Γλωσσάριο για τις Αναφορές Διαφάνειας
1 Ιανουαρίου 2023 – 30 Ιουνίου 2023

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμούς από όρους, πολιτικές και επιχειρησιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται συχνά και τις οποίες αναφέρουμε στις Αναφορές Διαφάνειας. 

Σεξουαλικό περιεχόμενο: Αναφέρεται στην προώθηση ή διανομή σεξουαλικής γυμνότητας, πορνογραφίας ή προσφοράς σεξουαλικών υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξήγητή μας για το σεξουαλικό περιεχόμενο.

Παρενόχληση και εκφοβισμός: Αναφέρονται σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά που θα μπορούσε να προκαλέσει σε ένα συνηθισμένο άτομο συναισθηματική απόγνωση, όπως λεκτική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση ή ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης την κοινή χρήση ή παραλαβή μη συναινετικών ερωτικών εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για τηνπαρενόχληση και τον εκφοβισμό.

Απειλές και βία: αναφέρονται σε περιεχόμενο που εκφράζει την πρόθεση να προκαλέσει σοβαρή σωματική ή συναισθηματική βλάβη. Η βία αναφέρεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που προσπαθεί να υποκινήσει, να εκθειάσει ή να απεικονίσει την ανθρώπινη βία, την κακοποίηση ζώων, την αιματοχυσία ή τις αναπαραστατικές εικόνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για απειλές, βία και βλάβες.

Αυτοτραυματισμός και αυτοκτονία: αναφέρονται στον εκθειασμό του αυτοτραυματισμού, συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης ζημίας προς τον εαυτό, την αυτοκτονία ή τις διατροφικές διαταραχές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για απειλές, βία και βλάβες.

Ψευδείς πληροφορίες: οι ψευδείς πληροφορίες περιλαμβάνουν ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη ή είναι κακόβουλο, όπως η άρνηση της ύπαρξης τραγικών γεγονότων, οι μη τεκμηριωμένες ιατρικές αξιώσεις ή η υπονόμευση της ακεραιότητας των αστικών διαδικασιών ή η χειραγώγηση περιεχομένου για ψευδείς ή παραπλανητικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για επιβλαβείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Πλαστοπροσωπία: συμβαίνει όταν ένας λογαριασμός προσποιείται ψευδώς ότι σχετίζεται με ένα άλλο πρόσωπο ή ένα άλλο εμπορικό σήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για επιβλαβείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Ανεπιθύμητη αλληλογραφία: αναφέρεται σε ανεπιθύμητα μηνύματα ή μη σχετικό περιεχόμενο που κοινοποιείται που είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβή σύγχυση ή να θέσει με διαφορετικό τρόπο σε κίνδυνο ή να ενοχλήσει τους νόμιμους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για επιβλαβείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Ναρκωτικά: τα ναρκωτικά αναφέρονται στην διανομή και χρήση παράνομων ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων των παραποιημένων χαπιών) και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ναρκωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για παράνομες ή περιορισμένες δραστηριότητες.

Όπλα: αναφέρεται σε εργαλεία που σχεδιάστηκαν ή χρησιμοποιούνται για την πρόκληση θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για παράνομες ή περιορισμένες δραστηριότητες.

Άλλα ρυθμιζόμενα αγαθά: αναφέρεται στην προώθηση ρυθμιζόμενων αγαθών ή βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων τυχερών παιχνιδιών, των προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης παράνομες ή επικίνδυνες δραστηριότητες, που μπορεί να προωθήσουν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που πιθανόν να περιλαμβάνει εγκληματική συμπεριφορά ή να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή, την ασφάλεια και την ευημερία ενός ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για παράνομες ή περιορισμένες δραστηριότητες.

Ρητορική μίσους: περιεχόμενο που εξευτελίζει ή προωθεί τις διακρίσεις εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση τη φυλή, το χρώμα, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την αναπηρία, το καθεστώς βετεράνου, το μεταναστευτικό καθεστώς, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την ηλικία, το σωματικό βάρος ή την κατάσταση εγκυμοσύνης τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για το περιεχόμενο μίσους, την τρομοκρατία και τον βιαίο εξτρεμισμό.

Σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών: η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακοποίηση παιδιών ορίζεται ως περιεχόμενο που περιλαμβάνει σεξουαλικές εικόνες ανηλίκων και κάθε είδους μορφή εικόνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (CSEAI), όπως επίσης και στην αποπλάνηση ή παράσυρση παιδιών για οποιοδήποτε σεξουαλικό σκοπό. Κάνουμε αναφορά στις αρχές για όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξήγητή μας για το σεξουαλικό περιεχόμενο.

