Bendruomenės gairės
Atnaujinta: 2024 m. sausio mėn.

„Snap“ prisideda prie žmonijos pažangos, suteikiant žmonėms galimybę išreikšti save, gyventi šia akimirka, pažinti pasaulį ir smagiai leisti laiką kartu. Sukūrėme šias Bendruomenės gaires, siekdami palaikyti savo misiją, skatindami kuo platesnę saviraišką, kartu stengdamiesi užtikrinti, kad „Snapchatters“ galėtų saugiai naudotis mūsų paslaugomis kiekvieną dieną. Norime, kad šios Gairės būtų aiškios ir suprantamos kiekvienam mūsų bendruomenės nariui. Atkreipkite dėmesį, kad norint prisijungti prie mūsų bendruomenės, Jūs turite būti bent 13 metų amžiaus.

Šios gairės taikomos visam turiniui (įskaitant visas komunikacijos formas, pvz., tekstą, vaizdus, generatyvųjį DI, nuorodas ar priedus, jaustukus, Lenses ir kitus kūrybinius įrankius) arba elgesiui „Snapchat“ svetainėje – ir visiems „Snapchatter“ naudotojams. Ypatingą dėmesį kreipiame turiniui ar elgesiui, kuris kelia rimtą žalą „Snapchatters“, ir pasiliekame teisę imtis neatidėliotinų nuolatinių veiksmų prieš vartotojus, kurie taip elgiasi. Čia rasite papildomas gaires apie tai, ką laikome didele žala ir kokių veiksmų imamės prieš ją. 

„Snap“ siūlo generatyvias DI funkcijas per mūsų paslaugas. Įdiegiame apsaugos priemones, skirtas padėti išlaikyti generatyvų DI turinį, atitinkantį mūsų Bendruomenės gaires, ir tikimės, kad „Snapchatters“ naudos dirbtinį intelektą atsakingai. Pasiliekame teisę imtis atitinkamų vykdymo veiksmų prieš paskyras, kurios naudojasi DI, siekiant pažeisti mūsų Bendruomenės gaires, iki ir įskaitant galimą paskyros nutraukimą.

Reklamuotojai ir žiniasklaidos partneriai skiltyje „Discover“ („Atrasti“) sutinka laikytis papildomų gairių, įskaitant reikalavimą, kad jų turinys būtų tikslus ir, esant reikalui, skelbiami faktai būtų patikrinti. Kūrėjams taip pat taikomos papildomos taisyklės.

Čia ir mūsų Paslaugų teikimo sąlygose apibūdinome konkrečias „Snapchat“ draudžiamo turinio taisykles ir stengiamės užtikrinti, kad šios taisyklės būtų taikomos nuosekliai. Taikydami šias taisykles atsižvelgiame į turinio pobūdį, įskaitant, ar jis yra vertingas naujienoms, faktinis ir ar yra susijęs su politiniu, socialiniu ar kitokiu mūsų bendruomenei svarbiu klausimu. Papildomas kontekstas apie tai, kaip reguliuojame turinį ir vykdome savo politiką, pateikiamas čia. Be to, visuose toliau pateiktuose skyriuose pateikiame nuorodas į išsamesnę informaciją apie Bendruomenės gaires.

Norime, kad Snapchat visiems būtų saugi ir pozityvi patirtis. Pasiliekame teisę savo nuožiūra nuspręsti, koks turinys ar elgesys pažeidžia mūsų taisykles.

Seksualinis turinys

 • Draudžiame bet kokią veiklą, susijusią su seksualiniu nepilnamečio išnaudojimu ar prievarta prieš jį, įskaitant dalijimąsi vaikų seksualinio išnaudojimo ar prievartos vaizdais, viliojimą, seksualinį prievartavimą (prievartą) arba vaikų seksualizavimą. Apie visus nustatytus seksualinio vaikų išnaudojimo atvejus pranešame valdžios institucijoms, įskaitant bandymus užsiimti tokiu elgesiu. Niekada neskelbkite, neišsaugokite, nesiųskite, nepersiųskite, neplatinkite ir neprašykite nuogo ar seksualinio pobūdžio turinio, kuriame dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys (įskaitant tokių savo vaizdų siuntimą ar išsaugojimą).

