Esittelyssä digitaalisen hyvinvoinnin indeksi

6. helmikuuta 2023

Tänään on Safer Internet Day, jona maailma kokoontuu joka helmikuu edistämään digitaalisen teknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa käyttöä, vuoden 2023 teeman ollessa: "Yhdessä paremman internetin puolesta." Tämän SIDin 20-vuotispäivänä julkaisemme digitaalisen hyvinvoinnin indeksin (DWBI), joka on Z-sukupolven psykologisen hyvinvoinnin mitta.

Saadaksemme käsityksen siitä, miten teini-ikäiset ja nuoret aikuiset voivat verkossa – kaikilla alustoilla ja laitteilla – ja auttaaksemme tiedottamaan äskettäin julkaistua Perhekeskusta, teimme kyselyn yli 9000 kolmen eri ikäryhmän ihmiselle, kuudessa eri maassa. Perustumalla yli neljän vuosikymmenen aikaisempaan subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimukseen ja sopeuttamalla verkkoympäristöön, laadimme DVB-indeksin, perustuen teinien (13-17-vuotiaiden), nuorten aikuisten (18-24-vuotiaiden) ja teini-ikäisten 13–19-vuotiaiden vanhempien vastauksiin Australiassa, Ranskassa, Saksassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kysyimme nuorten altistumisesta useille verkkoriskeille ja laskimme näistä ja muista vastauksista kunkin maan DWB-indeksin ja kaikkien kuuden maan yhdistetyn tuloksen.

Ensimmäinen DWBI-luku

Näiden kuuden maantieteellisen alueen ensimmäinen digitaalisen hyvinvoinnin indeksi on 62, joka on jokseenkin keskimääräinen lukema asteikolla 0-100. Maittain Intia rekisteröi korkeimman DWBI-arvon 68, ja Ranska sekä Saksa molemmat tulivat kuuden maan keskiarvon alapuolelle arvolla 60. Asutralian DWBI oli 63. Isossa-Britanniassa päästiin samaan kuin kuuden maan keskiarvo 62 ja Yhdysvalloissa arvo oli 64. 

Indeksissä on käytetty PERNA-mallia, joka on muunnos eräästä hyvinvointiteoriasta,1joka sisältää 20 tunteita koskevaa toteamusta viidestä kategoriasta: Positiivinen tunne, (E) vuorovaikutus, (R) ihmissuhteet, Negatiivinen tunne ja (A)saavutus. Ottaen huomioon kaikki verkkokokemukset millä tahansa laitteella tai sovelluksella – ei vain Snapchatissa – kolmen viimeisen kuukauden ajalta,2vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, kuinka samaa mieltä he olivat kunkin 20 väitteen kohdalla. Esimerkiksi sitoutumisen kategoriassa yksi väite on: "olin täysin uppoutunut siihen, mitä olin tekemässä verkossa", ja ihmissuhteissa: "Olin hyvin tyytyväinen ihmissuhteisiiini verkossa." (Koko DWBI-väitteiden listan saat tästä linkistä.) 

Sosiaalisen median rooli

Kunkin vastaajan DWBI-arvo laskettiin perustuen heidän mielipiteeseen 20 tunnetilan väittämästä. Tulokset jaettiin neljään DWBI-ryhmään: kukoistava (10 %), menestyvä (43 %), keskinkertainen (40 %) ja ongelmallinen (7 %). (Katso alla oleva kaavio ja diagrammi saadaksesi lisätietoja.)

Ei ollut yllättävää, että tutkimuksen mukaan sosiaalisen median rooli Z-sukupolven digitaalisessa hyvinvoinnissa on merkittävä. Vastaajista yli kolme neljäsosaa (78 %) sanoi sosiaalisella medialla olevan myönteinen vaikutus elämänlaatuun. Tämä ajatus oli vieläkin voimakkaampi teini-ikäisillä (84 %) ja miehillä (81 %) verrattuna Z-sukupolven nuoriin aikuisiin (71 %) ja naisiin (75 %). Vanhempien mielipide (73 %) sosiaalisen median vaikutuksesta vastasi parhaiten Z-sukupolven nuorten aikuisten mielipidettä. Kukoistavan DWBI-ryhmän ihmiset pitivät sosiaalista mediaa positiivisena vaikuttajana elämässään, kun taas ongelmalliset sanoivat sen olevan paljon vähemmän niin (43 %). Yli kolmannes (36 %) kukoistavasta ryhmästä oli samaa mieltä siitä, että "en voi elää elämääni ilman sosiaalista mediaa", kun vain 18 % ongelmallisista oli samaa mieltä väitteen kanssa. Prosenttiluvut olivat käytännössä käänteiset päinvastaisen väitteen kohdalla: "Maailma olisi parempi paikka ilman sosiaalista mediaa." (Kukoistava: 22 % samaa mieltä, ongelmallinen 33 %). 

