Έκθεση διαφάνειας
1 Ιανουαρίου 2023 – 30 Ιουνίου 2023
Δημοσιεύθηκε:
25 Οκτωβρίου 2023
Ενημερώθηκε:
25 Οκτωβρίου 2023

Για να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες για ασφάλεια που γίνονται από τη Snap και τη φύση και τον όγκο του περιεχομένου για τα οποία γίνεται αναφορά στην πλατφόρμα μας, δημοσιεύουμε τις αναφορές διαφάνειας δύο φορές τον χρόνο. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις αναφορές πιο περιεκτικές και ενημερωτικές προς τους πολλούς ενδιαφερομένους που ενδιαφέρονται βαθύτατα για τον έλεγχο του περιεχομένου και τις πρακτικές επιβολής του νόμου, και για την ευημερία της κοινότητάς μας. 
Η παρούσα Αναφορά Διαφάνειας καλύπτει το πρώτο μισό του 2023 (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου). Όπως και με τις προηγούμενες αναφορές μας, κοινοποιούμε δεδομένα σχετικά με τον παγκόσμιο αριθμό αναφορών περιεχομένου μέσω της εφαρμογής και λογαριασμών που λάβαμε και για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραβιάσεων της πολιτικής μας. Πώς ανταποκριθήκαμε σε αιτήματα της επιβολής του νόμου και κυβερνήσεων, και οι πράξεις επιβολής μας ανά χώρα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις αναφορές μας σχετικά με τη διαφάνεια, εισάγουμε ορισμένα νέα χαρακτηριστικά με αυτή την έκδοση. Προσθέσαμε επιπρόσθετα σημεία δεδομένων σχετικά με τις διαφημιστικές πρακτικές μας και τον έλεγχό μας, όπως επίσης και εκκλήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τον λογαριασμό. Σύμφωνα με τον Νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες, προσθέσαμε και νέες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των συντονιστών περιεχομένου και των μηνιαίων ενεργών χρηστών στην περιοχή. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες βρίσκονται στην αναφορά και στη σελίδα του Κέντρου Διαφάνειάς μας αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, επικαιροποιήσαμε το Γλωσσάρι μας με συνδέσμους για τις Οδηγίες Κοινότητάς μας με επεξηγήσεις που προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της πλατφόρμας μας και τις επιχειρησιακές μας προσπάθειες. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση των επιβλαβών παραγόντων στο διαδίκτυο και τα σχέδια συνεχούς εξέλιξης των πρακτικών αναφοράς μας, διαβάστε την πρόσφατη ανάρτηση στο blog Ασφάλειας και Αντίκτυπου μας σχετικά με την παρούσα Έκθεση διαφάνειας. 
Για περισσότερες πηγές σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο στο Snapchat, ανατρέξτε στην καρτέλα Πληροφορίες για την Έκθεση διαφάνειας στο κάτω μέρος της σελίδας.
Λάβετε υπόψη ότι η πιο ενημερωμένη έκδοση αυτής της Αναφοράς Διαφάνειας βρίσκεται στην τοποθεσία en-US.

Επισκόπηση παραβιάσεων περιεχομένου και λογαριασμών

Από την 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2023, η Snap προχώρησε σε επιβολή κατά 6.216.118 ειδών περιεχομένου παγκοσμίως που παραβίασαν τις πολιτικές μας.
Κατά την περίοδο αναφοράς, είδαμε ένα Ποσοστό παραβατικής προβολής (VVR) της τάξεως του 0,02 τοις εκατό, πράγμα που σημαίνει ότι σε κάθε 10.000 προβολές Snap και Ιστοριών στο Snapchat, οι 2 περιείχαν περιεχόμενο που παραβίαζε πολιτικές μας.

*Η ορθή και συνεπής επιβολή κατά ψευδών πληροφοριών είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί ενημερωμένο πλαίσιο και συνέπεια.  Καθώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ακρίβεια της επιβολής των εκπροσώπων μας, έχουμε επιλέξει, από το πρώτο εξάμηνο του 2022, να αναφέρουμε τους αριθμούς στις κατηγορίες «Επιβολής Περιεχομένου» και «Μοναδικών Λογαριασμών στους οποίους έχει γίνει επιβολή» που εκτιμώνται βάσει μιας αυστηρής αναθεώρησης αξιοπιστίας ποιότητας ενός στατιστικά σημαντικού τμήματος της επιβολής ψευδών ειδήσεων. Συγκεκριμένα, προχωρούμε σε δειγματοληψία σημαντικού μεριδίου επιβολής ψευδών πληροφοριών σε κάθε χώρα και ελέγχουμε την ποιότητα των αποφάσεων επιβολής της νομοθεσίας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτές τις επιβολές ελέγχου ποιότητας για την εξαγωγή ποσοστών επιβολής με ένα περιθώριο εμπιστοσύνης 95% (+/- 5% περιθώριο σφάλματος) το οποίο χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της επιβολής ψευδών πληροφοριών για τις οποίες γίνεται αναφορά στην Αναφορά Διαφάνειας. 

