Tietoja lainvalvontaviranomaisille

Snap-yhteisö ja viranomaisvalvonta

Snap on sitoutunut suojelemaan Snapchattaajia alustamme väärinkäytöltä. Siitä syystä teemme yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa alustamme turvallisuuden edistämiseksi.

Snap on sitoutunut avustamaan lainvalvontaviranomaisia ja kunnioittamaan samalla käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia. Kun saamme Snapchat-tilin tietoihin liittyvän oikeudellisen pyynnön, ja olemme vahvistaneet sen pätevyyden, vastaamme siihen sovellettavien lakien ja yksityisyyden suojaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Yleistä tietoa lainvalvontaviranomaisille

Nämä toimintaohjeet on tarkoitettu lainvalvonta- ja valtion viranomaisille, jotka haluavat pyytää Snapchatin tilitietoja (esimerkiksi Snapchatin käyttäjätietoja) Snap Inc.:ltä. Lainvalvontapyyntöihin liittyviä lisätietoja löytyy lainvalvontaoppaastamme, josta löydät tietoja Snapchat-tilitietojen mahdollisesta saatavuudesta ja sen oikeudellisen prosessin tyypistä, joka vaaditaan näiden tietojen paljastamisen pakottamiseksi.

Yhdysvaltojen oikeusprosessi

Yhdysvaltalaisena yrityksenä Snap vaatii Yhdysvaltojen lainvalvonta- ja valtion viranomaisia noudattamaan Yhdysvaltojen lakia luovuttaakseen minkäänlaisia Snapchatin tilitietoja.

Mahdollisuuttamme luovuttaa Snapchatin tilitietoja ohjaa yleensä Yhdysvaltojen tietojen luovuttamiseen liittyvän Stored Communications Act -lain (SCA) 18 pykälän § 2701 ja sitä seuraavat pykälät. SCA:n mukaisesti luovutamme tiettyjä Snapchatin tilitietoja vain vastauksena tietyntyyppisiin oikeustoimiin, kuten haasteet, oikeuden määräykset ja etsintäluvat.

Yhdysvaltojen ulkopuolella Oikeudellinen prosessi

Yhdysvaltojen ulkopuolisten lainvalvonta- ja valtion viranomaisten on yleisesti ottaen luotettava keskinäistä oikeusapua koskevaan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) -sopimukseen tai virka-apupyyntöprosesseihin pyytääkseen Snapchatin tilitietoja Snapilta. Kunnioituksesta Yhdysvaltojen ulkopuolisia lainvalvontaviranomaisia kohtaan tarkistamme ja vastaamme asianmukaisesti lähetettyihin tiedonsäilyttämiseen liittyviin pyyntöihin sillä välin, kun MLAT- tai virka-apupyyntöprosessi on käynnissä.

Snap voi harkintansa mukaan tarjota rajoitettuja Snapchat-tilitietoja Yhdysvaltain ulkopuolisille viranomaisille ja lainvalvontaviranomaisille vastauksena oikeudelliseen prosessiin, joka on asianmukaisesti valtuutettu pyynnön esittäneessä maassa ja johon liittyen pyydetään ei-sisältötietoja, kuten tilaajien perustietoja ja IP-tietoja.

Tietopyynnöt hätätilanteissa

18 pykälän §§ 2702(b)(8) ja 2702(c)(4) mukaisesti voimme luovuttaa Snapchatin tilitietoja vapaaehtoisesti, jos meillä on hyvä syy uskoa, että hätätilanne, joka aiheuttaa välittömän kuoleman tai vakavan vamman uhan, vaatii näiden tietojen välitöntä luovuttamista.

Lainvalvontaviranomaisille tarkoitetut tiedot siitä, miten pyytää Snappia luovuttamaan tietoja hätätilanteessa, löytyvät Lainvalvonnan oppaassamme. Tietojen luovutuspyynnöt hätätilanteissa täytyy lähettää Snapille valan vannoneen lainvalvonnan toimesta, ja pyynnöt täytyy lähettää virallisesta lainvalvonnan tai valtion sähköpostiosoitteesta.

Tiedon säilyttäminen

Ajankohtaista tietoa Snapsien, keskustelujen ja tarinoiden tietojen säilyttämiskäytännöistä sekä muuta hyödyllistä tietoa löytyy tukisivultamme.

 

Säilytyspyynnöt

Kunnioitamme lainvalvontaviranomaisten muodollisia pyyntöjä tietojen säilyttämiseksi 18 U.S.C. § 2703(f) -lain mukaisesti. Vastaanotettuamme tällaisen pyynnön yritämme säilyttää kaikki saatavilla olevat Snapchat-tilitiedot, jotka liittyvät kunnolla ja oikein tunnistettuihin Snapchat-käyttäjiin ja jotka kuuluvat pyynnössä määritettyyn ajanjaksoon. Säilytämme kaikkia tällaisia säilytettyjä tietoja offline-tietokannassa enintään 90 päivää ja virallisen jatkamispyynnön tapauksessa jatkamme säilytystä yhdellä 90 päivän lisäjaksolla. Lainvalvonnan oppaan osa IV antaa lisätietoa Snapchat-tilin täsmällisestä paikallistamisesta.

Snap voi oman harkintansa mukaan säilyttää saatavilla olevat Snapchat-tilitiedot jopa vuoden ajan kun MLAT- tai oikeusapuprosessia käsitellään. Virallisella jatkopyynnöllä Snap voi oman harkintansa mukaan jatkaa tällaista säilytystä yhdellä kuuden kuukauden lisäjaksolla.

Huolet lasten turvallisuuteen liittyen

Tapauksissa, joissa olemme saaneet tietoa mahdollisesta lasten hyväksikäytön sisällöstä alustallamme, Luottamus- ja turvallisuusryhmämme tarkastaa väitteet ja ilmoittaa niistä tarvittaessa National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) -keskukselle. NCMEC tarkistaa sitten nämä raportit ja koordinoi toimintaansa molempien maailmanlaajuisten lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Käyttäjän suostumus

Snap ei luovuta käyttäjätietoja pelkästään käyttäjän suostumuksen perusteella. Tukisivultamme löytyy lisätietoja käyttäjille, jotka haluavat ladata omia tietojaan.

Ilmoitukset käyttäjille

Snapin käytäntö on ilmoittaa käyttäjille, kun vastaanotamme oikeusprosessin, jossa pyydetään käyttäjän tietoja. Hyväksymme kaksi poikkeusta tähän käytäntöön. Ensinnäkin emme ilmoita käyttäjille oikeusprosesseista, jos ilmoituksen tekeminen on kielletty 18 pykälän § 2705(b) nojalla annetussa oikeuden määräyksessä tai muun oikeudellisen viranomaisen toimesta. Toiseksi, jos uskomme oman harkintamme mukaan, että on olemassa jokin poikkeuksellinen olosuhde – kuten lasten hyväksikäyttö, tappavien huumeiden myynti tai välittömän kuoleman tai vakavan ruumiinvamman uhka, pidätämme oikeuden olla ilmoittamatta käyttäjälle.

Todistaminen

Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisille luovutettujen tietojen mukana on allekirjoitettu aitoustodistus, jonka pitäisi poistaa asiakirjojen säilyttäjän todistuksen tarve. Jos uskot, että asiakirjojen säilyttäjä on edelleen tarpeen todistajanlausunnon antamiseksi, vaadimme kaikkien valtion tai osavaltion tekemien todistajaksi oikeuteen haastamisten sopeuttamista maan oikeuskäytäntöjen mukaisiksi Yhdenmukainen laki osavaltion ulkopuolelta tulevan todistajan läsnäolon turvaamiseksi rikosprosessissa Kalifornian Rikoslain § 1334 ja sitä seuraavien pykälien (Uniform Act to Secure the Attendance of a Witness from Without a State in Criminal Proceedings, Cal. Penal Code § 1334, et seq.) mukaisesti.

Snap ei pysty antamaan asiantuntijalausuntoa tai todistusta Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Pyyntöjen tekeminen

Lainvalvontaviranomaisten on osoitettava pyyntönsä Snap Inc.:lle. Mainitsethan sen Snapchat-tilin Snapchat-käyttäjänimen, jota pyyntö koskee. Jos et löydä käyttäjänimeä, voimme yrittää (vaihtelevin tuloksin) paikallistaa tilin puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai heksadesimaalisen käyttäjän tunnusnumeron (User ID) perusteella. Lainvalvonnan oppaan osa IV antaa lisätietoa Snapchat-tilin täsmällisestä paikallistamisesta.

Lainvalvontaviranomaisten ja valtion virastojen, joilla on pääsy Snapin lainvalvontapalvelusivustolle (Law Enforcement Service Site, "LESS"), tulee lähettää oikeusprosessi- ja säilytyspyynnöt Snapille LESS-portaalin kautta osoitteessa less.snapchat.com. Lainvalvontaviranomaisten ja valtion virastojen jäsenet voivat luoda LESSissä tilin pyyntöjen lähettämistä ja lähetysten tilan tarkistamista varten.

