Osoitetaan kunnioitusta ja empatiaa kansainvälisenä ystävällisyyden päivänä

13. marraskuuta 2023

Tänään vietetään kansainvälistä ystävällisyyden päivää, ja mikäpä olisi parempi hetki pyrkiä edistämään positiivisia ajatuksia ja toimia kuin aloittaa kunnioituksella, empatialla ja myötätunnolla kaikissa kohtaamisissa - niin verkossa kuin reaalimaailmassa. Ystävällisyys kuuluu Snapin arvoihin. Se on elintärkeä asia liiketoimintamme menestyksen kannalta ja sillä on keskeinen rooli turvallisuustyössämme. Valitettavasti moni internetin turvallisuusongelma voi alkaa negatiivisella tai epäystävällisellä käytöksellä.

Yksi esimerkki tällaisesta on intiimin kuvamateriaalin luvaton luominen ja jakaminen verkossa. Tämä huolestuttava ilmiö on laajalti kasvussa eri alustoilla ja palveluissa.

Snap liittyi hiljattain SWGfL:n StopNCII-yhteistyöhankkeeseen voidakseen torjua luvattoman seksuaalisen kuvamateriaalin (NCII) leviämistä Snapchatissa StopNCII:n hash-tietokannan avulla. StopNCII muistuttaa paljon pitkäaikaista ja jatkuvaa työtämme sen eteen, että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa sisältävät, tiedossamme olevat laittomat valokuvat ja videot pystytään havaitsemaan ja poistamaan sekä tekemään niistä ilmoitus. StopNCII tarjoaa tietokannan, joka sisältää ainoastaan NCII-kuvien hash-arvoja. Tuomalla ja skannaamalla näitä hash-arvoja vastaan voimme paremmin estää luvattoman materiaalin leviämistä verkossa. Voimme auttaa uhreja saamaan hallintaan heidän kaikkein arkaluontoisimmat ja henkilökohtaisimmat tietonsa. 

"Olemme tyytyväisiä, että Snap on liittynyt mukaan StopNCII:hin torjumaan luvattomien intiimien kuvien jakamista verkossa", totesi brittiläisen kansalaisjärjestön SWGfL:n toimitusjohtaja David Wright. "Aloitettuamme toimintamme joulukuussa 2021 olemme mahdollistaneet uhreille tilanteen palauttamisen hallintaan ja pelon lievittämisen. Menestyksemme riippuu yhteistyöstä Snapin kaltaisten alustojen kanssa, sillä laajempi osallistuminen johtaa suoraan pelon vähenemiseen uhreilla maailmanlaajuisesti.” 

Snap kieltää NCII-kuvamateriaalin, ja teemme tämän selväksi kiusaamista ja häirintää koskevissa säännöissämme. Snapchatin Yhteisön ohjeissa todetaan, että nämä kiellot kattavat "kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän", mukaan lukien selkeästi seksuaalisten, seksuaalisesti vihjailevien tai alastomuutta sisältävien kuvien lähettämisen muille käyttäjille. Emme halua tällaista sisältöä tai käytöstä alustallemme; se ei sovi Snapchatin tavoitteeseen olla paikka, jossa jaetaan ja iloitaan aidosta ilmaisemisesta. Jos henkilö kokee tai huomaa mahdollisen sääntörikkomuksen, mukaan lukien luvaton intiimin kuvamateriaalin luominen, jakaminen tai levittäminen, kehotamme ilmoittamaan heti asiasta meille sekä mahdollisesti myös paikallisille viranomaisille.

Snapin uusi tutkimus

Viimeisimmän kaikkia alustoja ja palveluita – ei vain Snapchatia – koskevan tutkimuksemme mukaan 54 prosenttia 18–24-vuotiaista nuorista aikuisista oli nähnyt intiimiä kuvamateriaalia tänä vuonna. Yli kolmannesta (35 %) oli pyydetty jakamaan seksuaalisia kuvia tai videoita verkossa. Lähes puolet (47 %) kertoi saaneensa ei-toivottua seksuaalista kuvamateriaalia, ja 16 % myönsi jakaneensa tällaista sisältöä. Moni kyseistä kuvamateriaalia jakanut ei todennäköisesti ilmoittanut käytöksestään, sillä intiimejä kuvia ja videoita vastaanottaneiden määrä oli kolme kertaa suurempi kuin niiden, jotka kertoivat jakaneensa.

Nämä havainnot saatiin Snap Digital Well-Being Research -tutkimuksen 2. toteutusvuonna kuudessa maassa (Australia, Ranska, Saksa, Intia, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat). Olemme kahtena peräkkäisenä vuonna tehneet kyselytutkimuksen teini-ikäisille (13–17-vuotiaat), nuorille aikuisille (18–24-vuotiaat) ja 13–19-vuotiaiden teini-ikäisten vanhemmille koskien heidän toimintaansa internetissä. Kysely toteutettiin ajanjaksolla 28.4.–23.5.2023. Kyselyyn osallistui kokonaisuudessaan 9 010 henkilöä, ja vastaukset koskivat internetin käyttökokemuksia suurin piirtein aikavälillä helmikuusta huhtikuuhun. Julkaisemme kaikki maailmanlaajuiset tutkimustulokset vuonna 2024 Safer Internet Day -päivänä, mutta annamme osan tiedoista jo nyt kansainvälisenä ystävällisyyden päivänä.