Perhekeskuksesta tiedottaminen

Kysymyksissä vanhemmille pyydettiin heitä arvioimaan teini-ikäisten altistumista verkon riskeille ja tulokset osoittavat, että vanhemmat ovat pitkälti perillä teini-ikäistensä verkkohyvinvoinnista. Itse asiassa teini-ikäisillä, joiden vanhemmat tarkastavat säännöllisesti lastensa verkko- ja sosiaalisen median toimintoja, oli parempi digitaalinen hyvinvointi ja he saivat enemmän luottamusta vanhemmiltaan. Toisaalta se vanhempien joukko, joka ei säännöllisesti tarkastanut teini-ikäistensä digitaalisia kokemuksia, aliarvioi teini-ikäisten riskialtistuksen merkittävästi (lähes 20 pisteellä). Keskimäärin 62 % teini-ikäisistä (13-19-vuotiaita) kertoi vanhemmilleen, mitä tapahtui netissä tapahtuneen riskille altistumisen jälkeen. Havainnot kuitenkin osoittivat, että kun riskeistä tuli vakavampia, teini-ikäiset eivät olleet taipuvaisia kertomaan vanhemmalle.

Tätä ja toista tutkimusta käytettiin auttamaan tiedottamisessa Snapin Perhekeskuksesta, joka tarjoaa vanhemmille, huoltajille ja muille luotetuille aikuisille tietoa siitä, kenen kanssa teini-ikäiset ovat yhteydessä Snapchatissa. Perhekeskus aloitti maailmanlaajuisesti lokakuussa 2022 ja antaa vanhemmille mahdollisuuden tarkastella teini-ikäisten kaveri-listoja ja kenen kanssa he ovat olleet yhteydessä seitsemän päivän aikana, samalla kunnioittaen teini-ikäisten yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta paljastamatta mitään sisältöä näistä viesteistä. Perhekeskus myös kannustaa valvovia aikuisia ilmoittamaan tileistä, joista he saattavat olla huolissaan. Uusia Perhekeskuksen ominaisuuksia tulee pian. 

Perhekeskus on suunniteltu edistämään mielekästä keskustelua teini-ikäisten ja heidän vanhempien, huoltajien ja muiden luotettujen aikuisten välillä turvallisesta verkosta ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. Mikä parempi aika sitoutua näihin keskusteluihin kuin Safer Internet Day! 

Jacqueline Beauchere, alustan turvallisuuspäällikkö

Digitaalinen hyvinvoinnin tutkimus tuotti tuloksia Z-sukupolven altistumisesta verkkoriskeille, heidän ihmissuhteista, erityisesti vanhempiensa kanssa sekä heidän pohdintoja heidän toiminnastaan edellisinä kuukausina. Tutkimus on niin paljon laajempi kuin se, mitä yksittäisessä blogissa jakaa. Lisätietoja digitaalisen hyvinvoinnin indeksistä ja tutkimuksesta löytyy sivustoltamme, sekä tämä selittäjä, tärkeimpien tutkimustulosten kokoelma, täydet tutkimustulokset ja jokaisen kuuden maan infografiikka; Australia, Ranska, Saksa, Intia, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Takaisin Uutisiin
1 Olemassa oleva tutkimusteoria on PERMA-malli, joka jaetaan osiin seuraavasti: Positiivinen tunne (P), Sitoutuminen (S), Ihmissuhteet (R), Merkitys (M) ja Saavutus (A).
2 Tutkimus tehtiin 22. huhtikuuta 2022 – 10. toukokuuta 2022.