 • Draudžiame reklamuoti, platinti ar dalytis pornografiniu turiniu, taip pat komercine veikla, susijusia su pornografija ar seksualine sąveika (prisijungus ar neprisijungus).

 • Maitinimas krūtimi ir kitoks nuogybių vaizdavimas ne seksualiniame kontekste paprastai yra leidžiamas.

 • Papildomas gaires apie seksualinį elgesį ir turinį, pažeidžiantį mūsų Bendruomenės gaires, rasite čia

Priekabiavimas ir patyčios

 • Draudžiame bet kokios rūšies priekabiavimą ar patyčias. Tai taikoma visų formų seksualiniam priekabiavimui, įskaitant nepageidaujamų seksualinio pobūdžio, dviprasmiškų ar nuogų vaizdų siuntimą kitiems naudotojams. Jei kas nors jus užblokuoja, negalima susisiekti su tuo asmeniu iš kitos Snapchat paskyros.

 • Draudžiama dalytis asmens vaizdais privačioje erdvėje, pvz., vonios kambaryje, miegamajame, rūbinėje ar medicinos įstaigoje, be jo žinios ir sutikimo, taip pat dalintis asmenine kito asmens informacija be jo žinios ir sutikimo arba priekabiavimo tikslu (t.y. "doxxing").

 • Jei jūsų „Snap“ vaizde matomas kitas asmuo ir tas asmuo paprašo tą vaizdą pašalinti, būtinai tai ir padarykite! Gerbkite kitų žmonių teisę į privatumą.

 • Taip pat netrikdykite kito „Snapchatter“ piktnaudžiaudami pranešimo mechanizmais, pvz., tyčia pranešdami apie leistiną turinį.

 • Čia rasite papildomų gairių, kaip patyčios ir priekabiavimas pažeidžia mūsų Bendruomenės gaires.

Grasinimai, smurtas ir žala

 • Draudžiama skatinti smurtinį ar pavojingą elgesį arba jį vykdyti. Niekada nebandykite įbauginti ir negrasinkite pakenkti asmeniui, žmonių grupei ar kieno nors turtui.

 • Neleidžiama skelbti „Snap“ vaizdų, kuriuose vaizduojamas savitikslis ar atviras smurtas, įskaitant žiaurų elgesį su gyvūnais.

 • Neleidžiame garbinti žalojimosi, įskaitant savižalos, savižudybės ar mitybos sutrikimų propagavimo.

 • Papildomos gairės dėl grasinimų, smurto ir žalos, pažeidžiančios Bendruomenės gaires, pateikiamos čia.

Žalinga, neteisinga arba apgaulinga informacija

 • Draudžiame skleisti melagingą informaciją, kuri daro žalą arba yra kenkėjiška, pvz., tragiškų įvykių neigimas, nepagrįsti medicininiai teiginiai, pilietinių procesų sąžiningumo menkinimas ar manipuliavimas turiniu siekiant apgauti arba suklaidinti (naudojant generatyvųjį DI ar apgaulingą redagavimą).

 • Draudžiame apsimetinėti kitu asmeniu (ar objektu), kuris nesate, arba bandyti apgaudinėti žmones dėl to, kas esate. Tai apima apsimetinėjimą draugais, įžymybėmis, visuomenės veikėjais, naudojimąsi prekių ženklais ar kitais žmonėmis ar organizacijomis žalingais, ne satyriniais tikslais.

 • Draudžiame brukalus, įskaitant neatskleidžiamą mokamą ar remiamą turinį, apmokėjimo už sekėjus reklamas ar kitas sekėjų platinimo schemas, brukalo programų reklamavimą arba daugiapakopės rinkodaros ar piramidžių schemų reklamavimą.

 • Draudžiame sukčiavimą ir kitą apgaulingą veiklą, įskaitant nesąžiningų prekių ar paslaugų reklamavimą arba greito praturtėjimo schemas arba „Snapchat“ ar „Snap Inc.“ imitavimą.

 • Papildomi nurodymai dėl žalingo melagingo ar apgaulingo turinio, pažeidžiančio Bendruomenės gaires, pateikiami čia.

Neteisėta arba reguliuojama veikla

 • Nenaudokite „Snapchat“ neteisėtam turiniui, kuris yra nelegalus jūsų jurisdikcijoje siųsti ar skelbti, arba bet kokiai kitai neteisėtai veiklai vykdyti. Tai apima nusikalstamos veiklos, pvz., nelegalių ar reguliuojamų narkotikų, kontrabandos (pvz., seksualinio vaikų išnaudojimo ar prievartos vaizdų), ginklų arba suklastotų prekių ar dokumentų pirkimą, pardavimą, keitimąsi arba pardavimo skatinimą, reklamavimą, palengvinimą arba dalyvavimą joje. Tai taip pat apima bet kokios formos išnaudojimo skatinimą arba palengvinimą, įskaitant prekybą seksu, prekybą darbo jėga ar kitą prekybą žmonėmis.

 • Draudžiame neteisėtą reguliuojamų prekių ar pramonės šakų reklamavimą, įskaitant neteisėtą azartinių lošimų, tabako ar garinimo gaminių ir alkoholio reklamą.

 • Papildomas gaires dėl draudžiamos nelegalios ar reguliuojamos veiklos, pažeidžiančios Bendruomenės gaires, rasite čia.

Neapykantą kurstantis turinys, terorizmas ir smurtinis ekstremizmas

 • Teroristinėms organizacijoms, smurtiniams ekstremistams ir neapykantos grupėms naudotis mūsų platforma draudžiama. Netoleruojame turinio, kuris propaguoja ar skatina terorizmą arba smurtinį ekstremizmą.

 • Draudžiama neapykantos kalba ar turinys, kuriame žeminama, niekinama arba skatinama diskriminacija ar neapykanta dėl rasės, odos spalvos, luomo, etninės ar tautinės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės, negalios, veterano ar imigracijos statuso, socialinės ir ekonominės padėties, amžiaus, svorio ar nėštumo.

 • Papildomos gairės dėl neapykantą skatinančio turinio, terorizmo ir smurtinio ekstremizmo, pažeidžiančio mūsų Bendruomenės gaires pateikiamos čia.


Atminkite, kad visada galite pateikti ataskaitą mūsų Pasitikėjimo ir saugos komandai naudodami ataskaitų teikimo programoje funkcijas arba užpildę šią formą (kuri leidžia pranešti apie susirūpinimą, nesvarbu, ar turite „Snapchat“ paskyrą, ar ne). Peržiūrime šiuos pranešimus, kad nustatytume šių gairių pažeidimo atvejus. Jei pažeisite šias Bendruomenės gaires, galime pašalinti taisykles pažeidžiantį turinį, nutraukti arba apriboti jūsų paskyros matomumą ir (arba) pranešti teisėsaugos institucijoms. Informaciją taip pat perduodame teisėsaugai, kai veikla kelia tiesioginę grėsmę žmogaus gyvybei. Jei jūsų paskyra nutraukiama dėl šių Gairių pažeidimo, jums neleidžiama vėl naudoti „Snapchat“ arba jokiu būdu apeiti šį nutraukimą.

„Snap“ pasilieka teisę pašalinti arba apriboti prieigą prie paskyros naudotojams, kurie, mūsų nuožiūra, kelia pavojų kitiems „Snapchat“ naudotojams ar kitiems asmenims. Tokie naudotojai yra neapykantą kurstančių grupių ar teroristinių organizacijų vadovai ir asmenys, žinomi kaip smurto ar rimtos žalos prieš kitus žmones kurstytojai bei pasižymintys elgesiu, kuris, mūsų manymu, kelia grėsmę žmogaus gyvybei. Vertinant tokį elgesį, galime atsižvelgti į kitų šaltinių, pvz., dalyko ekspertų ar teisėsaugos, gaires, kad nuspręstume, ar reikia pašalinti ar apriboti prieigą prie paskyros.

Apsilankykite mūsų Saugos centre, kur rasite daugiau informacijos apie saugą platformoje „Snapchat“. Ten rasite išsamius nurodymus, kaip valdyti naudojimąsi „Snapchat“, be kita ko, susijusius su tuo, kaip imtis veiksmų, pvz., atnaujinti privatumo nustatymus, pasirinkti, kas gali matyti jūsų turinį, ir užblokuoti kitus naudotojus.