Den Europæiske Union
Sidst opdateret: 25. oktober 2023
Velkommen til vores side om gennemsigtighed i Den Europæiske Union (EU), hvor vi offentliggør EU-specifikke oplysninger, der er påkrævet i henhold til EU-forordningen om digitale tjenester (Digital Services Act (DSA)).  
Gennemsnitlige aktive modtagere pr. måned 
Fra 1. august 2023 har vi 102 millioner gennemsnitlig aktive månedlige modtagere ("AMAR") af vores Snapchat-app i EU. Det betyder, at 102 millioner registrerede brugere i EU i gennemsnit over de sidste 6 måneder har åbnet Snapchat-appen mindst én gang i løbet af en given måned.
Dette tal kan opdeles efter medlemsstat som følger:
Disse tal blev beregnet for at opfylde de nuværende DSA-regler og bør kun benyttes i sammenhæng med DSA-formål. Vi kan ændre, hvordan vi beregner dette tal over tid, herunder som respons på ændringer i tilsynsvejledning og teknologi. Dette kan også afvige fra de beregninger, der anvendes for andre tal vedrørende aktive brugere, som vi offentliggør til andre formål.
Juridisk repræsentant 
Snap Group Limited har udnævnt Snap B.V. som sin juridiske repræsentant i forbindelse med gøremål relateret til DSA. Du kan kontakte repræsentanten på dsa-enquiries [på] snapchat.com, via vores Support Site [her], eller på:
Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Holland
Hvis du er et retshåndhævende agentur, følg venligst de trin, der står beskrevet her.
Tilsynsmyndigheder
For DSA reguleres vi af Europa-Kommissionen og den hollandske myndighed for forbrugere og markeder (ACM). 
DSA gennemsigtighedsrapport
Snap skal i henhold til artikel 15, 24 og 42 i DSA offentliggøre rapporter, der indeholder ordinerede oplysninger om Snaps indholdsmoderering for de af Snapchats tjenester, der betragtes som "online platforme", dvs. Spotlight, For You, Offentlige profiler, kort, Linser og annoncering. Denne rapport skal offentliggøres hver 6. måned fra den 25. oktober 2023.
Snap offentliggør gennemsigtighedsrapporter to gange om året for at give indsigt i Snaps sikkerhedsindsatser, og typen og omfanget af det indhold, der bliver rapporteret på vores platform. Vores seneste rapport for H1 2023 (1. januar - 30. juni) kan findes her. Den rapport indeholder følgende oplysninger:
  • Regeringsanmodninger, der omfatter anmodninger om oplysninger og fjernelse af indhold; 
  • Indholdsovertrædelser, der omfatter, hvilke handlinger, der er blevet taget i relation til ulovligt indhold og den gennemsnitlige responstid; 
  • Klager, som modtages og håndteres gennem vores interne klagebehandlingsproces.
Disse afsnit er relevante for de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), b) og d), i DSA. Bemærk, at de endnu ikke indeholder et komplet datasæt, fordi den seneste rapport dækker H1 2023, som går forud ikrafttrædelsen af DSA. 
Vi giver nedenfor nogle yderligere oplysninger om de aspekter, der ikke er omfattet i vores gennemsigtighedsrapport for H1 2023:
Indholdsmoderering (artikel 15, stk. 1, litra c) og e), artikel 42, stk. 2)
Alt indhold på Snapchat skal overholde vores Retningslinjer for brugerne og Servicevilkår, samt understøttende vilkår, retningslinjer og forklarende guides. Proaktive detektionsmekanismer og rapporter om ulovligt eller krænkende indhold, eller konti, giver anledning til en gennemgang, på hvilket tidspunkt, vores værktøjssystemer behandler anmodningen, indsamler relevante metadata, og dirigerer det relevante indhold til vores moderationsteam via en struktureret brugergrænseflade, der er designet til at facilitere hurtige og effektive gennemgangsindsatser. Når vores moderationsteams beslutter, enten via menneskelig gennemgang eller automatiserede midler, at en bruger har overtrådt vores vilkår, kan vi fjerne det krænkende indhold eller kontoen, opsige eller begrænse synligheden af den pågældende konto, og/eller underrette retshåndhævende myndigheder, som beskrevet i vores Snapchat guide til moderation, håndhævelse og klagesager.  Brugere, hvis konti er blevet låst af vores sikkerhedsteam for overtrædelser af vores Retningslinjer for brugerne, kan indsende en appel for låst konto, og brugere kan appellere visse håndhævelser af indhold.
Automatiserede værktøjer til indholdsmoderering
På vores offentlige indholdsflader gennemgår indhold generelt både auto-moderation og menneskelig gennemgang, før det er berettiget til at blive distribueret til et bredt publikum. Med hensyn til automatiserede værktøjer, omfatter disse:
  • Proaktiv detektion af ulovligt og krænkende indhold ved hjælp af maskinindlæring;
  • Hash-matchnings-værktøjer (som PhotoDNA og Googles CSAI Match);
  • Detektion af krænkende sprogbrug, bruges til at afvise indhold baseret på en identificeret og regelmæssigt opdateret liste over bestemte krænkende begreber og udtryk, herunder emojis.
I perioden for vores seneste gennemsigtighedsrapport (H1 2023), var der ikke noget krav om at sammenstille formelle indikatorer/fejlsatser for disse automatiserede systemer. Men vi overvåger regelmæssigt disse systemer for problemer, og beslutninger taget af vores menneskelige moderatorer, vurderes regelmæssigt for nøjagtighed.

