Vår åpenhetsrapport for første haldel av 2022

29. november 2022

I dag lanserer vi vår åpenhetsrapport som dekker første halvdel av 2022.

Hos Snap er sikkerheten og velværet til samfunnet vårt, og vår årlige åpenhetsrapport er et viktig verktøy for at vi skal kunne dele nøkkelinformasjon og holde oss ansvarlige for dette.

Siden vår første åpenhetsrapport i 2015, har vi vært på oppdrag for å gjøre hver rapport mer informativ, fordøyelig og effektiv enn den siste. I vår siste rapport har vi gjort ulike tillegg og forbedringer for å hjelpe samfunnet vårt med å forstå rapporten og samtidig øke vår forpliktelse til å gjøre disse rapportene mer omfattende og informative.

Gjøre falk informasjon tilgjengelig på landsnivå

For første gang introduserer vi «Falsk Informasjon» som en frittstående kategori som er tilgjengelig på landsnivå, og som bygger på vår tidligere praksis med å rapportere falsk informasjon globalt. Vi er en av de få plattformene som gir denne informasjonen på landsbasis. Dette halvannet året har vi håndhevet totalt 4877 deler av falsk eller villedende innhold som potensielt skadelig eller ondskapsfull. Vi har alltid tatt en annen tilnærming for å forhindre spredning av falsk informasjon på Snapchat som starter med utformingen av plattformen vår. På tverds av Snapchat, tillater vi ikke at ubeskyttet innhold går viralt, og når vi oppdager innhold som bryter med Samfunnsretningslinjene våre, vil vi umidelbart fjerne disse og samtidig redusere risikoen for at det blir delt ytterligere. Vår tilnærming til å håndheve innhold som inkluderer falsk informasjon ganske enkelt: Vi fjerner det.

Med de siste valgene i USA andre globale valg, mener vi at detaljerte, landsspesifikke data om håndhevelsen vår mot falsk informasjon er verdifull. Du kan lese mer om hvordan vi forhindrer spredning av falsk informasjon på Snapchat her.

Bekjempe seksuell utnyttelse av barn og misbruk

Seksuell utnyttelse av ethvert medlem av samfunnet vårt, spesielt mindreårige, er ulovlig, avskyelig og forbudt i henhold til Samfunnsretningslinjene våre. Forebygging, oppdagelse og utryddelse av seksuell utnyttelse av barn og Abuse Imagery (CSEAI) på plattformen vår er topp prioritet hos oss. Vi utvikler stadig kunnskapen vår for å bekjempe denne typen misbruk på plattformen vår. I første halvdel av 2022 oppdaget og sanksjonerte vi, i forkant, 94 prosent av de totale bruddene på seksuell utnyttelse og misbruk rapportert her – en økning på seks prosent siden vår forrige rapport.

Vi gir også oppdaterte språk og økt innsikt i vår innsats for å bekjempe CSEAI. Vi deler nå det totale antallet CSEAI-innhold som vi har fjernet, samt det totale antallet CSEAI-rapporter som våre Tillit og sikkerhetsteam har lagt frem for amerikanske National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Vi presenterer en ordliste for retningslinjer og data

Vi har en ordliste for retningslinjer og data som skal inkluderes i alle fremtidige rapporter. Vårt mål med denne ordlisten er å gi økt åpenhet rundt vilkår og beregninger vi bruker, og som tydelig beskriver hvilke former for brudd på innhold som er inkludert og håndheves under hver kategori. Hvis leserne for eksempel ikke er sikre på hva i nøyaktig mener med «Trusler vold og vold», «Hatefullt språk», «Andre regulerte varer», eller andre innholdskategorier, kan de enkelt referere til ordlisten for beskrivelse.

Proaktivt fjerne voldsomt innhold

Når du ser på dataene i rapporten, er det også viktig å merke seg at tallene for totale rapporter og håndhevelse bare gjelder innhold som er rapportert til oss. Det teller ikke forekomstene der Snap proaktivt oppdaget og iverksatte tilak mot innhold før det ble rapportert til oss. Vi tror at forbedringene vi har gjort til vår proaktive oppdagelse spilte en stor rolle i nedgangen av rapporteringer, antall håndhevelser og handling fra vår nyeste rapport i nøkkelkategorier. Ettersom våre forbedrede verktøy for automatisk deteksjon identifiserte og fjernet innhold før det hadde en sjanse til å nå Snapchattere, så vi en reduksjon i reaktivt innhold (dvs. rapporter fra Snapchattere).

Siden vår siste rapport så vi en reduksjon på 44 % i truende og voldelig innhold i rapporter fra Snapchattere, samt en 37 % reduksjon i håndhevelse av narkotikapolitikk og en 34 % reduksjon i håndhevelser for hatefullt innhold. I gjennomsnitt har vår middels behandlingstid for å fjerne brudd på innhold blitt forbedret med 33 % siden siste halvdel, til litt over ett minutt.

Snapchat har utviklet seg gjennom årene, og vår forpliktelse til åpenhet og prioritering av sikkerheten og velværet til samfunnet vårt er fortsatt uendret. Vi vil fortsette å holde selv ansvarlig og kommunisere oppdateringer om fremgangen vår.

Tilbake til Nyheter