Karşınızda Dijital Esenlik Endeksi 

Şubat 2023

Snap'te, Snapchat topluluğumuzun güvenliği ve esenliği her şeyden önemli.  Snapchat'te kabul edilebilir olan içerik ve davranış tipini ayrıntılarıyla ortaya koyan politikalar ve kurallar getiriyor ve bunları sürekli olarak uyguluyoruz. Snapchat kullanıcılarının güvende kalmasına yardımcı olacak araçlar ve kaynaklar sunuyoruz ve özellikle de gençleri daha iyi korumak için endüstrideki diğer kurumlarla ve teknoloji sektörü genelinde yakın ilişkiler kuruyoruz. 

Ergenlik çağındakilerin ve genç yetişkinlerin online ortamda nasıl olduğunu görmek için Z jenerasyonunun esenliğine dair bir araştırma yaptık. Bu araştırmada altı ülkeden (Avustralya, Fransa, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık ve ABD) ergenlik çağındaki (13-17 yaş) gençler, genç yetişkinler (18-24) ve 13-19 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynler yer aldı. Çalışmanın sonunda, Z jenerasyonunun online esenliğinin bir ölçütü olarak bir Dijital Esenlik Endeksi (DWBI: Digital Well-Being Index) ortaya çıkardık. 


2022 için DWBI değerleri

Altı coğrafya için birinci Dijital Esenlik Endeksi 62 puanda, yani 0-100 arasındaki bir ölçekte ortalama civarı bir değer; ne özellikle sevindirici ne de endişe verici bir puan.  Ülke bazında, Hindistan 68 puanla en yüksek DWBI değerine sahip; Fransa ve Almanya ise 60 puanla altı ülke ortalamasının altında kalıyor. Avustralya'da DWBI puanı 63, Birleşik Krallık'ta 62 ve ABD'de ise 64 karşımıza çıkıyor. 

Endeks, beş kategoride 20 duygu ifadesinden oluşan, mevcut bir araştırma aracının bir varyasyonu olan PERNA modelinden yararlanıyor. Modelde kullanılan beş kategori ise şöyle: Pozitif Duygu (Positive Emotion), Katılım (Engagement), İlişkiler (Relationships), Negatif Duygu (Negative Emotion) ve Başarı (Achievement). Katılımcılardan, son üç ay içinde herhangi bir cihaz veya online uygulamadaki (Snapchat dışında da) online deneyimlerini dikkate alarak 20 ifadeden her birine ne kadar katıldıklarını belirtmeleri istendi.  (Araştırma 22 Nisan ile 10 Mayıs 2022 arasında yapıldı.)  Beş kategoriden her birindekilere örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:  20 DWBI duygu ifadesinin hepsini görmek isterseniz bu bağlantıya tıklayın.

Sosyal medyanın rolü

Her bir katılımcı için 20 duygu ifadesine dayanarak bir DWBI puanı hesaplandı. Puanları dört DWBI grubuna toplandı: Capcanlı (%10), Gelişiyor (%43), Ortalama (%40) ve Sıkıntıda (%7). (Detaylar için aşağıya bakınız.) Beklendiği üzere, araştırma sosyal medyanın Z jenerasyonunun dijital esenliğinde önemli bir rol oynadığını gösterdi: Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (%78) sosyal medyanın yaşam kaliteleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyledi. Bu inanç, Z jenerasyonunun ergenlik çağındaki gençler (%84) ve erkekler (%81) arasında, genç yetişkinleri (%71) ve kadınlarına (%75) kıyasla daha güçlü çıktı.  Ebeveynlerin sosyal medyanın etkisi hakkındaki görüşleri (%73) Z jenerasyonu yetişkinlerinin görüşlerini biraz aştı.  Capcanlı grubundakiler sosyal medyayı yaşamları üzerindeki pozitif bir etki olarak görürken (%95) Sıkıntıda grubundakiler pek öyle bulmadıklarını söyledi (%43).  Bu Capcanlı grubundakilerin üçte birinden fazlası (%36) "Sosyal medya olmadan yaşayamam." ifadesine katıldığını belirtirken, Sıkıntıda grubundakilerin sadece %18'i bu ifadeye katıldı.  Tam tersini söyleyen "Sosyal medya olmasa dünya daha iyi bir yer olurdu." ifadesine katılma oranları ise şöyle belirlendi:  Capcanlı: %22, Sıkıntıda: %33.   


Diğer önemli sonuçlar

Dijital esenlik araştırmamız başka ilginç bulgular da elde etti.  Öne çıkan bazı noktalar şöyle:  Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Dijital esenlik, sosyal medyada ne kadar zaman geçirildiğinden çok online etkileşimlerin niteliğine ve kalitesine bağlı.

  • Kişiye yönelik riskler (ör. zorbalık, cinsel riskler) esenlik ile güçlü bir ilişkiye sahipken, "normalleşmiş" riskler (ör. gerçek kimliğini gizleme, yanlış bilgilendirme) daha zayıf bir ilişkiye sahip.

  • Ebeveynler, genç çocuklarının dijital esenliği konusunda hemen hemen aynı düşünceleri paylaşıyor.  Aslında, online ve sosyal medya aktiviteleri ebeveynleri tarafından düzenli olarak kontrol edilen gençlerin dijital esenliği daha yüksek çıktı ve ebeveynlerinin bu gençlere daha çok güvendiği görüldü.  Bunun aksine, genç çocuklarının dijital deneyimlerini düzenli olarak kontrol etmeyen ebeveynlerin genç çocuklarının karşı karşıya olduğu riskleri büyük ölçüde hafife aldığı görüldü (neredeyse 20 puan).

  • Beklendiği gibi, daha çok destek ağına sahip olan Z jenerasyonu gençlerinin Capcanlı veya Gelişiyor grubunda, daha az destek varlığına sahip olanlarınsa Ortalama ve Sıkıntıda grubunda olma ihtimali daha yüksektir. Destek varlıkları genel anlamda bir gencin yaşamında ona bakan, onu dinleyen ve başarıya ulaşacağına inanan insanlar, yani ebeveynler, bakıcılar, öğretmenler, diğer güvenilen yetişkinler veya arkadaşlar olarak tanımlanmıştır.


Aşağıda Dijital Esenlik Endeksimize dair ülkeye özgü ek kaynakları bulabilirsiniz. 


DWBI Sunumu - İngiliz İngilizcesi  

DWBI Sunumu - İngilizce 

DWBI Sunumu - Fransızca 

DWBI Sunumu - Almanca 

DWBI Özeti - Flemenkçe

DWBI Özeti - İngilizce

DWBI Özeti - Fransızca

DWBI Özeti - Almanca

DWBI İnfografiği - Küresel 

DWBI İnfografiği - Avustralya  

DWBI İnfografiği - Fransa (FR)

DWBI İnfografiği - Almanya (DE)

DWBI İnfografiği - Hindistan  

DWBI İnfografiği - Birleşik Krallık 

DWBI İnfografiği - Amerika Birleşik Devletleri