Privacy and Safety Hub

Resmî Talepler ve Fikri Mülkiyet Kaldırma Talepleri 

Resmi Talepler ve Telifli İçerik Kaldırma Bildirimleri (DMCA)
1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023
Snapchat'i daha güvenli hale getirme çalışmamızın kritik bir parçası, soruşturmalara yardım için geçerli talepleri yerine getirmek amacıyla kolluk kuvvetleri ve devlet kurumlarıyla iş birliği yapmaktadır. Ayrıca, yaşam tehdidi veya bedensel hasar içerebilecek her türlü içeriği üst makamlara bildirmek için proaktif bir şekilde çalışıyoruz.
Snapchat üzerindeki çoğu içerik varsayılan olarak silinse de, hesap bilgilerini saklamak ve geçerli yasalara uygun olarak devlet kurumlarına sunmak için çalışıyoruz. Snapchat hesap kayıtları için yasal talep alıp talebin geçerliliğini belirledikten (talebin kötü niyetli bir tarafça değil, meşru bir kolluk kuvveti ya da devlet kurumu tarafından yapıldığını teyit etmek için önemlidir) sonra geçerli kanun ve gizlilik gereklerine göre yanıt veriyoruz.
Aşağıdaki tablolar mahkeme celbi ve çağrısı, mahkeme emri, arama emri ve acil ifşa talebi dâhil olmak üzere kolluk kuvvetleri ve devlet kurumlarınca yapılan ve desteklediğimiz talep türlerinin ayrıntılarını vermektedir.
Ayrıca, bazı verilerin üretildiği taleplerin yüzdesi, raporlama dönemi içinde alınan taleplere bağlı olarak yayın tarihi itibariyle hesaplanmaktadır. Bir talebin eksiklik içerdiğinin tespit edildiği (Snap'in veri üretmemesine yol açan) ve kolluk kuvvetlerinin, şeffaflık raporunun yayınlanmasından sonra değiştirilmiş, geçerli bir talepte bulunduğu nadir durumlarda, verilerin daha sonra üretilmesi orijinal veya sonraki raporlama dönemlerine yansıtılmayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Resmî Bilgi Talepleri

ABD devlet kurumlarından Kullanıcı Bilgisi talepleri.

Uluslararası Resmî Bilgi Talepleri

ABD dışındaki resmî kurumlardan gelen Kullanıcı Bilgisi talepleri.
* “Hesap Tanımlayıcılar” kullanıcı bilgileri talep edilirken yasal süreçte kolluk kuvvetleri tarafından belirtilen, tek bi̇r hesaba ai̇t tanımlayıcıların (ör. kullanıcı adı, e-posta adresi ve telefon numarası vb.) sayısını yansıtmaktadır. Bazı hukuki süreçlerde birden fazla tanımlayıcı söz konusu olabilir. Bazı durumlarda da birden fazla tanımlayıcı tek bir hesabı tanımlayabilir. Tek bir tanımlayıcının birden fazla talepte belirtildiği durumlarda ise, her bir durum sayıya ayrı ayrı dahil edilir.

ABD Ulusal Güvenlik Talepleri

ABD ulusal güvenlik hukuk süreci uyarınca Kullanıcı Bilgisi talepleri. Aşağıdakiler Ulusal Güvenlik Belgelerini (NSL'ler) ve Dış İstihbarat Gözetim Yasası (FISA) Mahkeme Kararlarını/Emirlerini içerir.

Resmî İçerik Kaldırma Talepleri

Bu kategori, Kullanım Şartlarımız ya da Topluluk İlkelerimiz kapsamında normalde izin verilebilir olan içeriklerin kaldırılması için bir devlet kurumu tarafından yapılan istekleri yansıtmaktadır.
Not: Resmî bir kurumdan bir talep geldiğinde, politikalarımızı ihlal eden içeriği ne zaman kaldırdığımızı resmî olarak takip etmememize rağmen, bunun oldukça nadir bir durum olduğu kanaatindeyiz. Belirli bir ülkede yasa dışı olan, fakat politikalarımızı ihlal etmeyen içerikleri sınırlamamız gerektiğini düşündüğümüzde, küresel olarak bu içeriği kaldırmak yerine mümkünse bu içeriğe erişimi coğrafi olarak kısıtlamaya çalışıyoruz.
İlave bir not olarak, ekiplerimiz Dijital Hizmetler Yasası altında beyan edilmesi gereken bilgileri takip etmek için resmî kaldırma işlemlerimizi daha da geliştirmeye başladı. Gelecekteki raporlarda, bu kategoride yeni veri noktaları getireceğiz.

Telif Hakkı İhlali Bildirimleri

Bu kategori, telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen içeriğin kaldırılmasına yönelik her türlü geçerli talebi yansıtır.