Privacy and Safety Hub
Unia Europejska
Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2023 r.
Witamy na naszej stronie poświęconej przejrzystości w Unii Europejskiej (UE), na której publikujemy specyficzne dla UE informacje wymagane na mocy unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA).  
Średnia ilość aktywnych odbiorców w skali miesiąca
Na dzień 1 lutego 2023 r. na obszarze UE mamy średnio 96,8 mln aktywnych odbiorców aplikacji Snapchat miesięcznie. Oznacza to, że w okresie ostatnich sześciu miesięcy aplikację Snapchat co najmniej raz w danym miesiącu otworzyło średnio 96,8 mln zarejestrowanych użytkowników z UE.