Τρομοκρατία και βίαιος εξτρεμισμός: αναφέρεται σε περιεχόμενο που προωθεί ή υποστηρίζει την τρομοκρατία ή λοιπές πράξεις βίας ή εγκληματικότητας που διαπράττονται από άτομα ή/και ομάδες για την επέκταση ιδεολογικών στόχων, όπως αντίστοιχες πολιτικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, φυλετικής ή περιβαλλοντικής φύσης. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιεχόμενο που προωθεί ή υποστηρίζει οποιαδήποτε ξένη τρομοκρατική οργάνωση ή βίαιη εξτρεμιστική ομάδα μίσους, όπως επίσης περιεχόμενο που προωθεί τη στρατολόγηση για τέτοιου είδους οργανώσεις ή βίαιες εξτρεμιστικές δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον εξηγητή μας για το περιεχόμενο μίσους, την τρομοκρατία και τον βιαίο εξτρεμισμό.

Αναφορές περιεχομένου και λογαριασμών: Ο συνολικός όγκος του περιεχομένου και το σύνολο των λογαριασμών για τα οποία έχει γίνει αναφορά στη Snap μέσω του μενού αναφοράς που διαθέτουμε στην εφαρμογή.

Επιβολή (Επιβεβλημένη): μια ενέργεια που λαμβάνεται κατά ενός περιεχομένου ή λογαριασμού (π.χ. διαγραφή, προειδοποίηση, κλείδωμα). Σημειώστε ότι οι αναφερόμενες παραβιάσεις περιεχομένου μπορεί να ενεργηθούν από ανθρώπινους παράγοντες ή αυτοματισμούς (όπου είναι δυνατή η αυτοματοποίηση υψηλής ακρίβειας).

Συνολικό περιεχόμενο που του επιβλήθηκε ποινή: ο συνολικός όγκος περιεχομένου (π.χ. Snap και Ιστορίες) όπου επιβλήθηκαν ποινές από το Snapchat.

Συνολικοί μοναδικοί λογαριασμοί στους οποίους υποβλήθηκαν ποινές: ο συνολικός αριθμός των μοναδικών λογαριασμών όπου επιβλήθηκαν ποινές από το Snapchat. Για παράδειγμα, αν σε έναν λογαριασμό επιβλήθηκε ποινή πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. ένας χρήστης έλαβε προειδοποίηση λόγω κοινοποίησης ψευδών πληροφοριών και στη συνέχει αδιαγράφηκε επειδή παρενοχλούσε έναν άλλον χρήστη), μόνο ένας λογαριασμός θα υπολογιζόταν σε αυτή τη μέτρηση. Και οι δύο πράξεις επιβολής θα συμπεριληφθούν στον πίνακά μας για την «Επισκόπηση παραβάσεων περιεχομένου και λογαριασμών", με μια ποινή για έναν μοναδικό λογαριασμό σχετικά με "Ψευδείς πληροφορίες" και άλλη μία για "Παρενόχληση και εκφοβισμό"

% του Συνολικού Περιεχομένου στο οποίο επιβλήθηκαν ποινές: αυτή η τιμή δείχνει το ποσοστό περιεχομένου στο οποίο επιβλήθηκε ποινή εντός μιας κατηγορίας διαιρεμένο με το συνολικό περιεχόμενο στο οποίο επιβλήθηκαν ποινές. Αυτό το στατιστικό στοιχείο φωτίζει την κατανομή των επιβολών των Οδηγιών κοινότητάς μας.

Χρόνος διεκπεραίωσης: η χρονική διάρκεια από τη στιγμή που οι ομάδες Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας μας λαμβάνουν μια αναφορά (συνήθως όταν η αναφορά έχει υποβληθεί) έως τη χρονοσήμανση της τελευταίας πράξης επιβολής. Εάν πραγματοποιηθούν πολλαπλοί γύροι επανεξέτασης, η τελευταία ώρα υπολογίζεται στην τελευταία ενέργεια που έχει ληφθεί.

Ποσοστό προβολών παραβιαστικού περιεχομένου (VVR): το VVR είναι το ποσοστό προβολών των Ιστοριών και των Snap που περιέχουν παραβιαστικό περιεχόμενο, ως ποσοστό του συνόλου των προβολών των Ιστοριών και των Snap στο Snapchat. Για παράδειγμα, αν το VVR μας είναι 0,03%, αυτό σημαίνει ότι από κάθε 10.000 προβολές Snap και Ιστοριών στο Snapchat, 3 περιείχαν περιεχόμενο που παραβίαζε τις πολιτικές μας. Αυτή η μέτρηση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ποιο ποσοστό προβολών στο Snapchat προέρχονται από περιεχόμενο που παραβιάζει τις Οδηγίες κοινότητάς μας (που είτε αναφέρθηκε είτε του επιβλήθηκαν προληπτικά ποινές).