Δήλωση Απορρήτου της Βραζιλίας

Έναρξη ισχύος: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Δημιουργήσαμε την ειδοποίηση αυτή ειδικά για χρήστες στη Βραζιλία. Οι χρήστες στη Βραζιλία έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα απορρήτου όπως ορίζονται υπό τον νόμο της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένου του Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Οι Αρχές Απορρήτου μας και οι έλεγχοι απορρήτου που προσφέρουμε σε όλους τους χρήστες συμφωνούν με όλους αυτούς τους νόμους — η δήλωση αυτή διασφαλίζει ότι καλύπτουμε τις απαιτήσεις που αφορούν τη Νεβάδα. Για παράδειγμα, όλοι οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο των δεδομένων τους, να ζητήσουν διαγραφή και να ελέγξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου τους στην εφαρμογή. Για την πλήρη εικόνα, δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Εάν είστε χρήστης στη Βραζιλία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Snap Inc. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Δικαίωμα Πρόσβασης, Διαγραφής, Διόρθωσης και Φορητότητας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διαγραφή, διόρθωση, και φορητότητα, όπως περιγράφεται στο παραπάνω τμήμα Έλεγχος των πληροφοριών σας στην Πολιτική Απορρήτου.

Βάσεις για Χρήση των Πληροφοριών σας

Η χώρα σου μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σου μόνο όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ονομάζονται «νομικές βάσεις» και, στη Snap, συνήθως στηριζόμαστε σε μία από τις τέσσερις:
  • Σύμβαση. Ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας είναι επειδή έχετε συνάψει νομική σύμβαση μαζί μας. Για παράδειγμα, όταν αγοράζετε ένα On-Demand Γεωφίλτρο και αποδέχεστε τους Ειδικούς Όρους για τα Δημιουργικά Εργαλεία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας για τη συλλογή της πληρωμής και για να διασφαλίσουμε ότι προβάλλουμε το Γεωφίλτρο σας στους σωστούς ανθρώπους στο σωστό μέρος και στιγμή.
  • Έννομο συμφέρον. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας είναι επειδή έχουμε -ή ένα τρίτο μέρος έχει- έννομο συμφέρον για να το πράξει. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του λογαριασμού σας, της παράδοσης των Snaps, της παροχής υποστήριξης πελατών και για να σας βοηθήσουμε να βρείτε φίλους και περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει. Καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες μας είναι δωρεάν, χρησιμοποιούμε επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς για να προβάλλουμε διαφημίσεις που θα βρείτε ενδιαφέρουσες. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να κατανοήσετε σχετικά με το έννομο συμφέρον είναι ότι τα συμφέροντά μας δεν υπερισχύουν του δικαιώματος απορρήτου σας, γι' αυτό βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο απόρρητό σας ή θα ήταν αναμενόμενο από μέρους σας ή υπάρχει επιτακτικός λόγος για να γίνει. Εξηγούμε τους θεμιτούς επιχειρηματικούς λόγους για τη χρήση των πληροφοριών σας με περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.
  • Συγκατάθεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητάμε συγκατάθεση για τη χρήση των πληροφοριών σας για συγκεκριμένους σκοπούς. Αν το κάνουμε, θα διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στις υπηρεσίες μας ή μέσα από τις άδειες της συσκευής σας. Ακόμα και αν δε βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για τη χρήση των πληροφοριών σας, μπορεί να σας ζητήσουμε άδεια για πρόσβαση σε δεδομένα όπως οι επαφές και η τοποθεσία.
  • Νομική υποχρέωση. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για συμμόρφωση με τη νομοθεσία, όπως όταν ανταποκρινόμαστε σε μια έγκυρη νόμιμη διαδικασία ή απαιτείται να αναλάβουμε δράση για την προστασία των χρηστών μας.

Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς. Για πολλά είδη δεδομένων, σας παρέχουμε τη δυνατότητα διαγραφής τους, εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία τους από εμάς. Για άλλα είδη δεδομένων, σας παρέχουμε τη δυνατότητα διακοπής της χρήσης των δεδομένων σας, απενεργοποιώντας εντελώς τη λειτουργία. Μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα στην εφαρμογή. Εάν υπάρχουν άλλα είδη πληροφοριών που δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παράπονα ή Ερωτήσεις;

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα στην ομάδα υποστήριξης ιδιωτικότητάς μας ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dpo @ snap.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).