Έκθεση διαφάνειας
1 Ιουλίου 2023 – 31 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε:

25 Απριλίου 2024

Ενημερώθηκε:

25 Απριλίου 2024

Για να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες για την ασφάλεια που γίνονται από τη Snap και τη φύση και τον όγκο του περιεχομένου για τα οποία γίνεται αναφορά στην πλατφόρμα μας, δημοσιεύουμε αυτή την αναφορά διαφάνειας δύο φορές τον χρόνο. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις εκθέσεις πιο πλήρεις και κατατοπιστικές για την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητάς μας και τους πολλούς ενδιαφερόμενους που νοιάζονται πραγματικά για τον έλεγχο του περιεχομένου και τις πρακτικές επιβολής του νόμου. 

Αυτή η Αναφορά Διαφάνειας αφορά στο δεύτερο μισό του 2023 (1 Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου). Όπως και με τις προηγούμενες αναφορές μας, κοινοποιούμε δεδομένα σχετικά με τον παγκόσμιο αριθμό αναφορών περιεχομένου μέσω της εφαρμογής και λογαριασμών που λάβαμε και για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραβιάσεων της πολιτικής μας. Πώς ανταποκριθήκαμε σε αιτήματα της επιβολής του νόμου και κυβερνήσεις και οι πράξεις επιβολής μας ανά χώρα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις αναφορές μας σχετικά με τη διαφάνεια, εισάγουμε ορισμένα νέα χαρακτηριστικά με αυτή την έκδοση. 

Αρχικά, έχουμε επεκτείνει τον βασικό πίνακά μας ώστε να συμπεριλαμβάνουμε αναφορές και επιβολή κατά του περιεχομένου και λογαριασμούς που συνδέονται με τον εξτρεμισμό της τρομοκρατίας και της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (CSEA). Σε προηγούμενες εκθέσεις, δώσαμε έμφαση στις διαγραφές λογαριασμών που έγιναν ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις παραβιάσεις χωριστά. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τις προληπτικές προσπάθειές μας και τις προσπάθειες στις οποίες ανταποκριθήκαμε κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών, όπως επίσης και τις αναφορές μας προς το Εθνικό Κέντρο για τα κακοποιημένα και εξαφανισμένα παιδιά, σε ξεχωριστή ενότητα. 

Δεύτερον, έχουμε παράσχει εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με προσφυγές, περιγράφοντας τις συνολικές προσφυγές και αποκαταστάσεις από εφαρμογές των Οδηγιών Κοινότητας. 

Τέλος, έχουμε επεκτείνει την ενότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Snap στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη Αναφορά Διαφάνειας του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών και επιπλέον στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη σάρωση των μέσων που αφορούν στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση των επιβλαβών παραγόντων στο διαδίκτυο και τα σχέδια συνεχούς εξέλιξης των πρακτικών αναφοράς μας, διαβάστε την πρόσφατη ανάρτηση στο blog Ασφάλειας και Αντίκτυπου μας σχετικά με την παρούσα Αναφορά διαφάνειας. Για περισσότερες πηγές σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο στο Snapchat, ανατρέξτε στην καρτέλα Αναφορά Διαφάνειας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Λάβετε υπόψη ότι η πιο ενημερωμένη έκδοση αυτής της Αναφοράς Διαφάνειας βρίσκεται στην τοποθεσία en-US.

Επισκόπηση παραβιάσεων περιεχομένου και λογαριασμών

Από την 1 έως τις 31 Ιουλίου 2023, η Snap επιβλήθηκε ενάντια σε 5.376,714 είδη περιεχομένου παγκοσμίως που αναφέρθηκαν σε εμάς και παραβίασαν τις Οδηγίες κοινότητας μας.

Κατά την περίοδο αναφοράς, παρατηρήσαμε ένα Ποσοστό Παραβατικής Προβολής (VVR) της τάξεως του 0,01 τοις εκατό, πράγμα που σημαίνει ότι ανά 10.000 προβολές Snap και Ιστοριών στο Snapchat, η 1 περιείχε περιεχόμενο που παραβίαζε πολιτικές μας. Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης για την επιβολή του αναφερόμενου περιεχομένου ήταν περίπου 10 λεπτά.

