Bạn có phải là cha mẹ? Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang làm để giúp giữ an toàn cho Tín đồ Snapchatter.

Snap An Toàn

Xem cách chúng tôi giúp các thanh thiếu niên được an toàn hơn trên Snapchat.

Quyền Riêng Tư Và An Toàn Được Xây Dựng Ngay Từ Đầu.

Mở Ra Máy Ảnh, Không Phải Nguồn Cấp Nội Dung.

Snapchat là một giải pháp thay thế cho mạng xã hội truyền thống—một ứng dụng nhắn tin trực quan giúp cải thiện mối quan hệ giữa bạn với bạn bè, gia đình và thế giới. Đó là lý do tại sao Snapchat mở trực tiếp ra máy ảnh chứ không phải nguồn cấp nội dung và tập trung vào việc kết nối những người vốn đã là bạn bè ngoài đời thực. Snapchat cho phép bạn thể hiện bản thân và vui vẻ với bạn bè mà không phải lo lắng về việc tăng lượng người theo dõi hay cạnh tranh để giành được những lượt thích.

Truyền Thông Phản Ánh Đời Thực

Vì tin nhắn sẽ mặc định bị xóa, Snapchat phản ánh cách bạn thường tương tác với bạn bè trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Và Đề Phòng Cho Bạn

Chúng tôi muốn Snapchat an toàn cho tất cả mọi người. Chúng tôi cung cấp các biện pháp an toàn bổ sung cho trẻ vị thành niên và không cho phép các nội dung chưa được kiểm duyệt trở nên phổ biến.

Dẫn Đầu Với Các Giá Trị

Của Chúng Tôi

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xây dựng nên các sản phẩm đặt quyền riêng tư, sự an toàn và phúc lợi của cộng đồng lên trên.

Policy Center

We created rules and policies that explain the rights and responsibilities of all members of our community.

Trung tâm Bảo mật

Snapchat phản ánh sự riêng tư mà bạn mong đợi trong các mối quan hệ ngoài đời thực của mình. Xem các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng trong thực tế .

Trung tâm Bảo an

Các chính sách và tính năng an toàn trong ứng dụng của chúng tôi giúp các Tín đồ Snapchatter thể hiện bản thân và kết nối an toàn với những người họ thực sự quen biết.

Transparency Reports

We are committed to being transparent about what we’re doing to keep Snapchatters safer while respecting their privacy.