Ανάλυση παραβιάσεων περιεχομένου και λογαριασμού

Τα συνολικά ποσοστά αναφοράς και επιβολής μας παρέμειναν αρκετά παρόμοια με τους προηγούμενες έξι μήνες, με ορισμένες εξαιρέσεις σε βασικές κατηγορίες. Είδαμε μια κατά προσέγγιση μείωση κατά 3% στις αναφορές συνολικού περιεχομένου και λογαριασμού και επιβολής σε αυτόν τον κύκλο.
Οι κατηγορίες με τις πιο σημαντικές διακυμάνσεις ήταν η Παρενόχληση και ο Εκφοβισμός, η Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία, τα Όπλα και οι Ψευδείς Πληροφορίες. Η Παρενόχληση και ο Εκφοβισμός σημείωσαν αύξηση κατά 56% στις συνολικές αναφορές και μια επακόλουθη αύξηση κατά 39% στο περιεχόμενο και στις επιβολές μοναδικών λογαριασμών. Αυτές οι αυξήσεις στις επιβολές συνδυάστηκαν με μείωση κατά 46% στον χρόνο διεκπεραίωσης, επισημαίνοντας τη λειτουργική επάρκεια της ομάδας μας κατά την επιβολή αυτού του τύπου παραβίασης περιεχομένου. Παρομοίως, παρατηρήσαμε μία αύξηση κατά 65% στις συνολικές αναφορές για Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία, με μία αύξηση κατά 110% σε επιβολές περιεχομένου και 80% σε μοναδικούς λογαριασμούς στους οποίους έγινε επιβολή, ενώ οι ομάδες μας μείωσαν επίσης τον χρόνο παράδοσης κατά 80%. Η κατηγορία με τα Όπλα σημείωσε μείωση κατά 13% στις συνολικές αναφορές και μείωση κατά 51% στις επιβολές περιεχομένου και μείωση κατά 53% στους μοναδικούς λογαριασμούς στους οποίους έγινε επιβολή. Τέλος, η κατηγορία Ψευδών Πληροφοριών μας σημείωσε αύξηση κατά 14% στις συνολικές αναφορές, αλλά μείωση κατά 78% στις επιβολές περιεχομένου και μείωση κατά 74% στους μοναδικούς λογαριασμούς στους οποίους έγινε επιβολή. Αυτό μπορεί να αποδίδεται στη συνεχιζόμενη διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας (QA) και στους πόρους που εφαρμόζουμε σε αναφορές ψευδών πληροφοριών ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες συντονισμού μας θα ανιχνεύσουν με ακρίβεια και θα ενεργήσουν για ψευδείς πληροφορίες στην πλατφόρμα.
Συνολικά, ενώ παρατηρήσαμε γενικά παρόμοια νούμερα όπως στην τελευταία περίοδο, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κοινότητά μας ώστε να προβαίνουμε σε αναφορές πιθανών παραβιάσεων με ενεργό και ακριβή τρόπο τη στιγμή που εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών

Η σεξουαλική εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέλους της κοινότητάς μας, ιδιαίτερα ανηλίκων, είναι παράνομη, αποτρόπαια και απαγορεύεται από τις Οδηγίες κοινότητάς μας. Η πρόληψη, η ανίχνευση και η εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και των εικόνων κακοποίησης (CSEAI) στην πλατφόρμα μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Snap, και συνεχώς εξελίσσουμε τις δυνατότητές μας για την καταπολέμηση αυτών και άλλων αδικημάτων.
Χρησιμοποιούμε ενεργά τεχνολογικά εργαλεία ανίχνευσης, όπως το ισχυρό σύστημα ανίχνευσης PhotoDNA με λειτουργία αντιστοίχισης hash (hash-matching) και την αντιστοίχιση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης της Google (CSAI) για τον εντοπισμό γνωστών παράνομων εικόνων και βίντεο από υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αντίστοιχα, και την αναφορά τους στο Εθνικό κέντρο των Η.Π.Α. για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά (NCMEC), όπως απαιτείται από τον νόμο. Το Εθνικό Κέντρο των Η.Π.Α. για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά, με τη σειρά του, συντονίζει τις ενέργειές του με την εγχώρια ή διεθνή επιβολή του νόμου, όπως απαιτείται.
Στο πρώτο μισό του 2023, ανιχνεύσαμε προληπτικά και αναλάβαμε δράση για το 98% της συνολικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και παραβιάσεων κακοποίησης για τις οποίες έγινε αναφορά εδώ — μία αύξηση της τάξεως του 4% από την προηγούμενη περίοδο.
**Λάβετε υπόψη ότι κάθε αποστολή στο Εθνικό κέντρο των Η.Π.Α. για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά μπορεί να περιέχει πολλαπλά είδη περιεχομένου. Το σύνολο των μεμονωμένων μέσων που αποστέλλονται στο Εθνικό Κέντρο για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά ισούνται με το συνολικό περιεχόμενο που επιβάλλονται.

