Kolluk Kuvvetleri İçin Bilgi

Kolluk Kuvvetleri ve Snap Topluluğu

Snap'te Snapchat kullanıcılarını platformumuzun kötüye kullanımına karşı korumaya ilişkin taahhüdümüzü çok ciddiye alıyoruz. Bunun bir parçası olarak, platformumuzda güvenliği desteklemek için kolluk kuvvetleri ve devlet kurumları ile çalışıyoruz.

Snap, bir yandan kullanıcılarımızın gizliliğine ve haklarına saygı gösterirken bir yandan da kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya kararlıdır. Snapchat hesap kayıtlarına ilişkin yasal talebin geçerliliğini kabul edip onayladığımızda geçerli yasa ve gizlilik gerekliliklerine uygun şekilde yanıt veriyoruz.

Kolluk Kuvvetleri için Genel Bilgi

Bu operasyon kuralları Snap'ten Snapchat hesabı kayıtları (mesela Snapchat kullanıcı verileri) talep etmek isteyen kolluk kuvvetleri ve devlet yetkilileri için hazırlanmıştır. Kolluk kuvvetlerinin talepleri ile ilgili ek bilgiler, Snapchat hesabı kayıtlarına ulaşma ve bu verilerin açıklanmasını zorunlu kılmak için yürütülmesi gereken hukuki süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Yasal Yaptırım Rehberimizde bulunabilir.

ABD'deki Hukuki Süreç

Snap, ABD merkezli olduğu için, Snapchat hesabı kayıtlarını açıklamadan önce ABD kolluk kuvvetlerinin ve devlet kurumlarının ABD kanunlarına uymasını gerektirmektedir.

Snapchat hesabı kayıtlarını açıklama yetkimiz genel itibarıyla Kayıtlı İletiler Kanunu, 18 USC § 2701 ve devamına tabidir. Kayıtlı İletiler Kanunu uyarınca Snapchat hesabı kayıtlarını yalnızca celp, mahkeme emri ve arama emri gibi belirli hukuki süreçlere cevaben açıklayabiliriz.

ABD Dışında Yasal Süreç

ABD dışındaki kolluk kuvvetleri ve devlet kurumları Snap'ten Snapchat hesabı kayıtlarını talep etmek için genellikle Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması kapsamındaki mekanizmalara ya da istinabe talepnamesi süreçlerine başvurmalıdır. ABD dışındaki kolluk kuvvetlerine kolaylık sağlamak amacıyla Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması ya da istinabe talepnamesi süreçleri işletilirken usulüne uygun biçimde gönderilmiş saklama taleplerini inceler ve bu taleplere yanıt veririz.

Snap, kendi takdirine bağlı olarak, ABD dışındaki kolluk kuvvetleri ve devlet kurumlarına, talepte bulunan ülkede usulüne uygun olarak izin verilmiş olan ve temel abone bilgileri ve IP verisi gibi içerik dışı bilgiler isteyen yasal süreçlere yanıt olarak sınırlı Snapchat hesabı kayıtları sağlayabilir.

Acil Açıklama Talepleri

18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) ve 2702(c)(4) uyarınca kaçınılmaz ölüm ya da ciddi yaralanma tehdidi oluşturan bir acil durumun Snapchat hesabı kayıtlarının derhal açıklanmasını gerektirdiğine iyi niyet çerçevesinde kanaat getirirsek bu kayıtları kendi takdirimiz doğrultusunda açıklayabiliriz.

Kolluk kuvvetleri, Snap'e Acil Açıklama Talebi gönderme hakkında bilgi almak için Yasal Yaptırım Rehberimizi inceleyebilir. Snap'e iletilen Acil Açıklama Talepleri yeminli bir kolluk kuvvetleri görevlisi tarafından ve resmi bir kolluk kuvvetleri (ya da devlet) e-posta alan adından gönderilmelidir.

Veri Saklama Süreleri

Snap, Sohbet ve Hikayeler için veri saklama politikaları hakkındaki güncel bilgiler ile diğer faydalı bilgiler Destek Sitemizde bulunabilir.

