Moderering, håndheving og klager på Snapchat

Forklaringsserie om Samfunnsretningslinjer

Oppdatert: Mai 2024

På tvers av Snapchat er vi forpliktet til å fremme sikkerhet samtidig som vi respekterer personverninteressene til fellesskapet vårt. Vi tar en balansert, risikobasert tilnærming for å bekjempe skadevirkninger — ved å kombinere gjennomsiktige praksiser for innholdsmoderasjon, konsekvent og rettferdig håndheving, og klar kommunikasjon for å holde oss ansvarlige for anvendelsen av våre retningslinjer på rettferdig vis.


Moderasjon av innhold


Vi har utformet Snapchat med sikkerhet i tankene, og dette designet er nøkkelen til å bidra til å forhindre spredning av skadelig innhold. Snapchat tilbyr ikke en åpen nyhetsstrøm der uverifiserte utgivere eller enkeltpersoner har muligheten til å publisere hat, feilinformasjon eller voldelig innhold.

I tillegg til disse utformede beskyttelsene bruker vi en kombinasjon av automatiserte verktøy og menneskelig gjennomgang til å moderere offentlig innhold (slik som Spotlight, offentlige Stories og Kart) – inkludert verktøy for maskinlæring og dedikerte team med ekte mennesker – for å gjennomgå potensielt upassende innhold i offentlige innlegg.

På Spotlight kan for eksempel kreatører sende inn kreative og underholdende videoer til å dele med det bredere Snapchat-fellesskapet. All innhold blir først gjennomgått automatisk av kunstig intelligens før de blir distribuert. Når et stykke innhold får et større seertall, blir det deretter gjennomgått av menneskelige moderatorer før det gis mulighet til å nå et større publikum. Denne lagdelte tilnærmingen til moderering av innhold på Spotlight reduserer risikoen for å spre feilinformasjon, hatprat eller annet potensielt skadelig innhold, i tillegg til å fremme en morsom, positiv og trygg opplevelse for alle. 

På samme måte blir redaksjonelt innhold som er produsert av medieselskaper, som Utgiver-Stories eller Shows, underlagt et sett med retningslinjer for innhold – som forbyr spredning av feilinformasjon, hatprat, konspirasjonsteorier, vold og mange andre kategorier av skadelig innhold, og dette holder partnerne til forhøyede standarder for sikkerhet og integritet. I tillegg bruker vi proaktiv teknologi for påvisning av skade på andre offentlige eller høyt synlige flater – for eksempel Stories – for å bidra til å identifisere skadelig innhold, og vi bruker filtrering av nøkkelord for å forhindre at skadelig innhold (for eksempel kontoer som prøver å annonsere for ulovlige stoffer eller annet ulovlig innhold) vises i søkeresultater.

På tvers av alle produktflater, kan brukere rapportere kontoer og innhold for potensielle brudd på våre Samfunnsretningslinjer. Vi gjør det enkelt for Snapchattere å sende inn en konfidensiell rapport direkte til vårt Trust & Safety team som er opplært i å evaluere rapporten; iverksette passende tiltak i henhold til våre retningslinjer; og varsle den rapporterende parten av utfallet – typisk i løpet av noen timer. For mer informasjon om rapportering av skadelig innhold eller atferd, kan du besøke denne ressursen på Supportnettstedet vårt. Du kan også lære mer om tiltakene for å identifisere og fjerne skadelig innhold, samt fremme velvære og sikkerhet på Snapchat, her.

Ikke misbruk Snaps rapporteringssystemer ved å lage gjentatte, ubegrunnede rapporter mot andres innhold eller kontoer, eller gjentatte ganger sende inn rapporter om innhold eller kontoer som er tillatt i henhold til samfunnsretningslinjene. Hvis du sender inn flere rapporter her og tar del i denne oppførselen, gir vi deg først en advarsel, men hvis aktiviteten fortsetter, vil ikke gå gjennom rapportene dine i en periode på 90 dager.

Håndhevelse av retningslinjer hos Snap

Det er viktig for oss i Snap at våre retningslinjer fremmer konsekvent og rettferdig håndhevelse. Av den grunn vurderer vi en kombinasjon av faktorer for å bestemme de riktige straffene for brudd på Samfunnsretningslinjene. Viktigst av disse faktorene er alvorlighetsgraden av skaden og enhver relevant historikk av Snapchatterens tidligere brudd.

Vi anvender en risikobasert tilnærming for å skille de mest alvorlige skadene fra andre typer brudd som ikke danner samme alvorlighetsnivå. For informasjon om vår håndhevelse av alvorlige skader og hvilke typer brudd som faller inn under den kategorien, har vi utviklet denne ressursen.

Kontoer vi fastslår til å primært brukes til å bryte med våre Samfunnsretningslinjer eller som utgir en fare for alvorlige skader, vil umiddelbart bli deaktivert. Eksempler inkluderer kontoer som er engasjert i alvorlig mobbing eller trakassering, etterligning, svindel, promotering av ekstremistisk eller terrorrelatert aktivitet, eller på annen måte bruker Snap til å delta i ulovlig aktivitet.

For andre brudd på våre samfunnsretningslinjer anvender Snap en håndhevelsesprosess i tre deler:

  • Trinn 1: Det krenkende innholdet blir fjernet.

  • Trinn 2: Snapchatteren mottar en melding som indikerer at de har brutt Samfunnsretningslinjer og at innholdet er fjernet, og at gjentatte brudd vil resultere i flere håndhevelseshandlinger, inkludert at kontoen blir deaktivert.

  • Trinn 3: Teamet vårt registrerer en advarsel mot Snapchatterens konto.

En advarsel oppretter en registrering av brudd begått av en bestemt Snapchatter. Hver advarsel blir ledsaget av et varsel til Snapchatteren. Hvis en Snapchatter mottar for mange advarsler over en definert tidsperiode, vil kontoen bli deaktivert.

Dette systemet sikrer at Snap anvender sine retningslinjer konsekvent, og på en måte som advarer og lærer opp brukere som bryter Samfunnsretningslinjene. Hovedmålet med våre retningslinjer er å sikre at alle kan glede seg over å bruke Snapchat på måter som gjenspeiler våre verdier og vårt oppdrag. Vi har utviklet disse håndhevelsesrammene for å støtte dette målet i stor skala.


Varslings- og klageprosesser

For å sikre at Snapchattere har en klar forståelse av hvorfor en handling er blitt iverksatt mot deres konto og for å gi en mulighet til å kunne bestride utfallet på en meningsfull måte, har vi iverksatt Varslings- og klageprosesser som beskytter fellesskapet vårt samtidig som de beskytter Snapchatters rettigheter.

For å bedre forstå hvorfor en håndhevelseshandling er blitt iverksatt, vær oppmerksom på at vi anvender våre Samfunnsretningslinjer og Tjenestevilkår når vi evaluerer om vi skal håndheve straffer mot en konto, og vi anvender Samfunnsretningslinjer, Tjenestevilkår og Innholdsretningslinjer for anbefalt kvalifisering til å moderere Snapper som er lagt ut på Utforsk og Spotlight.

For informasjon om hvordan våre klageprosesser fungerer, har vi utviklet støtteartikler om kontoanker og innholdsanker.

Når Snapchat godkjenner en anke av en låst konto, vil tilgang til Snapchatterens konto bli gjenopprettet. Uansett om anken blir innvilget eller ikke, vil den klagende parten varsles om beslutningen i god tid.