Ανάλυση παραβιάσεων περιεχομένου και λογαριασμού

Τα συνολικά ποσοστά αναφοράς και επιβολής παρέμειναν σχετικά παρόμοια με τα αντίστοιχα των προηγούμενων έξι μηνών. Σε αυτόν τον κύκλο, παρατηρήσαμε μία κατά προσέγγιση αύξηση κατά 10% στις συνολικές αναφορές περιεχομένου και λογαριασμών.

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξεκίνησε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και, κατά συνέπεια, παρατηρήσαμε μία ανοδική τάση στο παραβατικό περιεχόμενο. Οι συνολικές αναφορές που σχετίζονται με τη ρητορική μίσους αυξήθηκαν κατά περίπου 61%, ενώ η συνολική επιβολή περιεχομένου για τη ρητορική μίσους αυξήθηκε κατά 97% και οι επιβολές σε μοναδικούς λογαριασμούς αυξήθηκαν κατά περίπου 124%. Οι αναφορές εξτρεμισμού για την τρομοκρατία και τη βία και οι επιβολές έχουν επίσης αυξηθεί, παρόλο που αποτελούν λιγότερο από το 0,1% των συνολικών επιβολών περιεχομένου στην πλατφόρμα μας. Οι ομάδες Εμπιστοσύνης & Ασφάλειάς μας συνεχίζουν να παραμένουν σε επαγρύπνηση καθώς προκύπτουν συγκρούσεις παγκοσμίως ώστε να βοηθήσουν το Snapchat να παραμείνει ασφαλές. Επιπλέον, έχουμε επεκτείνει την Αναφορά Διαφάνειάς μας για να συμπεριλάβουμε περισσότερες πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χωρών σχετικά με τις συνολικές αναφορές, το περιεχόμενο που επιβλήθηκε και τους μοναδικούς λογαριασμούς που υπέστησαν επιβολή για παραβιάσεις των πολιτικών μας σχετικά με τον εξτρεμισμό της τρομοκρατίας και της βίας. 

Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών

Η σεξουαλική εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέλους της κοινότητάς μας, ιδιαίτερα ανηλίκων, είναι παράνομη, αποτρόπαια και απαγορεύεται από τις Οδηγίες Κοινότητάς μας. Η πρόληψη, η ανίχνευση και η εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών (CSEA) στην πλατφόρμα μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Snap, και συνεχώς εξελίσσουμε τις δυνατότητές μας για την καταπολέμηση αυτών και άλλων αδικημάτων.

Χρησιμοποιούμε ενεργά τεχνολογικά εργαλεία ανίχνευσης, όπως το ισχυρό σύστημα ανίχνευσης PhotoDNA με λειτουργία αντιστοίχισης hash (hash-matching) και την αντιστοίχιση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης της Google (CSAI) για τον εντοπισμό γνωστών παράνομων εικόνων και βίντεο από υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αντίστοιχα, και την αναφορά τους στο Εθνικό κέντρο των Η.Π.Α. για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά (NCMEC), όπως απαιτείται από τον νόμο. Το Εθνικό Κέντρο των Η.Π.Α. για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά, με τη σειρά του, συντονίζει τις ενέργειές του με την εγχώρια ή διεθνή επιβολή του νόμου, όπως απαιτείται.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2023, εντοπίσαμε προληπτικά και αναλάβαμε δράση για το 59% των συνολικών παραβιάσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών για τις οποίες έγιναν αναφορές. Αυτό αντικατοπτρίζει μια συνολική μείωση κατά 39% από την προηγούμενη περίοδο λόγω βελτιώσεων στις επιλογές των Snapchatters για αναφορά, ενισχύοντας την ορατότητα πιθανών περιστατικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών που αποστέλλονται στο Snapchat. 

*Λάβετε υπόψη ότι κάθε αποστολή στο Εθνικό κέντρο των Η.Π.Α. για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά μπορεί να περιέχει πολλαπλά είδη περιεχομένου. Το σύνολο των μεμονωμένων μέσων που αποστέλλονται στο Εθνικό Κέντρο για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά ισοδυναμούν με το συνολικό περιεχόμενο για το οποίο εφαρμόζεται επιβολή από εμάς. Επίσης, έχουμε αποκλείσει τις υποβολές προς το Εθνικό Κέντρο για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά από τον αριθμό αυτό.

