Alvorlig skade

Forklaringsserie om Samfunnsretningslinjer

Oppdatert: August 2023

Sikkerheten til Snapchattere er vår topp prioritet. Vi tar atferd som truer sikkerheten til fellesskapet vårt svært alvorlig, spesielt når trusselen om skade er alvorlig. Vi anser alvorlig skade til å omfatte både (1) skader som risikerer betydelig skade på det fysiske eller emosjonelle velværet til Snapchattere, og (2) den forestående, troverdige risikoen for alvorlig skade, inkludert trusler mot menneskeliv, sikkerhet og velvære. Vi samarbeider med eksperter, sikkerhetsgrupper og politimyndigheter om disse emnene for å bedre utdanne oss selv og fellesskapet vårt, og for å iverksette passende tiltak når disse truslene kan oppstå på plattformen vår. Vi anser at disse typer skader fortjener en økt grad av gransking, samt raske, strenge og permanente konsekvenser for overtredere.


Når vi identifiserer Snapchattere som engasjerer seg i noen av følgende aktiviteter, deaktiver vi umiddelbart kontoene deres, og i noen tilfeller sender vi saken videre til politiet:

  • Aktiviteter som innebærer seksuell utnyttelse eller misbruk, inkludert deling av bilder som viser barn som utnyttes seksuelt eller misbrukes, grooming, sexhandel av barn og voksne, eller seksuell utpressing (sextorsion)

  • Forsøk på å kjøpe, selge, utveksle eller tilrettelegge for salg av farlige og ulovlige stoffer

  • Troverdige, nært forestående trusler mot menneskeliv, sikkerhet eller velvære, som kan omfatte voldelig ekstremisme eller terrorrelaterte aktiviteter, menneskehandel, spesifikke trusler om vold (som en bombetrussel) eller andre alvorlige kriminelle aktiviteter

I tillegg til å håndheve strengere konsekvenser for disse overtredelsene, jobber våre interne team kontinuerlig med eksperter for å forstå hvordan vi kan oppdage og begrense trusler, forhindre skade og holde deg informert om potensielt skadelige trender. Vårt arbeid med dette emnet blir aldri ferdig, og det vil fortsette å utvikle seg med behovene til fellesskapet vårt. Vi inviterer deg til å rapportere en sikkerhetsbekymring, besøke vårt Sikkerhetssenter eller lære mer om våre tiltak for å adressere skadelig innhold og fremme velvære.