Esittelyssä digitaalisen hyvinvoinnin indeksi 

Helmikuu 2023

Snapille mikään ei ole tärkeämpää kuin Snapchat-yhteisömme turvallisuus ja hyvinvointi. Olemme määrittäneet ja käytämme johdonmukaisesti käytäntöjä ja sääntöjä, joissa määritellään Snapchatissä hyväksytyt sisältö ja käyttäytyminen. Tarjoamme työkaluja ja resursseja auttaaksemme Snapchattaajia pysymään turvassa. Teemme yhteistyötä muiden alamme ja koko teknologia-alan toimijoiden kanssa suojellaksemme erityisesti teinejä ja nuorempia käyttäjiä. 

Teimme tutkimuksen Z-sukupolven digitaalisesta hyvinvoinnista tarjotaksemme tietoa siitä, miten teini-ikäiset ja nuoret aikuiset voivat verkossa. Kyselyssä tutkittiin teini-ikäisiä (13–17-vuotiaita), nuoria aikuisia (18–24-vuotiaita) ja 13–19-vuotiaiden teini-ikäisten vanhempia kuudessa maassa: Australia, Ranska, Saksa, Intia, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Tutkimuksen lopputuloksena kehitimme digitaalisen hyvinvoinnin indeksin (DWBI): Z-sukupolven digitaalisen psykologisen hyvinvoinnin mittari. 


Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin tulokset vuodelta 2022

Kuuden tutkimuksessa mukana olleen maantieteellisen alueen ensimmäinen digitaalisen hyvinvoinnin indeksi on 62, mikä on suhteellisen keskitasoinen lukema asteikolla 0–100. Lukema ei ole erityisen suotuisa eikä erityisen huolestuttava. Jos maita katsotaan yksittäin, Intialle rekisteröitiin korkein DWBI-lukema 68. Ranskan ja Saksan lukema oli kuuden maan keskiarvon alapuolella, kumpikin arvolla 60. Australian DWBI-arvo on 63, Yhdistynyt kuningaskunta oli juuri keskiarvon kohdalla arvolla 62, ja Yhdysvallat sai arvoksi 64. 

Indeksissä hyödynnetään PERNA-mallia, joka on muunnelma olemassa olevasta tutkimusmetodista. Siinä käydään läpi 20 tunneväitettä viidessä eri kategoriassa: positiivinen tunne (Positive emotion), sitoutuminen (Engagement), suhteet (Relationships), negatiivinen tunne (Negative emotion) ja saavutus (Achievement). Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, miten paljon he olivat samaa mieltä 20:n eri väitteen kanssa. Vastauksissa piti huomioida kaikki verkkokokemukset kaikissa laite- tai verkkosovelluksissa (Snapchatin lisäksi) kolmen edeltävän kuukauden aikana. (Tutkimus tehtiin 22. huhtikuuta – 10. toukokuuta 2022.) Esimerkkiväite kustakin viidestä kategoriasta on alla. Voit lukea kaikki 20 DWBI-tunneväitettä tästä linkistä.

Sosiaalisen median rooli

Jokaiselle vastaajalle laskettiin 20 tunneväitteen perusteella DWBI-arvo. Tulokset jaettiin neljään DWBI-ryhmään: kukoistava (10 %), menestyvä (43 %), keskinkertainen (40 %) ja ongelmallinen (7 %). (Katso lisätietoja alta.) Ei ollut yllättävää, että tutkimuksen mukaan sosiaalisen median rooli Z-sukupolven digitaalisessa hyvinvoinnissa on merkittävä. Vastaajista yli kolme neljäsosaa (78 %) sanoi sosiaalisella medialla olevan myönteinen vaikutus elämänlaatuun. Tämä ajatus oli vieläkin voimakkaampi teini-ikäisillä (84 %) ja miehillä (81 %) verrattuna Z-sukupolven nuoriin aikuisiin (71 %) ja naisiin (75 %).  Vanhempien mielipide (73 %) sosiaalisen median vaikutuksesta oli hieman korkeampi Z-sukupolven aikuisten mielipiteeseen verrattuna.  Kukoistava-ryhmän henkilöiden mielestä sosiaalisen median vaikutus elämään oli positiivinen (95 %), kun taas ongelmallinen-ryhmässä olevien mielestä vaikutus ei ollut niinkään positiivinen (43 %).  Yli kolmannes (36 %) kukoistava-ryhmän henkilöistä oli samaa mieltä seuraavan väitteen kanssa: "En voisi elää ilman sosiaalista mediaa". Vain 18 % ongelmallinen-ryhmän henkilöistä oli samaa mieltä väitteen kanssa.  Prosenttiluvut olivat käytännössä käänteiset päinvastaisen väitteen kohdalla: "Maailma olisi parempi paikka ilman sosiaalista mediaa."  (Kukoistava: 22 %, ongelmallinen: 33 %). 


Muut olennaiset tulokset

Saimme digitaalisen hyvinvoinnin tutkimuksesta myös muita mielenkiintoisia tuloksia. Alla joitakin kohokohtia. Voit lukea koko raportin täältä.

  • Digitaalinen hyvinvointi riippuu enemmän verkossa tapahtuvan kanssakäymisen luonteesta ja laadusta kuin sosiaalisessa mediassa käytetystä ajasta.

  • Henkilökohtaisesti kohdennetuilla riskeillä (kuten kiusaaminen, seksuaaliset riskit) on vahva yhteys hyvinvointiin, kun taas "normalisoiduilla" riskeillä (kuten toiseksi henkilöksi tekeytyminen, misinformaatio) on heikompi yhteys.

  • Vanhemmilla on yleisesti otettuna hyvä tietämys teini-ikäisten digitaalisesta hyvinvoinnista. Itse asiassa teini-ikäisillä, joiden vanhemmat tarkastavat säännöllisesti lastensa verkko- ja sosiaalisen median toimintoja, oli parempi digitaalinen hyvinvointi ja he saivat enemmän luottamusta vanhemmiltaan. Toisaalta se vanhempien joukko, joka ei säännöllisesti tarkastanut teini-ikäistensä digitaalisia kokemuksia, aliarvioi teini-ikäisten riskialtistuksen merkittävästi (lähes 20 pisteellä).

  • Ei ollut yllättävää huomata, että laajemman tukiverkoston omaavat Z-sukupolven edustajat ovat todennäköisemmin kukoistava- tai menestyvä-ryhmässä. He, joilla on vähemmän tukiverkostoja, ovat todennäköisemmin haasteellisten tai keskinkertaisten ryhmässä. Tukijoukko määriteltiin laajasti nuoren henkilön elämässä oleviksi henkilöiksi, kuten vanhemmat, huoltajat, opettajat ja muut luotetut aikuiset tai ystävät, jotka välittävät heistä, kuuntelevat heitä tai uskovat nuoren menestyvän elämässään.


Lue lisää maakohtaisia tietoja alla olevasta digitaalisen hyvinvoinnin indeksistä: 


DWBI-tiedot - brittienglanti 

DBWI-tiedot - englanti 

DWBI-tiedot - ranska 

DWBI-tiedot - saksa 

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin yhteenveto - hollanti

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin yhteenveto - englanti

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin yhteenveto - ranska

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin yhteenveto - saksa

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Maailmanlaajuinen 

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Australia  

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Ranska (FR)

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Saksa (DE)

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Intia  

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Yhdistynyt kuningaskunta 

Digitaalisen hyvinvoinnin indeksin infografiikka - Yhdysvallat