Περιεχόμενο τρομοκρατίας και βίαιου εξτρεμισμού

Κατά την περίοδο αναφοράς, 1 Ιανουαρίου 2023- 30 Ιουνίου 2023, αφαιρέσαμε 18 λογαριασμούς για παραβιάσεις της πολιτικής μας που απαγορεύει τρομοκρατικό και βίαιο εξτρεμιστικό περιεχόμενο.
Στη Snap αφαιρούμε τρομοκρατικό και βίαιο εξτρεμιστικό περιεχόμενο που αναφέρεται μέσω πολλαπλών καναλιών. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να κάνουν αναφορά τρομοκρατικού και βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου μέσω του μενού αναφοράς εντός της εφαρμογής, και συνεργαζόμαστε στενά με την επιβολή του νόμου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το τρομοκρατικό και βίαιο εξτρεμιστικό περιεχόμενο που μπορεί να εμφανίζεται στη Snap.

Περιεχόμενο αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας

Ενδιαφερόμαστε βαθύτατα για την ψυχική υγεία και ευημερία των Snapchatters, γεγονός που μας βοηθούσε - και συνεχίζει να μας βοηθά - να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας για την εξέλιξη του Snapchat με διαφορετικό τρόπο. Ως πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για επικοινωνία μεταξύ αληθινών φίλων, πιστεύουμε ότι το Snapchat μπορεί να διαδραματίσει μοναδικό ρόλο στην ενδυνάμωση φίλων να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές.
Όταν η ομάδα Εμπιστοσύνης και Ασφάλειάς μας αναγνωρίζει έναν Snapchatter σε απόγνωση, μπορεί να προωθήσει πληροφορίες πρόληψης αυτοτραυματισμού και υποστήριξης, και να ειδοποιήσει προσωπικό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου αυτό ενδείκνυται. Οι πόροι που μοιραζόμαστε είναι διαθέσιμοι στην παγκόσμια λίστα πόρων ασφάλειάς μας, η οποία είναι διαθέσιμη δημόσια για όλους τους Snapchatters.

Εκκλήσεις

Ξεκινώντας με την αναφορά αυτή, αρχίζουμε να αναφέρουμε τον αριθμό των εκκλήσεων από χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί ήταν κλειδωμένοι λόγω παραβίασης των πολιτικών μας. Αποκαθιστούμε μόνο λογαριασμούς τους οποίους οι συντονιστές μας κρίνουν ότι κλειδώθηκαν εσφαλμένα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάνουμε αναφορά σε εκκλήσεις σχετικά με περιεχόμενο που αφορά σε ναρκωτικά.  Στην επόμενη αναφορά μας, προσβλέπουμε στην έκδοση περισσότερων δεδομένων σχετικά με εκκλήσεις που προέρχονται από άλλες παραβιάσεις των πολιτικών μας.

Συντονισμός διαφημίσεων

Η Snap δεσμεύεται να διασφαλίζει σταθερά ότι όλες οι διαφημίσεις συμμορφώνονται πλήρως με τις πολιτικές της πλατφόρμας μας. Πιστεύουμε σε μια υπεύθυνη και πλήρους σεβασμού προσέγγιση προς τη διαφήμιση, δημιουργώντας μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους χρήστες μας. Παρακάτω έχουμε συμπεριλάβει στοιχεία για τη ρύθμιση των διαφημίσεών μας. Σημειώστε ότι οι διαφημίσεις στη Snapchat μπορούν να αφαιρεθούν για διάφορους λόγους όπως περιγράφεται στις Πολιτικές Διαφήμισης της Snap, συμπεριλαμβανομένου παραπλανητικού περιεχομένου, περιεχομένου ενηλίκων, βίαιου ή ενοχλητικού περιεχομένου, ρητορικής μίσους και παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, μπορείτε τώρα να βρείτε την Γκαλερί Διαφημίσεων της Snap στη γραμμή πλοήγησης της παρούσας Αναφοράς Διαφάνειας. 

Επισκόπηση χωρών

Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση της επιβολής των Οδηγιών κοινότητας μέσω μιας δειγματοληψίας γεωγραφικών περιοχών. Οι Οδηγίες μας εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο του Snapchat, και για όλους τους Snapchatters παγκοσμίως, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.
Οι πληροφορίες για μεμονωμένες χώρες είναι διαθέσιμες για λήψη μέσω του συνημμένου αρχείου CSV: