Läpinäkyvyysraporttimme vuoden 2022 ensimmäiseltä puoliskolta

29. marraskuuta 2022

Tänään julkaisemme uusimman läpinäkyvyysraporttimme ja se kattaa vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon. 

Snapilla yhteisömme turvallisuus ja hyvinvointi on ensisijainen tavoitteemme, ja kahden vuoden välein julkaistavat läpinäkyvyysraporttimme ovat olennainen väline, jota käytämme jakamaan keskeisiä tietoja ja pitämään itsemme vastuullisina. 

Ensimmäisestä läpinäkyvyysraportistamme alkaen vuonna 2015, olemme tehneet tehtäväksemme tehdä jokaisesta raportista entistä informatiivisempi, helppolukuisempi ja tehokkaampi kuin edellinen. Viimeisimmässä raportissa teimme erilaisia lisäyksiä ja parannuksia, joiden avulla yhteisömme ymmärtää paremmin raportointiamme, ja voi tukeutua paremmin sitoutumiseemme näiden raporttien tekemiseksi kattavammiksi ja informatiivisemmiksi. 

Väärän tiedon datan saatavuus maakohtaisesti

Ensimmäistä kertaa esittelemme "Väärää tietoa" erillisenä maakohtaisena katgoriana se se perustuu aiempaan käytäntöömme ilmoittaa vääristä tiedoista maailmanlaajuisesti. Olemme yksi ainoista alustoista joka antaa tätä tietoa maakohtaisesti. Tämä puolivuotisen aikana torjuimme yhteensä 4 877 väärää tai harhaanjohtavaa sisältöä mahdollisesti haitallisena tai tahallisena. Olemme aina pitäneet erilaista lähestymistapaa estääksemme Snapchat-sivustolla tapahtuvan väärän tiedon leviämistä, alustamme suunnittelusta alkaen. Emme saali missään Snapchat-palvelussa tarkastamattoman sisällön tulla viraaliksi ja kun löydämme yhteisön sääntöjä rikkovaa sisältöä, käytäntömme on poistaa se välittömästi vähentämällä sen laajemmalle jakamisen riskiä. Lähestymistapamme sisällön torjumiseksi, joka sisältää vääriä tietoja on samalla tavoin suoraviivaista: Me poistamme sen. 

Yhdysvaltojen äskettäisten välivaalien ja muiden maailmanlaajuisesti tapahtuneiden vaalien myötä, uskomme yksityiskohtaisen ja maakohtaisen tiedon väärän tiedon torjunnasta olevan arvokasta. Voit lukea lisää siitä, miten estämme väärän tiedon leviämistä Snapchat-sivustolla täältä. 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön estäminen 

Jokaisen yhteisömme jäsenen, erityisesti alaikäisen jäsenen, seksuaalinen hyväksikäyttö on laitonta, vastenmielistä ja yhteisön sääntöjemme vastaista. Lapsen sekusaalisen hyväksikäytön kuvamateriaalin (CSEAI) estäminen, tunnistaminen ja poistaminen alustallamme on meille ensisijainen tavoite, ja me jatkuvasti kehitämme kykyämme torjuaksemme tämän tyyppistä alustallamme tapahtuvaa väärinkäyttöä. Vuoden 2022 alkupuoliskolla havaitsimme ja käsittelimme 94 prosenttia kaikista lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvistä rikkomusilmoituksista. Tämä on 6 prosentin parannus edelliseen raporttiimme verrattuna.

Tarjoamme myös päivitettyjä kieliä ja lisää tietoa ponnisteluistamme CSEAI:n torjumiseksi. Jaamme nyt poistamamme CSEAI-sisällön kokonaismäärän sekä CSEAI-ilmoitusten kokonaismäärän, jotka meidän luottamus- ja turvallisuustiimimme on tehnyt Yhdysvaltain NCMEC:lle (National Center for Missing and Exploited Children).

Toimintakäytännön ja tietojen määrittelyjen käyttöönotto

Me lisäsimme käytännön ja datan määritelmien sanaston joka sisällytetään kaikkiin tuleviin raportteihin. Tavoitteenamme tämän sanaston avulla on lisätä avoimuutta käyttämiemme termien ja mittareiden ympärillä, selkeästi hahmotellen, millaisissa muodoissa rikkova sisältö on ja minkä luokan mukaan se estetään. Jos esimerkiksi lukijat eivät ole varmoja siitä, mitä me tarkoitamme "Uhkailulla ja väkivallalla," "vihapuheella", "Muut säännöstellyt tavarat" tai muilla sisältöluokilla, he voivat helposti tarkataa sen sanastosta.

Rikkovan sisällön postaminen ennakoivasti 

Raportin tietojen tarkastelussa on myös tärkeää huomata, että ilmoitusten ja täytäntöönpanon kokonaismäärä laskee vain meille ilmoitetun sisällön määrän. Se ei laske niitä tapauksia, joissa Snap havaitsi ennakoivasti ja ryhtyi toimiin sisällön torjumiseksi ennen kuin siitä ilmoitettiin. Uskomme, että proaktiivisiin havaitsemistoimiimme tekemämme parannukset vaikuttivat merkittävästi raporttien kokonaismäärän, täytäntöönpanomäärien ja käsittelyaikojen pienentymiseen avainluokkien viimeisimmästä raportistamme. Koska parannetut, automaattiset tunnistustyökalumme tunnistivat ja poistivat sisällön ennen kuin se ehti tavoittaa Snapchatterit, havaitsimme reaktiivisten sisällön pakotteiden vähentymisen (eli, Snapchattaajien raportit). 

Erityisesti viimeisimmän raportin jälkeen havaitsimme 44 % vähentyneen uhkaavan ja väkivaltaisen sisällön täytäntöönpanon Snapchatterien ilmoituksissa sekä 37 %:n laskun huumesisällön täytäntöönpanossa ja 34 %:n laskun vihamielisen sisällön täytäntöönpanossa. Keskimääräinen keskimääräinen käsittelyaikamme rikkovan sisällön poistamiseen on parantunut 33 % viimeisestä puoliskosta, hieman yli minuuttiin.

Vaikka Snapchat on kehittynyt vuosien varrella, sitoumuksemme avoimuuteen ja yhteisömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin priorisointiin säilyy ennallaan. Pidämme edelleen vastuumme ja tiedotamme edistymisestämme. 

Takaisin Uutisiin