Hướng dẫn Truy cập Dữ liệu cho Nhà nghiên cứu

Nếu bạn là một nhà nghiên cứu không vì mục đích thương mại, và muốn yêu cầu truy cập vào những dữ liệu công khai của Snap tuân theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), bạn có thể nộp yêu cầu nghiên cứu của bạn đến DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com kèm theo những thông tin sau:

  • Tên của bạn và tên của tổ chức nghiên cứu có liên kết

  • Một mô tả chi tiết về những dữ liệu bạn muốn truy cập 

  • Một mô tả chi tiết về mục đích tại sao bạn yêu cầu những dữ liệu này

  • Một mô tả chi tiết về các hoạt động và phương pháp nghiên cứu

  • Thông tin chi tiết về những nguồn tài trợ cho nghiên cứu mà bạn đang thực hiện

  • Biên bản xác nhận rằng nghiên cứu của bạn không nhằm mục đích thương mại

  • Chi tiết về khung thời gian của dữ liệu được yêu cầu

Sau khi nhận được, chúng tôi sẽ xem xét tính hợp lệ và hợp pháp của yêu cầu của bạn, sau đó phản hồi cho bạn.