Menneskelig moderation
Vores indholdsmoderationsteam opererer over hele kloden, så vi kan hjælpe med at holde Snapchattere sikre døgnet rundt. Nedenfor finder du fordelingen af vores menneskelige moderations-ressourcer opdelt efter moderatorernes sprogkundskaber (bemærk, at nogle moderatorer specialiserer sig i flere sprog) fra august 2023:
Ovenstående tal svinger ofte, da vi ser indgående trends om volumen eller indsendelser efter sprog/land. I situationer, hvor vi har brug for yderligere sprogsupport, bruger vi oversættelsestjenester.
Moderatorer rekrutteres ved hjælp af en standard jobbeskrivelse, der omfatter et sprogkrav (afhængigt af behov). Sprogkravet fastsætter, at ansøgeren skal kunne påvise sproglige evner i sprog i tale og skrift og have mindst et års erhvervserfaring med stillinger på begynderniveau. Ansøgere skal også opfylde uddannelses- og baggrundskrav for at kunne komme i betragtning. Ansøgere skal også påvise en forståelse af aktuelle begivenheder for det land eller det område inden for indholdsmoderation, de vil yde support til. 
Vores moderationsteam anvender vores politikker og håndhævelsesforanstaltninger for at hjælpe med at beskytte Snapchat fællesskabet. Træning foregår over en periode på flere uger, hvor nye teammedlemmer uddannes i Snaps politikker, værktøjer og eskaleringsprocedurer. Efter træningen skal hver moderator bestå en certificeringsprøve, før de får tilladelse til at gennemgå indhold. Vores moderationsteam deltager regelmæssigt i genopfriskningskurser af relevans for deres arbejdsgange, især når vi støder på sager, der er på grænsen til at bryde politikker eller er afhængige af kontekst. Vi kører også opkvalificeringsprogrammer, certificationssessioner og quizzer for at sikre, at alle moderatorer er ajourførte og i overensstemmelse med alle opdaterede politikker. Og til sidst, når presserende indholdstrends dukker op baseret på aktuelle begivenheder, formidler vi hurtigt afklaringer af politikken, så teams kan reagere i overensstemmelse med Snaps politikker.
Vi bidrager med vores indholdsmoderationsteam – Snaps "digitale førstehjælpere" – med betydelig support og ressourcer som f.eks. support til velvære på jobbet og nem adgang til mentale sundhedstjenester. 

Beskyttelsesforanstaltninger for indhold
Vi erkender, at der er risici forbundet med indholdsmoderation, herunder risici mod ytrings- og forsamlingsfriheden, der kan være forårsaget af partiskhed, både automatiserede og menneskelige, samt rapporter, for eksempel fra regeringer, politiske grupperinger eller velorganiserede individer. Snapchat er generelt ikke et sted for politisk eller aktivistisk indhold, især i vores offentlige rum. 
For at beskytte mod disse risici har Snap dog tests og uddannelse på plads og har robuste, konsekvente procedurer for håndtering af rapporter om ulovligt eller krænkende indhold, herunder fra retshåndhævende og offentlige myndigheder. Vi evaluerer og udvikler vores indholdsmoderations-algoritmer. Mens potentielle skader på ytringsfriheden er vanskelige at opdage, er vi ikke opmærksomme på nogen væsentlige problemer, og vi giver vores brugere mulighed for at rapportere fejl, hvis de opstår. 
Vores politikker og systemer fremmer konsekvent og retfærdig håndhævelse og, som beskrevet ovenfor, giver Snapchatters en mulighed for meningsfuldt at bestride håndhævelsesresultater gennem meddelelse og klagesager, der har til formål at beskytte vores fællesskabs interesser og samtidig beskytte individuelle Snapchatters rettigheder.
Vi stræber løbende efter at forbedre vores håndhævelsespolitikker og -processer og har gjort store fremskridt i bekæmpelsen af potentielt skadeligt og ulovligt indhold og aktiviteter på Snapchat Dette afspejles i en opadgående tendens i vores rapporterings- og håndhævelsestal, der vises i vores gennemsigtighedsrapport og faldende udbredelsesrater for overtrædelser på Snapchat generelt. 

Bekendtgørelser om Betroede anmeldere (artikel 15, stk. 1, litra b)
I perioden for vores seneste gennemsigtighedsrapport (H1 2023) blev der ikke formelt udnævnt Betroede anmeldere i henhold til DSA. Som et resultat heraf var antallet af meddelelser indsendt af sådanne Bbetroede anmeldere nul (0) i denne periode.

Tvister uden for domstolene (artikel 24, stk. 1, litra a)
I perioden for vores seneste gennemsigtighedsrapport (H1 2023) blev der ikke formelt udnævnt Retsforligsorganer uden for domstolene i henhold til DSA. Som et resultat heraf var antallet af tvister, der blev indsendt til sådanne organer, nul (0) i denne periode.

Kontosuspenderinger i henhold til artikel 23 (artikel 24, stk. 1, litra b)
I perioden for vores seneste gennemsigtighedsrapport (H1 2023) var der ikke noget krav om at suspendere konti i henhold til Article 23 i DSA for udsendelse af åbenlyst ulovligt indhold, ubegrundede meddelelser eller ubegrundede klager. Som et resultat heraf var antallet af sådanne suspenderinger nul (0). Snap foretager dog passende håndhævelseshandlinger mod konti som forklaret i vores Snapchat guide til moderation, håndhævelse og klagesager), og oplysninger om omfanget af Snaps håndhævelse af konto kan findes i vores Gennemsigtighedsrapport (H1 2023).