Om åpenhetsrapportering
1. januar 2023 - 30. juni 2023

I denne Åpenhetsrapporten setter vi fokus på hvordan vi håndhever sikkerhet og personvern på vår plattform. Vi rapporterer ikke her kun våre data, men gir ytterligere kontekst og innsikt i våre sikkerhetsprinsipper, policyer og praksiser. Vi gir også linker til ulike ressurser knyttet til sikkerhet og personvern.
Historien bak Snaps åpenhetsrapportering
Siden 2015 har vi laget åpenhetsrapporter som gir viktig innsikt i volumet og typen offentlige forespørsler om Snapchatteres kontoinformasjon og andre juridiske varslinger.
Siden november 2015 har vår politikk vært å varsle Snapchattere når vi mottar juridiske henvendelser som søker kontoinformasjon, med unntak for tilfeller der vi er lovpålagt å avstå fra det, eller når vi mener at det eksisterer spesielle forhold (slik som seksuell utnytttelse av barn eller en forestående risiko for død eller alvorlig kroppsskade).
I 2020 har vi styrket vår åpenhetsrapport ved å gi innsikt i volumet og typen kontoer som er blitt rapportert på Snapchat for brudd på våre Tjenestevilkår eller Samfunnsretningslinjer. Vi inkluderte også brudd på landsnivå, tilgjengelig for alle land i en nedlastbar CSV. I 2021 utvidet vi våre kategorier til å inneholde uriktig informasjon, varemerkehendelser og visningsfrekvens på innhold som bryter med våre retningslinjer.
Vi er nå i ferd med å ytterligere forbedre vår åpenhetsrapport i tråd med kravene til Digital Services Act. Denne informasjonen vil utfylle informasjonen vi allerede gir i åpenhetsrapporten for H1 2023 og på vår åpenhetsside om EU.
Ytterligere sikkerhets- og personvernsressurser
Snap er forpliktet til å utvikle et sikkerhetsøkosystem innenfor vår plattform. Her er noen ytterligere ressurser som forklarer og informerer om våre retningslinjer, tiltak og perspektiver på sikkerhet og åpenhet.
Åpenhetsrapporter inneholder mye informasjon som noen ganger kan være utfordrende for foreldre, omsorgspersoner og andre interessenter som er opptatt av sikkerheten til fellesskapet vårt å forstå fullt ut. Denne forklaringsveiledningen er laget for at du bedre skal forstå vår nyeste rapport og for å gjøre det enkelt å sammenligne med hva som er nytt i år.
Snapchat er en plattform for tenåringer fra 13 år og oppover, og vi ønsker å hjelpe både brukere og foreldrene deres til å forstå hvordan de bruker appen vår trygt og viktige beskyttelsestiltak de bør kjenne til. Sikkerhetshuben vår inneholder innsikter til retningslinjene våre for sikkerhet, en oversikt over sikkerhetsressurser, veiledning om hvordan du rapporterer bekymringer på Snapchat, og ressurser til foreldre og omsorgspersoner. I tillegg inneholder den informasjon om Snapchat familiesenter, systemet for foreldrekontroll.
Våre Samfunnsretningslinjer danner grunnlaget for våre sikkerhetsprinsipper og er ment å informere brukere om ansvarlig bruk av Snapchat. Vi vurderer rutinemessig våre retningslinjer som én av mange måter for å aktivt arbeide for å holde Snapchat trygt.
Selv om sikkerhetsteam og avansert kunstig intelligens driftes døgnet rundt for å holde Snapchat trygt, så er vi også avhengige av våre brukere for å rapportere bekymringer. For å gjøre det tilbyr vi verktøy både i appen og online for å rapportere innhold og personer som bryter med våre retningslinjer.
Familiesenteret er et verktøy i appen for foreldrekontroll som hjelper foreldre med å få mer innsikt i hvem tenåringen deres er venner med på Snapchat, og hvem de har kommunisert med, uten å avsløre noe av innholdet i samtalene.
Denne veiledningen er ment å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å forstå hvordan Snapchat fungerer, de viktigste beskyttelsene vi tilbyr for tenåringer, hvordan du bruker foreldrekontrollene våre, og svar på vanlige spørsmål.
Velværen og sikkerheten til våre brukere står øverst på prioriteringslisten hos Snap. For å gi gode, personlig tilpassede ressurser til våre brukere, har vi utviklet verktøy i appen som Here for You som gir proaktiv støtte i appen til Snapchattere som kan stå overfor en emosjonell krise eller psykiske vansker.
Hos Snap er ditt personvern høyt prioritert. Vi prøver å gjøre oss fortjent til din tillit hver gang du bruker Snapchat eller noen av våre produkter – det er derfor vi behandler din informasjon annerledes enn de fleste andre teknologiselskaper. Selv om våre produkter kontinuerlig utvikler seg, består våre personvernprinsipper og solide forpliktelse til brukernes personvern bestandig.
Denne guiden gir informasjon til personer fra politimyndigheter som søker informasjon om Snapchat-kontoer (brukerdata fra Snapchat) fra Snap.
Vår blogg ble lansert i april 2021 og har som mål å tjene som en nyttig ressurs for de mange interessentene og forkjempere som er interessert i hvordan vi arbeider for å understøtte sikkerhet, personvern og velværen til vårt Snapchat-samfunn.