Solicitări guvernamentale și solicitări de eliminare a conținutului care încalcă drepturile de proprietate intelectuală

Solicitări din partea autorităților și notificări privind eliminarea conținutului protejat prin drepturi de autor

1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023

O parte esențială a activității noastre de a face ca Snapchat să fie mai sigur este colaborarea cu autoritățile de aplicare a legii și cu agențiile guvernamentale pentru a da curs solicitărilor de asistență în cadrul investigațiilor. De asemenea, lucrăm pentru a prioritiza în mod proactiv orice conținut care ar putea implica amenințări iminente la adresa vieții sau a vătămării corporale.

Deși majoritatea conținutului Snapchat se șterge în mod implicit, lucrăm pentru a păstra și furniza informații legate de cont agențiilor guvernamentale, în conformitate cu legislația aplicabilă. Odată ce am primit și stabilit legitimitatea unei solicitări legale referitoare la înregistrările din contul Snapchat, un aspect important pentru a verifica dacă solicitarea este făcută de o autoritate legitimă de aplicare a legii sau de o agenție guvernamentală și nu de un actor de rea-credință, răspundem în conformitate cu legislația și cu prevederile de confidențialitate aplicabile.

Graficele de mai jos detaliază tipurile de solicitări pe care le susținem din partea agențiilor de aplicare a legii și a agențiilor guvernamentale, inclusiv citațiile și somațiile, ordinele judecătorești, mandatele de percheziție și cererile de divulgare de urgență.

De asemenea, procentul de solicitări pentru care au fost produse unele date este calculat de la data publicării, pe baza solicitărilor primite în perioada de raportare. În situațiile rare în care s-a stabilit că o solicitare conținea o deficiență, ceea ce a determinat Snap să nu producă date, și în care autoritățile de aplicare a legii au formulat ulterior o solicitare validă, modificată după publicarea raportului de transparență, producerea ulterioară a datelor nu ar fi reflectată în perioada de raportare inițială sau în cele ulterioare.

Date solicitate de guvernul american.

Date ale utilizatorilor cerute de guvernul SU.

Solicitări de informații din partea autorităților din alte state

Solicitări de informații ale utilizatorilor din partea entităților guvernamentale din afara Statelor Unite.

„Identificatorii de cont” reprezintă numărul de identificatori (de exemplu: numele de utilizator, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) aparținând unui singur cont, specificat de către organele de drept în cadrul procedurii legale atunci când solicită informații despre utilizator. Unele proceduri legale pot include mai mult de un identificator. În anumite situații, un singur cont poate avea mai mulți identificatori. În cazurile în care este specificat un singur identificator în mai multe solicitări, este inclus fiecare caz în parte.

**Figura „Alte solicitări de informații” afișată pentru Brazilia a fost actualizată pentru a corecta o eroare accidentală anterioară.

Solicitări din partea Agenției de Securitate Națională din Statele Unite

Solicitări de informații despre utilizatori în temeiul unei proceduri juridice în materie de securitate națională a Statelor Unite. Următoarele includ scrisori privind securitatea națională (NSL) și Ordonanțe/Hotărâri judecătorești de supraveghere a serviciilor de informații străine (FISA).

Solicitări guvernamentale de ștergere a conținutului

Această categorie identifică solicitările făcute de o entitate guvernamentală de a elimina un conținut care, altfel, ar fi permis în temeiul Termenilor de utilizare sau Regulilor comunității.

Notă: deși nu urmărim în mod oficial cazurile în care eliminăm conținut ce încalcă politicile noastre, pe baza unei solicitări din partea unei entități guvernamentale, considerăm că acestea sunt situații extrem de rare. Atunci când considerăm că este necesar să restricționăm conținutul considerat ilegal într-o anumită țară (dar care nu încalcă în alt mod politicile noastre), încercăm să restricționăm accesul geografic la acesta, dacă este posibil, și nu neapărat să-l eliminăm la nivel global.

Ca o notă suplimentară, echipele noastre au început să îmbunătățească în continuare operațiunile guvernamentale de eliminare a conținutului, pentru a urmări informațiile care trebuie divulgate în conformitate cu Pachetul legislativ privind serviciile digitale. În rapoartele viitoare, vom introduce noi puncte de date în această categorie.

Notificări privind încălcarea drepturilor de autor

Această categorie reflectă orice solicitare validă de eliminare a conținutului despre care se presupune că încalcă drepturile de autor.