Åpenhetsrapport
1. januar 2023 – 30. juni 2023
Utgitt:
25. oktober 2023
Oppdatert:
25. oktober 2023

For å gi innsikt i innsatsen Snap legger ned i forhold til sikkerhet, og omfanget av innholdet som rapporteres på plattformen vår, publiserer vi åpenhetsrapporter to ganger i året. Vi er forpliktet til å fortsette å gjøre disse rapportene mer omfattende og informative til de mange interessenter som bryr seg genuit om våre praksiser for innholdsmoderasjon og rettshåndhevelse, samt fellesskapet vårt. 
Denne åpenhetsrapporten dekker første halvår av 2023 (1. januar til 30. juni). Som med våre tidligere rapporter, deler vi data om det globale antallet rapporter for innholdsbrudd i appen og rapporter på kontonivå som vi mottok og håndhevet på tvers av bestemte kategorier for brudd på retningslinjene; hvordan vi svarte på forespørsler fra rettshåndhevelse og myndigheter; og våre håndhevingshandlinger brutt ned på land.

Som en del av vår pågående forpliktelse til å kontinuerlig forbedre våre åpenhetsrapporter, introduserer vi noen nye elementer med denne utgivelsen. Vi har lagt til data som omhandler vår annonseringspraksis og moderasjon, samt innhold og kontoapeller. I samsvar med forordning om digitale tjenester (EU Digital Services Act) har vi også lagt til ny kontekstuell informasjon rundt våre operasjoner i EU-medlemsstater, som for eksempel antall innholdsmoderatorer og månedlige aktive brukere (MAU) i regionen. Mye av denne informasjonen finnes i rapporten og på vår åpenhetsside om EU.
Til slutt har vi oppdatert Ordlisten vår med lenker til våre forklaringer av Samfunnsretningslinjene, som gir ytterligere bakgrunn for vår plattform-politikk og den operative innsatsen.
For mer informasjon om retningslinjene våre for bekjempelse av skader på nettet, og planer om å fortsette å utvikle rapporteringspraksisen vår, les vår nye Sikkerhets- og påvirknings-blogg om denne åpenhetsrapporten.
For å finne flere ressurser for sikkerhet og personvern på Snapchat, se fanen Om åpenhetsrapportering nederst på siden.
Vær oppmerksom på at den mest oppdaterte utgaven av denne åpenhetsrapporten finnes i en-US-versjonen.

Oversikt over innholds- og kontobrudd

Fra 1. januar til 30. juni 2023 iverksatte Snap tiltak mot 6 216 118 innholdsstykker globalt som brøt med retningslinjene våre.
Under rapporteringsperioden så vi en Violative View Rate (VVR) på 0,02 prosent, noe som betyr at per 10 000 visninger av Snap- og Story-innhold på Snapchat, fantes det to innhold som brøt med retningslinjene våre.

*Korrekt og konsekvent håndhevelse av falsk informasjon er en dynamisk prosess som krever oppdatert kontekst og årvåkenhet.  Vi forsøker kontinuerlig å forbedre presisjonen til våre agenters håndhevelse i denne kategorien, og har siden H1 2022 valgt å rapportere tall i kategoriene «innhold som er håndhevet» og «unike kontoer håndhevet» som er estimert basert på en streng kvalitetskontroll av en statistisk signifikant del av falsk informasjon. Spesifikt tar vi ut et statistisk signifikant utvalg av håndhevelsen av falsk informasjon i hvert land og kvalitetssjekker håndhevingsvedtakene. Vi bruker deretter disse kvalitetskontrollerte håndhevingene til å få håndhevelsesrater med et 95 % konfidensintervall (+/- 5 % feilmargin) som vi bruker for å beregne den falske håndhevelsen av informasjon som er rapportert i åpenhetsrapporten. 

Analyse av innhold og kontobrudd

Vår samlede rapporterings- og håndhevingsrate forble ganske lik de foregående seks månedene, med noen få unntak i nøkkelkategorier. Vi observerte en omtrentlig reduksjon på tre prosent i totalt innhold og kontorapporter og håndhevning i denne syklusen.
Kategoriene som viste de mest betydningsfulle svingningene var trakassering og mobbing, spam, våpen og falsk informasjon. Trakassering og mobbing hadde en økning på ~56 % i totale rapporter, etterfulgt av en ~39 % økning i innhold og unike kontohåndhevninger. Disse økningene i håndhevelse ble kombinert med en ~46 % reduksjon i behandlingstid, noe som fremhever den operative effektiviteten teamet vårt oppnådde i håndhevelsen mot denne typen innhold som bryter med retningslinjene. På samme måte så vi en ~65 % økning i totalt rapportert spam, med en ~110 % økning i håndheving av innhold og en ~80 % økning i unike kontoer håndhevet, samtidig som teamene våre reduserte behandlingstiden med ~80 %. Vår kategori for våpen så en nedgang på ~13 % i totale rapporter, samt en ~51 % reduksjon i håndheving av innhold, og en ~53 % reduksjon i antallet unike kontoer håndhevet. Til slutt, vår kategori for falsk informasjon så en økning på ~14 % i totale rapporter, men en nedgang på ~78 % i håndheving av innhold, og ~74 % reduksjon i unike kontoer håndhevet. Dette kan tilskrives den kontinuerlige kvalitetssikringsprosessen (QA) og ressursbruken vi setter inn på rapporter om falsk informasjon, for å sikre at våre moderatorer nøyaktig oppdager og reagerer på falsk informasjon på plattformen.
Selv om vi generelt så lignende tall som i forrige periode, mener vi det er viktig å fortsette å forbedre verktøyene fellesskapet vårt bruker for å aktivt og nøyaktig rapportere potensielle brudd når de oppstår på plattformen.

