Laiton tai lain rajoittama toiminta

Yhteisön sääntöjen selitykset -sarja

Päivitetty: tammikuu 2024

  • Älä käytä Snapchatia mihinkään laittomaan toimintaan. Tämä sisältää rikollisen toiminnan mainostamisen, helpottamisen ja siihen osallistumisen, kuten esimerkiksi: laittomien tai säänneltyjen huumeiden ostaminen, myynti, vaihtaminen ja myynnin helpottaminen; salakuljetustuotteet (kuten lasten seksuaalista kaltoinkohtelua tai hyväksikäyttöä sisältävä kuvamateriaali); aseet; väärennetyt tavarat tai asiakirjat. Se sisältää myös kaikenlaisen hyväksikäytön edistämisen tai helpottamisen, mukaan lukien ihmiskauppa ja seksikauppa.

  • Kiellämme säänneltyjen tuotteiden tai toimialojen laittoman mainostamisen, mukaan lukien luvattoman uhkapelien, tupakka- tai sähkötupakkatuotteiden ja alkoholin mainostamisen.Yleiskatsaus

Laittoman ja lain rajoittaman toiminnan kieltäminen heijastaa vankkumatonta sitoutumistamme koko Snapchatin turvallisuuteen. Sääntöjä ylläpitämällä varmistetaan se, että alustaa ei käytetä väärin laittomiin tarkoituksiin, sekä suojataan Snapchattaajia vakavan haitan riskeiltä. Näiden tavoitteiden edistämiseksi teemme laajaa yhteistyötä turvallisuusalan toimijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Näin yhteisölle voidaan tarjota koulutusresursseja, ja yleistä turvallisuutta voidaan edistää. 


Odotettavat asiat

Snapchat on kasvava globaali yhteisö, ja lait ja määräykset vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Käyttäjät voivat kuitenkin olla varmoja, että ryhdymme toimiin kaikkea sellaista toimintaa vastaan, joka heikentää yleistä turvallisuutta tai rikkoo ihmisoikeuksia, Yhdysvaltojen lakia tai sen maan lakia, jossa käyttäjä asuu. 

Kaikissa tapauksissa kiellettyyn laittomaan toimintaan sisältyy rikollisen toiminnan edistäminen, kyberrikollisuuden helpottaminen tai siihen osallistuminen sekä laittomien tai lain rajoittamien huumausaineiden, aseiden, salakuljetettujen tavaroiden sekä väärennettyjen tavaroiden tai asiakirjojen ostaminen, myyminen tai myynnin helpottaminen. 

Säännöt kieltävät myös alustan käytön sellaisten tavaroiden tai toimintojen luvattomaan myyntiin tai mainostamiseen, joita valtionhallinto säätelee tavalla, joka edellyttää erityistä lisenssiä tai muuta hallinnollista vaatimustenmukaisuutta laillista ostamista, myyntiä tai käyttöä varten. Esimerkkejä Snapin ennakkohyväksyntää vaativasta lain rajoittamasta toiminnasta ovat verkossa tapahtuvan uhkapelitoiminnan helpottaminen,  alkoholijuomien myynti, tupakka- tai sähkötupakkatuotteet ja THC-liiketoiminnan mainostaminen. Kannustamme yrityksiä tutustumaan tähän resurssiin saadakseen ohjeita sopivista kaupallisista ja mainostustoiminnoista Snapchatissa. 

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että Snapchattaajilla on mahdollisimman paljon tietoa siitä, millainen verkkokäyttäytyminen ja -toiminta saattaa rikkoa lakia ja aiheuttaa vakavan riskin heidän turvallisuudelleen. Teemme yhteistyötä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen sekä erilaisten turvallisuusalan toimijoiden kanssa ja olemme sitoutuneet lisäämään tietoisuutta riskialttiista toiminnasta sekä tavoista, joilla Snapchattaajat voivat pysyä turvassa. Tähän lukeutuvat sovelluksen sisäiset resurssit, kuten Here For You- ja Heads Up -ominaisuudet, sekä ulkoiset kumppanuudet AdCouncilin ja Valkoisen talon kaltaisten toimijoiden kanssa. Teemme myös yhteistyötä viranomaisten kanssa vastataksemme oikeusprosessiin koskien Snapchat-toimintaa, joka voi toimia rikoksen todistusaineistona.


Käytäntöjen valvonta

Laitonta tai lain rajoittamaa toimintaa koskevia sääntöjä rikkova sisältö poistetaan. Monissa tapauksissa sääntöjä rikkovaa sisältöä jakavat, mainostavat tai jakelevat käyttäjät saavat varoituksen. Käytäntöjä toistuvasti rikkovien käyttäjien tilin käyttöoikeutta rajoitetaan. On kuitenkin tiettyjä laittomia toimia, kuten huume- tai ihmiskauppa, joita kohtaan meillä todella on nollatoleranssi. Tällaiset rikkomukset johtavat tilin oikeuksien menetykseen jo yhden rikkomuksen jälkeen. 

Tärkeä tapa pitää Snapchat turvallisena on ilmoittaa laittomasta toiminnasta välittömästi sovelluksen sisäisen ilmoitustyökalun avulla. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Luottamus- ja turvallisuustiimimme voivat ryhtyä nopeasti toimiin ongelmaan puuttumiseksi.  Korkean tavoittavuuden alustoilla, kuten Valokeila ja Tutustu, lähestymistapamme on erittäin ennakoiva sisällön valvonnassa sekä tiedon oikeellisuuden edistämisessä. Meille on kuitenkin erittäin arvokasta vastaanottaa käyttäjien ilmoituksia kaikesta haitallisesta sisällöstä, jota näillä alustoilla saattaa kohdata. Ilmoitukset auttavat kertomaan meille mistä tahansa ongelmasta prosesseissamme, joiden tarkoitus on pitää tilat vapaina laittomasta tai vaarallisesta toiminnasta.


Muista tämä

Otamme hyvin vakavasti vastuumme siitä, että teemme oman osuutemme yleisen turvallisuuden edistämiseksi ja Snapchattaajien suojelemiseksi haitalliselta tai laittomalta toiminnalta.

Jatkaessamme näitä toimia sitoudumme tarjoamaan läpinäkyvää tietoa toimintamme tehokkuudesta. Läpinäkyvyysraporttimme tarjoavat maakohtaisia tietoja laittomaan tai lain rajoittamaan toimintaan liittyvistä valvontatoimista. Jotta näistä toimista voidaan antaa enemmän yksityiskohtia, olemme eritelleet ilmoitus- ja valvontatiedot huumeisiin ja aseisiin liittyviin rikkomuksiin läpinäkyvyysraportissa. Tulevissa raporteissa aiomme antaa vieläkin yksityiskohtaisempia erittelyjä näistä rikkomuksista.

Kannustamme käyttäjiä ilmoittamaan laittomasta toiminnasta auttaakseen Snapchatia olemaan turvallinen ja osallistava tila kaikille. Etsimme aina mahdollisuuksia kehittää kykyämme käsitellä haitallista sisältöä ja käyttäytymistä. Olemme sitoutuneet työskentelemään erilaisten johtajien kanssa eri puolilla turvallisuusyhteisöä varmistaaksemme, että edistämme näitä tavoitteita vastuullisesti. Saat lisätietoja turvallisuustoimistamme vierailemalla Tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksessa