Vihkav sisu, terrorism ja vägivaldne ekstremism

Kogukonna suuniste selgitav sari

Uuendatud: jaanuar 2024

  • Terroristlikel organisatsioonidel, vägivaldsetel ekstremistidel ja viharühmitustel on meie platvormi kasutamine keelatud. Vägivaldset ekstremismi või terrorismi propageeriva või edendava sisu osas on meil nulltolerants.

  • Keelatud on vihakõne või sisu, mis alavääristab, laimab või propageerib diskrimineerimist või vägivalda rassi, nahavärvi, staatuse, rahvuse, rahvusliku päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, puude või veterani staatuse, sisserändaja staatuse, sotsiaalmajandusliku staatuse, vanuse, kehakaalu või raseduse tõttu.Ülevaade


Terrorismi või vägivaldset ekstremismi toetaval vihkaval sisul ja tegevusel ei ole kohta Snapchatis. Meie poliitika eesmärk on luua keskkond, mis toetab ja seab esikohale Snapchati turvalisuse ning kaitseb kogukondi vägivalla ja diskrimineerimise eest. 

Mitte kunagi ei ole vastuvõetav vihkav käitumine, sealhulgas vihakõne või vihasümbolite kasutamine. Tegevus, mis toetab või propageerib terroriakte või vägivaldset ekstremismi, on samamoodi keelatud ja põhjendatud juhtudel võib sellest teatada õiguskaitseorganitele. 

Selle poliitika vastutustundliku jõustamise tagamiseks konsulteerivad meie meeskonnad kodanikuõiguste organisatsioonide, inimõiguste ekspertide, õiguskaitseorganite, valitsusväliste organisatsioonide ja turvalisuse eestkõnelejate teadmiste ja tööga. Me õpime pidevalt ja kalibreerime, kui see on vajalik, et meie tooted ja põhimõtted toimiksid nii, et Snapchatteritel oleks turvaline. Et meid aidata, julgustame kasutajaid viivitamatult teatama igasugusest vaenu õhutavast sisust või tegevusest, mis võib rikkuda meie terrorismi ja vägivaldse ekstremismi vastaseid põhimõtteid. Mida peaksite ootama


Snapchatterid peaksid tundma end meie toodete kasutamisel turvaliselt ja austusväärselt. Meie vihkava sisu vastased põhimõtted keelavad vihakõne, mis hõlmab mis tahes sisu, mis alavääristab või edendab üksikisiku või üksikisikute rühma diskrimineerimist nende rassi, nahavärvi, kastide, rahvuse, rahvusliku päritolu, religiooni, seksuaalse sättumuse, soo, soolise identiteedi, puude, veterani staatuse, sisserändaja staatuse, sotsiaalmajandusliku staatuse, vanuse, kehakaalu või raseduse staatuse alusel. Need reeglid keelavad näiteks rassiliste, etniliste, naistevastaste või homofoobsete solvangute kasutamise; meemid, mis naeruvääristavad või kutsuvad üles diskrimineerima mõnda kaitstud rühma; ja igasugune kuritarvitamine tahtliku deadnamingu või valesti klassifitseerimise vormis. Vihakõne hõlmab ka inimlike hirmutegude (nagu genotsiid, apartheid või orjapidamine) toimepanijate väärtustamist või ohvrite halvustamist. Muu keelatud vaenu õhutav sisu hõlmab vihasümbolite kasutamist, mis tähendab mis tahes kujutisi, mille eesmärk on kujutada vihkamist või diskrimineerimist teiste suhtes. 


Meie terrorismi ja vägivaldse ekstremismi vastased keelud laienevad igasugusele sisule, mis propageerib terrorismi või muid vägivaldseid, kuritegelikke tegusid, mida üksikisikud või rühmad sooritavad ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks. Need eeskirjad keelavad ka igasuguse sisu, mis propageerib või toetab välismaiseid terroriorganisatsioone või äärmuslikke viharühmitusi - nagu on määratud usaldusväärsete kolmandate isikute ekspertide poolt -, samuti värbamist selliste organisatsioonide või vägivaldse ekstremistliku tegevuse jaoks. 


Kuidas me neid põhimõtteid jõustame


Meie rakendusesisene aruandlusvahend võimaldab kasutajatel otse teatada vihkavast sisust või tegevusest, mis toetab terrorismi või vägivaldset ekstremismi. Meie suure levikuga pindadel, nagu Rambivalgus ja Avasta, kasutame ennetavat lähenemist, et modereerida mis tahes sisu, mis võib neid reegleid rikkuda. Sellegipoolest julgustame kasutajaid teatama igasugusest kahjulikust sisust, mida te võite nendel pindadel kohata - see aitab meid hoiatada, kui meie protsessid nende ruumide ohutuse tagamiseks on katkenud.

Kui vaenu õhutavast sisust teatatakse, eemaldavad meie meeskonnad igasuguse rikkuva sisu ning korduvate või jõhkrate rikkumiste puhul lukustatakse kasutajate konto juurdepääs. Täiendava meetmena julgustame Snapchattereid blokeerima kõiki kasutajaid, kes panevad neid end ebaturvaliselt või ebamugavalt tundma.

Terroristlikus tegevuses või vägivaldses äärmusluses osalevad kasutajad kaotavad kontoõigused. Lisaks sellele võib teatavat teavet, mis on seotud nende põhimõtete rikkumisega, edastada õiguskaitseorganitele. Lisateavet selle kohta, kuidas Snapchat vastutustundlikult õiguskaitseasutustega koostööd teeb, leiate Snapi Privaatsuse ja Turvalisuse Keskusest.Kokkuvõte

Me ei salli vihkavat sisu, terrorismi ega vägivaldset ekstremismi Snapchatis. Nii meie poliitikate kui ka tootekujunduse kaudu me töötame hoolikalt selle nimel, et säilitada keskkond, mis toetab ja seab prioriteediks Snapchatterite turvalisuse. 


Kasutajad saavad aidata meil kaitsta meie kogukonda, teatades meie põhimõtteid rikkuvast sisust. Samuti oleme pühendunud koostööle erinevate juhtidega kogu ohutuskogukonnas, et tagada meie ohutuseesmärkide vastutustundlik saavutamine. Lisateavet meie ohutusalaste jõupingutuste kohta leiate meie Ohutuse Keskusest.