 

Saklama Talepleri

18 U.S.C. § 2703(f) uyarınca kolluk kuvvetlerinin bilgileri saklama yönündeki resmî taleplerini yerine getiririz. Böyle bir talep aldığımızda, uygun şekilde kimliği belirlenmiş Snapchat kullanıcısı (veya kullanıcıları) ile ilişkili ve talepte belirtilen zaman aralığında kalan mevcut Snapchat hesabı kayıtlarını saklamaya çalışırız. Saklanan bu tür kayıtları çevrim dışı bir dosyada 90 güne kadar saklarız ve resmî uzatma talebi gelmesi hâlinde bu saklama süresini 90 gün daha uzatırız. Bir Snapchat hesabının doğru tespit edilmesi konusunda lütfen Yasal Yaptırım Rehberi Bölüm IV'ü inceleyin.

Snap, ABD dışındaki kolluk kuvvetlerine kolaylık sağlamak amacıyla, kendi takdirine bağlı olarak, Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması ya da istinabe talepnamesi süreçleri işletilirken mevcut Snapchat hesabı kayıtlarını bir yıla kadar saklayabilir. Snap, kendi takdirine bağlı olarak, resmî uzatma talebi gelmesi hâlinde bu saklama süresini altı ay daha uzatabilir.

Çocuk Güvenliği Endişeleri

Platformumuzdaki potansiyel çocuk istismarı içeriğinden haberdar edildiğimizde Güven ve Güvenlik ekibimiz iddiaları inceler ve uygunsa bu durumları Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirir. Daha sonra, NCMEC bu raporları inceler ve hem ulusal hem de uluslararası kolluk kuvvetleri birimleri ile iş birliği yapar.

Kullanıcı Rızası

Snap, sadece kullanıcı rızasına dayanarak kullanıcı verilerini ifşa etmez. Kendi verilerini indirmek isteyen kullanıcılar Destek Sitemizde ek bilgi bulabilir.

Kullanıcı Bildirim Politikası

Snap'in politikası, kullanıcıları kayıtlarının açıklanmasını hedefleyen hukuki süreçlerden haberdar olduğumuzda bilgilendirmek yönündedir. Bu politikada iki istisna tanıyoruz. Öncelikle hukuki süreci kullanıcıya bildirmenin 18 U.S.C. § 2705(b) kapsamındaki bir mahkeme emri ya da bir başka hukuki merci tarafından yasaklanması durumunda kullanıcıyı bilgilendirmeyiz. İkincisi de çocuk istismarı, ölümcül uyuşturucu satışı veya kaçınılmaz ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma tehdidi gibi istisnai durumlar bulunduğuna kanaat getirdiğimizde kullanıcıya bildirim göndermeme hakkımızı saklı tutarız.

Tanıklık

ABD kolluk kuvvetlerine açıklanan kayıtların beraberinde, kayıt sorumlusunun tanıklığına ihtiyacı ortadan kaldıracak, imzalı bir Özgünlük Belgesi de bulunur. Tanıklık için yine de kayıt sorumlunun gerekli olduğuna inanıyorsanız, Kaliforniya Ceza Kanunu .§ 1334, ve devamındaki Bir Tanığın Eyalete Bağlı Olmadan Cezai Süreçlere Katılımını Sağlamaya Yönelik Genel Yasa uyarınca tüm eyalet celp kağıtlarının yerele taşınmasını istiyoruz.

Snap, ABD dışında bilirkişi tanıklığı veya tanıklık yapamamaktadır.

Talepler Nasıl Sunulur?

Kolluk kuvvetleri yetkilileri taleplerini Snap Inc.'e göndermelidir. Lütfen talep edilen Snapchat hesabına ait Snapchat kullanıcı adını belirttiğinizden emin olun. Kullanıcı adını tespit edemiyorsanız, bir telefon numarası, e-posta adresi veya on altılık bir Kullanıcı kimliği ile hesabı tespit etmeyi deneyebiliriz fakat bunu her zaman başaramayabiliriz. Bir Snapchat hesabının doğru tespit edilmesi konusunda lütfen Yasal Yaptırım Rehberi Bölüm IV'ü inceleyin.

Snap'in Kolluk Kuvvetleri Hizmet Sitesi'ne (LESS) erişimi olan kolluk kuvvetleri ve devlet kurumları yasal süreç ve saklama taleplerini Snap'e LESS portalı üzerinden iletmelidir: less.snapchat.com. LESS portalında, kolluk kuvvetleri ve devlet kurumlarının üyeleri talep gönderme ve başvuru durumunu kontrol etme amacıyla burada bir hesap oluşturabilir.