Kenelle kuvamateriaalia jaettiin

Tutkimuksessamme teinit ja nuoret kertoivat jakaneensa intiimiä tai seksuaalisesti vihjailevaa kuvamateriaalia pääasiassa henkilöiden kanssa, jotka he tunsivat tosielämässä. Kuten tiedetään, tällainen materiaali voi kuitenkin nopeasti levitä alkuperäistä vastaanottajaa pidemmälle. Z-sukupolveen kuuluvista vastaajista 42 % oli ollut tekemisissä intiimin kuvamateriaalin kanssa (54 % nuorista aikuisista ja 30 % teini-ikäisistä). Heistä lähes kolme neljäsosaa (73 %) kertoi lähettäneensä kuvamateriaalia henkilölle, jonka he tunsivat tosielämässä, ja 44 % kertoi lähettäneensä intiimejä kuvia tai videoita henkilölle, joka oli tuttu ainoastaan internetistä. Kolmasosassa tapauksia (33 %) materiaalia oli jaettu alkuperäistä vastaanottajaa laajemmalle. Alla olevassa kaaviossa kuvataan tulokset niitä vastaajia koskien, jotka olivat jakaneet materiaalia internet-tuttavuuksille.

Kannustetaan jakamatta jättämiseen

Voidaksemme edistää kriittisyyttä ja pohdintaa halusimme saada tietoa erityisesti niiden nuorten ajatuksista, joita oli pyydetty jakamaan intiimiä kuvamateriaalia internetissä ja jotka eivät olleet niin tehneet. Syyt heillä olivat monenlaisia, ja molemmissa ikäryhmissä suurin osa sanoi kokevansa jakamisen kiusalliseksi. Lisäksi teini-ikäiset olivat enemmän huolissaan siitä, että vanhemmat tai huoltajat saattaisivat saada tietää. 18–24-vuotiaat olivat sen sijaan enemmän huolissaan siitä, että kyseinen käytös voisi vaikuttaa omiin tulevaisuuden näkymiin, kuten sisäänpääsyyn yliopistoon tai työpaikan saantiin. Lisätietoa yleisimmistä vastaajien antamista syistä jakamatta jättämiseen:

  • Koki kiusaannuttavana tällaisen kuvamateriaalin jakamisen: nuoret aikuiset: 55 %, teini-ikäiset: 56 %

  • Oli huolissaan siitä, että kuvamateriaali saattaisi päätyä julkiseksi: nuoret aikuiset: 27 %, teini-ikäiset: 25 %

  • Oli huolissaan siitä, että jakaminen saattaisi vaikuttaa omiin tulevaisuuden näkymiin (esim. sisäänpääsy yliopistoon, työpaikat ja ihmissuhteet): nuoret aikuiset: 23 %, teini-ikäiset: 18 % 

  • Oli huolissaan siitä, että kuvamateriaali saattaisi levitä laajemmin kuin alkuperäiselle vastaanottajalle: nuoret aikuiset: 21 %, teini-ikäiset: 20 %

  • Oli huolissaan siitä, että vanhemmat/huoltajat saattaisivat saada tietää: nuoret aikuiset: 12 %, teini-ikäiset: 20 %


Snapchatin työkalut ja resurssit

Snapchatilla on sovelluksen sisäisiä työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat estää sääntöjä rikkovat henkilöt sekä ilmoittaa yksittäisistä Snapeista (kuvista tai videoista) ja tileistä. Snapchattaajien tarvitsee vain painaa pitkään sisältöä tehdäkseen siitä meille ilmoituksen, tai he voivat täyttää tämän verkkolomakkeen tukisivustollamme. Kuka tahansa voi lähettää kyseisen lomakkeen riippumatta siitä, onko hänellä Snapchat-tiliä. (Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä Snapchatissa on saatavilla täältä.) Ympärivuorokautisesti ja maailmanlaajuiseti toimivat Snapin luottamus- ja turvallisuustiimit käyvät ilmoitukset läpi ja reagoivat niihin. Mahdollisia toimia ovat sääntöjen rikkojan varoittaminen, tilin jäädyttäminen ja tilin poistaminen.

Kehotamme kaikkia käyttämään työkalujamme ja pitämään mielessä, että siitä on hyötyä koko yhteisöllemme. Haluaisimme, että rikkomuksista ilmoittamista ei tarvittaisi ollenkaan, ja tämä on yksi syistä, miksi halusimme osallistua StopNCII:n toimintaan. Ilmoittamisella on kuitenkin tärkeä tehtävä.

Kannustamme myös nuoria ja ihan kaikkia Snapchattaajia katsomaan uuden Safety Snapshot -jakson, joka käsittelee seksuaalisten viestien lähettämistä ja alastonkuvien jakamista. Löydät sen helposti sovelluksesta osiosta "Safety Snapshot". Lisäsimme vähän aikaa sitten yhteensä neljä uutta jaksoa erilaisista seksuaalisista riskeistä. Jokainen niistä on Yhdysvaltojen kansallisen kadonneiden ja hyväksikäytettyjen lasten etuja ajavan keskuksen tarkastama. Videoissa korostetaan oman toiminnan keskeyttämistä, toisen henkilön tavoitteiden kyseenalaistamista ja kriittistä ajattelua.

Odotamme, että saamme jakaa lisää tietoa tutkimuksestamme ja jatkuvasta työstämme sen eteen, että Snapchat olisi turvallisempi, tervehenkisempi ja hauskempi ympäristö luovuudelle ja yhteydessä olemiselle. Toivotamme hyvää kansainvälistä ystävällisyyden päivää, ja samalla kannustamme kaikkia olemaan ystävällisiä kaikkina muinakin päivinä kuin vain marraskuun 13.

- Jacqueline Beauchere, alustan turvallisuuspäällikkö

Takaisin Uutisiin