Otamme myös vastaan säilytyspyyntöjä, tiedoksiantoja oikeusprosesseista ja yleisiä kysymyksiä lainvalvontaviranomaisilta sähköpostitse osoitteeseen lawenforcement@snapchat.com.

Lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen vastaanottaminen näiden keinojen avulla on tehty vain asian helpottamiseksi, eikä se tarkoita, että Snapin tai sen käyttäjien vastalauseista tai lainmukaisista oikeuksista luovuttaisiin.

Ei-valtiollisten tahojen pyynnöt

Huomaathan, että yllä olevat menetelmät on tarkoitettu vain lainvalvontaviranomaisille.

Jos otat Snapiin yhteyttä sellaisen tahon puolesta, joka ei ole lainvalvontatehtävissä tai työskentele niihin liittyen, ja yrität vastata rikosoikeudellisen puolustuksen todisteiden toimittamispyyntöön, huomaa, että tällainen oikeusprosessi on toimitettava henkilökohtaisesti Snapille tai nimeämällemme kolmannen osapuolen edustajalle (paitsi jos se on myönnetty Kaliforniassa tai mukautettu Kalifornian vaatimusten mukaiseksi). Osavaltion ulkopuoliset rikosoikeustapauksen puolustuksen todisteiden toimittamisvaatimukset on sopeutettava Kalifornian vaatimusten mukaisiksi lain edellyttämällä tavalla. Jos aiot antaa tiedoksi tai toimittaa siviilioikeudellisen todisteiden toimittamispyynnön, huomaathan, että Snap ei hyväksy tällaisten oikeusprosessien toimittamista tai niistä tiedoksiantoa sähköpostitse; siviilioikeudelliset todisteiden toimittamispyynnöt on toimitettava henkilökohtaisesti Snapille tai nimeämällemme kolmannen osapuolen edustajalle. Osavaltion ulkopuoliset todisteiden toimittamisvaatimukset on mukautettava edelleen Kalifornian vaatimusten mukaisiksi.

Snap-yhteisö ja viranomaisvalvonta

Ohjeet käyttäjille, vanhemmille ja opettajille

Snap on sitoutunut suojelemaan Snapchattaajia alustamme väärinkäytöltä. Siitä syystä teemme yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa alustamme turvallisuuden edistämiseksi.

Käyttäjien yksityisyyteen liittyvät ohjeet

Snap on sitoutunut avustamaan lainvalvontaviranomaisia ja kunnioittamaan samalla käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia. Kun saamme Snapchat-tilin tietoihin liittyvän oikeudellisen pyynnön, ja olemme vahvistaneet sen pätevyyden, vastaamme siihen sovellettavien lakien ja yksityisyyden suojaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Turvallisuuden edistäminen

Vaikka arvostammekin hetkellisyyttä, lainvalvontaviranomaiset voivat palauttaa joitakin tilitietoja pätevän oikeusprosessin valtuuttamana. Toisinaan tämä voi tarkoittaa lainvalvontaviranomaisten auttamista laittomien toimien estämiseksi ja ryhtymistä toimiin Snapin palveluehtoja rikkovien tilien osalta. Lisäksi avustamme viranomaisia kiireellisissä tilanteissa ja välittömästi henkeä uhkaavissa tilanteissa, kuten kouluampumisuhkien, pommiuhkien ja kadonneiden henkilöiden tapauksissa.

Jaa yhteisöllesi tietoa siitä, miten tehdä ilmoitus Snapille!

  • Ilmoittaminen sovelluksessa: Voit ilmoittaa sopimattomasta sisällöstä helposti suoraan sovelluksessa! Paina Snappia pitkään, ja napauta 'Ilmoita Snapista'️ -painiketta. Kerro, mikä on vialla, ja teemme parhaamme auttaaksemme!

  • Lähetä meille sähköpostia: Voit tehdä ilmoituksen myös lähettämällä meille sähköpostia tukisivustomme kautta.

Avun pyytäminen

Jos sinä tai joku tuntemasi on välittömässä vaarassa, ota yhteyttä paikalliseen poliisiviranomaiseen mahdollisimman pian.

Läpinäkyvyysraportti

Snapchat julkaisee läpinäkyvyysraportteja kaksi kertaa vuodessa. Näistä raporteista löydät tärkeää tietoa Snapchattaajien tilitietoihin ja muihin oikeudellisiin ilmoituksiin liittyvien viranomaispyyntöjen määrästä ja laadusta.

Viranomaisyhteistyö