Privacy and Safety Hub

Viranomaispyynnöt ja immateriaalioikeudelliset poistopyynnöt 

Viranomaispyynnöt ja tekijänoikeudella suojatun sisällön takedown-ilmoitukset
1. tammikuuta 2023 – 30. kesäkuuta 2023
Yhteistyö lainvalvontaviranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa ja heidän tutkimusavustuspyyntöihinsä vastaaminen on oleellinen osa sitä työtä, jolla pyrimme tekemään Snapchatin käytöstä turvallisempaa. Pyrimme myös aktiivisesti ilmoittamaan sellaisesta sisällöstä, johon voi liittyä välitön hengenvaara tai ruumiinvamma.
Vaikka suurin osa Snapchatin sisällöstä poistetaan oletusarvoisesti, pyrimme säilyttämään ja toimittamaan tilitietoja valtioviranomaisille sovellettavan lain mukaisesti. Saatuamme ja vahvistettuamme Snapchat-tilin tietoihin liittyvän oikeudellisen pyynnön pätevyyden – toimimme näin varmistaaksemme, että pyynnön on todella lähettänyt oikea lainvalvonta- tai hallintoviranomainen eikä vilpillinen toimija – vastaamme siihen sovellettavien lakien ja yksityisyyden suojaa koskevien vaatimusten mukaisesti.
Alla olevista kaavioista näet, minkä tyyppisiin viranomaispyyntöihin liittyen luovutamme tietoja, mukaan lukien oikeudelliset haasteet ja kutsut, tuomioistuinten määräykset, etsintäluvat ja tietojen luovutuspyynnöt hätätilanteissa.
Myös niiden pyyntöjen prosenttiosuus, joista tietoja on tuotettu, lasketaan julkaisupäivänä raportointikauden aikana saatujen pyyntöjen perusteella. Niissä harvoissa tilanteissa, joissa pyynnön on todettu sisältävän puutteita – minkä johdosta Snap ei tuottanut tietoja – ja lainvalvontaviranomaiset toimittivat myöhemmin muutetun, pätevän pyynnön läpinäkyvyysraportin julkaisemisen jälkeen, myöhempää tietojen tuottamista ei näytetä alkuperäisillä tai myöhemmillä raportointikausilla.

Yhdysvaltojen liittovaltion tietopyynnöt

Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisten käyttäjätietopyynnöt.

Tietopyynnöt kansainvälisiltä viranomaisilta

Yhdysvaltain ulkopuolisilta viranomaisilta lähtöisin olevat käyttäjätietopyynnöt.
* "Tilitunnisteilla" tarkoitetaan yksittäiseen tiliin kuuluvia tunnisteita (esim. käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jotka lainvalvontaviranomainen on määrittänyt oikeusprosessin yhteydessä käyttäjätietoja pyytäessään. Joissakin oikeusprosesseissa tunnisteita voi olla enemmän kuin yksi. Joissakin tapauksissa useat tunnisteet voivat yksilöidä yhtä tiliä. Tapauksissa, joissa tietty tunniste esiintyy useissa pyynnöissä, sisällytetään jokainen tapaus.

Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuuteen liittyvät pyynnöt

Käyttäjätietoja koskevat pyynnöt Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta koskevissa oikeusprosesseissa. Seuraaviin sisältyvät kansalliseen turvallisuuteen liittyvät haastekirjelmät (National Security Letter, NSL) ja ulkomaisen tiedustelun valvontaan (Foreign Intelligence Surveillance, FISA) liittyvät tuomioistuinten määräykset / direktiivit.

Viranomaisten sisällönpoistopyynnöt

Tämä kategoria sisältää viranomaisten tekemät poistopyynnöt koskien sisältöä, joka muutoin olisi sallittua palveluehtojemme tai yhteisön sääntöjen mukaan.
Huom. Emme virallisesti seuraa tapauksia, joissa poistamme sääntöjämme rikkovaa sisältöä julkisen organisaation pyynnöstä, mutta uskomme tämän olevan erittäin harvinaista. Jos olemme sitä mieltä, että on tarpeen rajoittaa sisältöä, joka on laitonta tietyssä maassa, mutta joka ei muuten loukkaa ehtojamme, pyrimme rajoittamaan sisältöön pääsyä maantieteellisesti sen sijaan, että poistaisimme sen kaikkialta.
Lisäksi tiimimme ovat alkaneet parantaa edelleen viranomaispoistotoimintojamme seuratakseen digitaalipalvelulain edellyttämiä tietoja. Tulevissa raporteissa otamme käyttöön uusia tietopisteitä tässä luokassa.

Ilmoitukset tekijänoikeusloukkauksista

Tämä luokka kuvastaa kaikkia päteviä pyyntöjä poistaa sisältöä, jonka väitetään loukkaavan tekijänoikeuksia.