhtumist, sealhulgas katsetest sellises käitumises osaleda. Ärge kunagi postitage, salvestage, saatke, edastage, levitage või küsige alasti või seksuaalselt vulgaarset sisu, mis hõlmab alla 18-aastaseid (see hõlmab ka selliste piltide saatmist või salvestamist endast). 

 • Me keelame pornograafilise sisu propageerimise, levitamise või jagamise, lisaks ka kommertstegevused, mis on seotud pornograafia või seksuaalse suhtlemisega (nii veebis kui ka väljaspool). 

 • Üldiselt on lubatud rinnaga toitmine ja muud alastioleku kujutamised mitteseksuaalses kontekstis.

 • Täiendavad juhised seksuaalse käitumise ja meie kogukonna suuniseid rikkuva sisu kohta on saadaval siin

Ahistamine ja kiusamine

 • Igasugune ahistamine ja kiusamine on keelatud. See keeld laieneb igasugusele seksuaalsele ahistamisele, sealhulgas soovimatutele seksuaalselt selgesõnaliste, sugestiivsete või alasti piltide teistele kasutajatele saatmisele. Kui keegi teid blokeerib, siis ei ole teil lubatud teise Snapchati konto kaudu temaga ühendust võtta.

 • Keelatud on piltide jagamine inimesest privaatses ruumis — näiteks vannitoas, magamistoas, riietusruumis või meditsiiniasutuses — ilma tema teadmata ja nõusolekuta, samuti on keelatud teise isiku privaatse teabe jagamine ilma tema teadmata ja nõusolekuta või ahistamise eesmärgil (st doksimine).

 • Kui keegi palub temast tehtud Snapi eemaldada, siis palun tehke seda! Austage teiste inimeste õigust privaatsusele. 

 • Ärge ahistage ka teisi Snapchattereid, kuritarvitades meie aruandlusmehhanisme, näiteks teatades tahtlikult lubatavast sisust. 

 • Täiendavad juhised selle kohta, kuidas kiusamine ja ahistamine meie kogukonna suuniseid rikuvad, on saadaval siin.

Ähvardused, vägivald ja kahju tekitamine

 • Vägivallale või ohtlikule käitumisele õhutamine või selles osalemine on keelatud. Ärge kunagi hirmutage ega ähvardage kahjustada inimest, inimrühma või kellegi vara.

 • Keelatud on snapid põhjendamatust või graafilisest vägivallast, sealhulgas loomade väärkohtlemisest.

 • Me ei luba enesevigastamise ülistamist, sealhulgas enesevigastuse, enesetapu või söömishäirete propageerimist.

 • Täiendavad juhised meie kogukonna suuniseid rikkuvate ohtude, vägivalla ja kahju kohta on saadaval siin.

Kahjulik, väär või petlik info

 • Me keelame valeteabe levitamise, mis põhjustab kahju või on pahatahtlik, näiteks traagiliste sündmuste olemasolu eitamine, põhjendamatud meditsiinilised väited, kodanikuühiskonna protsesside terviklikkuse õõnestamine või sisuga manipuleerimine vale või eksitavuse eesmärgil (kas genereeriva tehisintellekti või petliku redigeerimise kaudu).

 • Me keelame esitleda end kellegi (või millegi) teisena, või esitada teistele valeandmeid selle kohta, kes sa oled. See hõlmab ka enda sõprade, kuulsuste, avaliku elu tegelaste, kaubamärkide või muude inimeste või organisatsioonide kehastamist kahjulikel ja mittesatiirilistel eesmärkidel.

 • Me ei luba rämpsposti, sealhulgas avalikustamata tasulise või sponsoreeritud sisu, jälgijate eest maksmise kampaaniaid või muud jälgijate kasvatamise skeeme, rämpspostirakenduste propageerimist või mitmetasandilist turunduse või püramiidskeemide propageerimist.

 • Me ei luba pettust ja muud petlikku tegevust, sealhulgas petturlike kaupade või teenuste reklaamimist või kiire rikastumise skeeme või Snapchati või Snap Inc. jäljendamist.

 • Täiendavad juhised meie kogukonna suuniseid rikkuva kahjuliku väära või petliku sisu kohta on saadaval siin.

Ebaseaduslikud või reguleeritud tegevused

 • Ärge kasutage Snapchati teie jurisdiktsioonis ebaseadusliku sisu saatmiseks või postitamiseks või mis tahes ebaseaduslikuks tegevuseks. Selle hulka kuulub kuritegeliku tegevuse reklaamimine, soodustamine või selles osalemine, nagu ebaseaduslike või reguleeritud uimastite, salakaubaveo (nt laste seksuaalse ärakasutamise või kuritarvitamise kujutised), relvade või võltsitud kaupade või dokumentide ostmine, müümine, vahetamine või müügi soodustamine. Selle hulka kuulub ka igasuguse ärakasutamise, sealhulgas seksikaubanduse, tööjõukaubanduse või muu inimkaubanduse edendamine või soodustamine.

 • Me ei luba ebaseaduslikku reguleeritud kaupade või tööstusharude propageerimist, sealhulgas hasartmängude, tubaka- või veipimistoodete ja alkoholi lubamatut propageerimist.

 • Täiendavad juhised meie kogukonna suuniseid rikkuvate keelatud ebaseaduslike või reguleeritud tegevuste kohta on saadaval siin.

Vihkav sisu, terrorism ja vägivaldne ekstremism

 • Terroristlikel organisatsioonidel, vägivaldsetel ekstremistidel ja viharühmitustel on meie platvormi kasutamine keelatud. Terrorismi või vägivaldset ekstremismi propageeriva või edendava sisu osas on meil nulltolerants.

 • Keelatud on vihakõne või sisu, mis alavääristab, laimab või propageerib diskrimineerimist või vägivalda rassi, nahavärvi, staatuse, rahvuse, rahvusliku päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, puude või veterani staatuse, sisserändaja staatuse, sotsiaalmajandusliku staatuse, vanuse, kehakaalu või raseduse tõttu.

 • Täiendavad juhised meie kogukonna suuniseid rikkuva vihkava sisu, terrorismi ja vägivaldse ekstremismi kohta on saadaval siin.


Palun pidage meeles, et võite alati meie usalduse ja ohutuse meeskonda teavitada, kasutades meie rakendusesiseseid funktsioone või täites selle vormi (mis võimaldab teil teatada murest, olenemata sellest, kas teil on Snapchati konto või mitte). Me vaatame need teated läbi, et suuniste rikkumisi hinnata. Kui te neid Kogukonna suuniseid rikute, võime eemaldada vastava sisu, sulgeda või piirata teie konto nähtavust ja/või teavitada õiguskaitseasutusi. Samuti edastame teabe õiguskaitseorganitele, kui tegevus kujutab otsest ohtu inimelule. Kui teie konto suletakse nende suuniste rikkumise tõttu, ei ole teil lubatud Snapchati uuesti kasutada ega sellest konto sulgemisest kuidagi kõrvale hoida.   

Snap jätab endale õiguse eemaldada või piirata ligipääsu kontole kasutajatel, kelle puhul on põhjust arvata, et nad kujutavad meie äranägemisel endast ohtu teistele nii Snapchatis kui ka väljaspool seda. Nende hulka kuuluvad viharühmituste ja terroristlike organisatsioonide juhid ning isikud, kes on tuntud vägivalla õhutamise või teiste suhtes raske kahju tekitamise või käitumise poolest, mis meie arvates kujutab endast ohtu inimelule. Sellise  käitumise hindamisel võime kontole juurdepääsu eemaldamise või piiramise otsustamisel arvesse võtta juhiseid muudest allikatest, nagu asjatundjatelt või õiguskaitseorganitelt. 

Palun külastage meie Turvalisuse keskust, et saada Snapchati turvalisuse kohta rohkem teavet. Sealt leiate üksikasjalikud juhised oma Snapchati kogemuse haldamiseks, sealhulgas selliste toimingute tegemiseks nagu privaatsussätete uuendamine, isikute määramine valimine, kes võivad teie sisu näha, ja teiste kasutajate blokeerimine.