Saklama talepleri, yasal süreç emirleri ve kolluk kuvvetlerinin genel sorularını lawenforcement@snapchat.com adresinden e-posta yoluyla da kabul ediyoruz.

Kolluk kuvvetleri taleplerinin bu yollardan kabulü yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve Snap'in ya da kullanıcılarının itiraz ya da hukuki haklarından feragat edildiği anlamına gelmez.

Devlet Dışı Varlıkların Talepleri

Yukarıdaki yöntemlerin sadece kolluk kuvvetleri için uygun olduğunu lütfen unutmayın.

Eğer kolluk kuvvetleri ile ilişkili olmayan ve bir ceza savunması keşif talebinde bulunmaya çalışan bir kurum adına Snap ile iletişim kuruyorsanız, bu tür yasal süreçlerin Snap'e veya belirlediğimiz bir üçüncü taraf temsilciye bireysel olarak sunulması gerektiğini unutmayınız (Kaliforniya'da çıkarılmış veya yerleşik olmadığı sürece). Eyalet dışı ceza savunması keşif talebinde bulunanların, kanunun gerektirdiği şekilde Kaliforniya'da yerleşik olması gerekir. Bir medeni hukuk keşif talebinde bulunmak istiyorsanız, Snap'in bu tür yasal süreçleri e-posta yoluyla kabul etmediğine dikkat ediniz; medeni hukuk keşif talepleri Snap'e veya belirlediğimiz üçüncü taraf temsilciye bireysel olarak sunulmalıdır. Eyalet dışı medeni hukuk keşif talebinde bulunanların Kaliforniya'da yerleşik olması gerekir.

Kolluk Kuvvetleri ve Snap Topluluğu

Kullanıcılar, Ebeveynler ve Eğitimciler için Kılavuz

Snap'te Snapchatter'ları platformumuzun kötüye kullanımına karşı korumaya ilişkin taahhüdümüzü çok ciddiye alıyoruz. Bunun bir parçası olarak, platformumuzda güvenliği desteklemek için kolluk kuvvetleri ve devlet kurumları ile çalışıyoruz.

Kullanıcıların Gizlilik Endişelerine İlişkin Kılavuz

Snap, bir yandan kullanıcılarımızın gizliliğine ve haklarına saygı gösterirken bir yandan da kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya kararlıdır. Snapchat hesap kayıtlarına ilişkin yasal talebin geçerliliğini kabul edip onayladığımızda geçerli yasa ve gizlilik gerekliliklerine uygun şekilde yanıt veriyoruz.

Güvenliğin Desteklenmesi

Gelip geçiciliğe önem verdiğimiz doğru olsa da kolluk kuvvetleri bazı hesap bilgilerini uygun yasal süreç yoluyla edinebilir. Bu bazen yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde ve Snap Kullanım Şartlarının ihlalinden dolayı hesaplara dair aksiyon alınmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak anlamına gelebilir. Okulda silahlı saldırı tehditleri, bomba tehditleri ve kayıp kişi vakaları gibi zorlayıcı durumlar ve ani yaşam tehdidi durumlarında da yardım sağlarız.

Snap'e nasıl bildirimde bulunabileceklerini topluluğunuzla paylaşın!

  • Uygulama İçi Bildirim: Uygunsuz içeriği doğrudan uygulama içinden bize bildirebilirsin! Snap üzerine basılı tutup ardından "Snap'e Bildir" butonuna tıklaman yeterli. Bizi haberdar edersen yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız!

  • Bize E-Posta Gönderin: Bize doğrudan Destek sitemiz üzerinden e-postayla da bildirimde bulunabilirsiniz.

Yardım Talebi

Siz veya tanıdığınız biri ani bir tehlike altındaysa lütfen mümkün olan en kısa sürede yerel polisle irtibata geçin.

Şeffaflık Raporu

Snapchat Şeffaflık Raporları yılda iki defa yayımlanır. Bu raporlar, Snapchat kullanıcılarının hesap bilgilerine dair gelen resmî talepler ve diğer yasal bildirimlerin hacmi ve yapısı hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kolluk Kuvvetleri ile İş Birliği