Περιεχόμενο αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας

Ενδιαφερόμαστε βαθύτατα για την ψυχική υγεία και ευημερία των Snapchatters, γεγονός που συνεχίζει να μας βοηθά να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας για την εξέλιξη του Snapchat με διαφορετικό τρόπο. Ως πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για επικοινωνία μεταξύ αληθινών φίλων, πιστεύουμε ότι το Snapchat μπορεί να διαδραματίσει μοναδικό ρόλο στην ενδυνάμωση φίλων να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές.

Όταν η ομάδα Εμπιστοσύνης & Ασφάλειας μας συνειδητοποιήσει ότι ένας/μία Snapchatter βρίσκεται σε κίνδυνο, μπορεί να προωθήσει τους πόρους πρόληψης αυτοκαταστροφής και υποστήριξης και να ειδοποιήσει το προσωπικό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι πόροι που μοιραζόμαστε είναι διαθέσιμοι στην παγκόσμια λίστα πόρων ασφάλειάς μας, διαθέσιμη δημόσια για όλους τους Snapchatters.

Εκκλήσεις

Στην προηγούμενη αναφορά μας, εισάγαμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με εκκλήσεις, όπου υπογραμμίσαμε πόσες φορές οι χρήστες μας μάς ζήτησαν να επανεξετάσουμε την αρχική μας απόφαση για επανέλεγχο του λογαριασμού τους. Στην αναφορά αυτή, έχουμε επεκτείνει τις εκκλήσεις μας ώστε να συμπεριλάβουμε όλο το φάσμα των κατηγοριών πολιτικής μας για παραβιάσεις σε επίπεδο λογαριασμού.

* Η διακοπής της διάδοσης περιεχομένου ή δραστηριότητας που σχετίζεται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Η Snap αφιερώνει σημαντικούς πόρους σε αυτόν τον σκοπό και έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια συμπεριφορά.  Απαιτείται ειδική εκπαίδευση για τον έλεγχο των προσφυγών σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών και υπάρχει περιορισμένη ομάδα αντιπροσώπων που διαχειρίζεται αυτούς τους ελέγχους λόγω της ωμής φύσης του περιεχομένου.  Κατά το φθινόπωρο του 2023, η Snap εφάρμοσε αλλαγές πολιτικής που επηρέασαν τη συνέπεια ορισμένων μέτρων επιβολής κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών και έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις ασυνέπειες μέσω της επανεκπαίδευσης των αντιπροσώπων και της αυστηρής διασφάλισης ποιότητας.  Αναμένουμε ότι η επόμενη Αναφορά Διαφάνειας της Snap θα αποκαλύψει την πρόοδο που γίνεται προς τη βελτίωση των χρόνων απόκρισης για τις προσφυγές κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών και τη βελτίωση της ακρίβειας των αρχικών μέτρων επιβολής.

Συντονισμός διαφημίσεων

Η Snap δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλες οι διαφημίσεις συμμορφώνονται πλήρως με τις Πολιτικές Διαφήμισής μας. Πιστεύουμε σε μια υπεύθυνη και πλήρους σεβασμού προσέγγιση προς τη διαφήμιση, δημιουργώντας μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους χρήστες μας. Παρακάτω έχουμε συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με τον επανέλεγχο για πληρωμένες διαφημίσεις στο Snapchat. Σημειώστε ότι οι διαφημίσεις στη Snapchat μπορούν να αφαιρεθούν για διάφορους λόγους όπως περιγράφεται στις Πολιτικές Διαφήμισης της Snap, συμπεριλαμβανομένου παραπλανητικού περιεχομένου, περιεχομένου ενηλίκων, βίαιου ή ενοχλητικού περιεχομένου, ρητορικής μίσους και παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, μπορείτε τώρα να βρείτε την Γκαλερί Διαφημίσεων της Snap στη γραμμή πλοήγησης της παρούσας Αναφοράς Διαφάνειας.

Ανασκόπηση ανά περιοχή & χώρα

Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση της επιβολής των Οδηγιών κοινότητας μέσω μιας δειγματοληψίας γεωγραφικών περιοχών. Οι Οδηγίες μας εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο του Snapchat, και για όλους τους Snapchatters παγκοσμίως, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.

Οι πληροφορίες για μεμονωμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, είναι διαθέσιμες για λήψη μέσω του συνημμένου αρχείου CSV.