Bekjempe seksuell utnyttelse og misbruk av barn

Seksuell utnyttelse av ethvert medlem av samfunnet vårt, spesielt mindreårige, er ulovlig, avskyelig og forbudt i henhold til Samfunnsretningslinjene våre. Forebygging, oppdaging og utryddelse av seksuell utnyttelse av barn (CSEAI) på plattformen vår er topp prioritet for oss, og vi utvikler kontinuerlig kapasiteten vår for å bekjempe disse og andre typer forbrytelser.
Vi benytter oss av avanserte teknologiske verktøy som PhotoDNA robuste hash-matching og Googles Child Sexual Abuse Imagery (CSAI) Match for å identifisere kjente ulovlige bilder og videoer av seksuelt misbruk av barn, og rapportere dem til U.S. National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), i samsvar med loven. NCMEC koordinerer deretter med nasjonal eller internasjonal rettshåndhevelse, etter behov.
I løpet av første halvdel av 2023 identifiserte og håndterte vi proaktivt 98 prosent av alle tilfeller av seksuell utnyttelse og mishandling av barn som ble rapportert her — en økning på 4 % fra forrige periode.
*Merk at hver innsending til NCMEC kan inneholde flere ulike innhold. Det totale antallet av enkelte mediestykker som ble sendt inn til NCMEC samsvarer med det totale antallet av håndhevet innhold.

Terrorisme og ekstremistisk innhold

I løpet av rapporteringsperioden 1. januar til 30. juni 2023, fjernet vi 18 kontoer for brudd på retningslinjene våre som forbyr terrorisme og voldelig ekstremistisk innhold.
Ved Snap fjerner vi terroristinnhold og voldelig ekstremistisk innhold som rapporteres gjennom flere kanaler. Vi oppfordrer brukere til å rapportere innhold relatert til terrorisme og voldelig ekstremistisk innhold gjennom rapportering i appen vår, og vi samarbeider tett med politimyndigheter for å håndtere innhold relatert til terrorisme og voldelig ekstremistisk innhold som kan dukke opp på Snap.

Selvskading- og selvmordsinnhold

Vi bryr oss om den mentale helsen og velværet til Snapchatterne, og derfor har vi informert om – og fortsetter å informere om beslutningene våre om å utvikle Snapchat på en annerledes måte. Gjennom å være en plattform som er designet for kommunikasjon mellom ekte venner, mener vi at Snapchat kan spille en unik rolle ved å gi venner mulighet til å hjelpe hverandre gjennom vanskelige tider.
Når vårt tillits- og sikkerhetsteam oppdager at en Snapchatter trenger hjelp, kan de sende personen ressurser knyttet til forebygging av selvskading og gi beskjed til nødetater dersom det er hensiktsmessig. Ressursene vi deler er tilgjengelig på vår globale liste over sikkerhetsressurser, og disse er offentlig tilgjengelig for alle Snapchattere.

Klager

Fra og med denne rapporten begynner vi å rapportere om antallet klager fra brukere som har kontoer som ble låst på grunn av brudd på retningslinjene våre. Vi gjeninnsetter kun kontoer som moderatorene våre anser som låst på feilaktig grunnlag. I løpet av denne perioden rapporterer vi om klager relatert til narkotikainnhold.  I den neste rapporten vår ser vi frem til å lansere mer data relatert til klager som stammer fra andre brudd på våre retningslinjer.

Moderasjon av annonser

Snap er trofast i forpliktelsen om å sikre at alle annonser fullt ut samsvarer med retningslinjene for plattformen vår. Vi tror på en ansvarlig og respektfull tilnærming til annonsering som skaper en trygg og hyggelig opplevelse for alle brukerne våre. Nedenfor har vi tatt med en innsikt til annonsemoderasjonen vår. Merk at annonser på Snapchat kan fjernes på grunnlag av en rekke årsaker som skissert i Snaps Annonsevilkår, inkludert misvisende innhold, pornografisk innhold, voldelig eller forstyrrende innhold, hatefulle ytringer og brudd på åndsverkrettigheter. I tillegg kan du nå også finne Snapchats annonsegalleri i navigasjonsfeltet på denne åpenhetsrapporten. 

Landsoversikt

Denne delen gir en oversikt over håndhevelsen av våre Samfunnsretningslinjer i et utvalg av geografiske regioner. Retningslinjene våre gjelder for alt innhold på Snapchat – og alle Snapchattere – over hele kloden, uavhengig av plassering.
Informasjon for individuelle land er tilgjengelig for nedlasting via den vedlagte CSV-filen: