Παρουσιάζουμε τον Δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας 

Φεβρουάριος 2023

Στη Snap, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητάς μας στο Snapchat. Έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε με συνέπεια πολιτικές και κανόνες που περιγράφουν λεπτομερώς το είδος του περιεχομένου και της συμπεριφοράς που είναι αποδεκτά στο Snapchat. Προσφέρουμε εργαλεία και πόρους για να βοηθήσουμε τους χρήστες του Snapchat να παραμείνουν ασφαλείς και συνεργαζόμαστε με άλλους στον κλάδο και σε ολόκληρο τον τομέα της τεχνολογίας για να προστατεύσουμε καλύτερα τους εφήβους και τους νεότερους χρήστες ιδιαίτερα. 

Για να προσφέρουμε πληροφορίες για το πώς τα πάνε οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες στο διαδίκτυο, πραγματοποιήσαμε έρευνα σχετικά με την ψηφιακή ευημερία της Generation Z. Οι ερωτηθέντες ήταν έφηβοι (ηλικίας 13-17 ετών), νεαροί ενήλικες (ηλικίας 18-24) και γονείς εφήβων, ηλικίας 13 έως 19 ετών σε έξι χώρες: Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Η μελέτη παρήγαγε έναν Δείκτη Ψυφιακής Ευημερίας (DWBI): ένα μέτρο της διαδικτυακής ψυχολογικής ευημερίας της Gen Z.


Ενδείξεις DWBI για το 2022

Ο πρώτος Δείκτης Ψηφιακής Ευημερίας για τις έξι γεωγραφικές περιοχές βρίσκεται στο 62, μια κάπως μέση ένδειξη σε κλίμακα από το 0 έως το 100 – ούτε ιδιαίτερα ευνοϊκή, ούτε ιδιαίτερα ανησυχητική. Ανά χώρα, η Ινδία κατέγραψε την υψηλότερη ένδειξη DWBI με 68, και η Γαλλία και η Γερμανία έπεσαν κάτω από τον μέσο όρο των έξι χωρών, η καθεμία με 60. Ο DWBI της Αυστραλίας είναι 63, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχούσε στην ένδειξη των έξι χωρών στο 62 και οι ΗΠΑ στο 64.

Ο δείκτης αξιοποιεί το μοντέλο PERNA, μια παραλλαγή σε ένα υπάρχον ερευνητικό όχημα, που περιλαμβάνει 20 δηλώσεις συναισθημάτων σε πέντε κατηγορίες: Θετικό συναίσθημα, Αφοσίωση, Σχέσεις, Αρνητικό συναίσθημα και Επίτευγμα. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν το επίπεδο συμφωνίας τους με καθεμία από τις 20 δηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαδικτυακές εμπειρίες τους σε οποιαδήποτε συσκευή ή διαδικτυακή εφαρμογή (πέρα από το Snapchat) τους προηγούμενους τρεις μήνες. (Η έρευνα διεξήχθη από τις 22 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2022.) Ακολουθεί ένα παράδειγμα δήλωσης σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες. Για μια πλήρη απογραφή και των 20 δηλώσεων συναισθημάτων DWBI, δείτε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Μια βαθμολογία DWBI υπολογίστηκε για κάθε ερωτώμενο με βάση τις 20 δηλώσεις συναισθήματος. Οι βαθμολογίες τους συγκεντρώθηκαν σε τέσσερις ομάδες DWBI: Ακμάζουσα (10%), Ευημερούσα (43%), Μεσαία (40%) και Αντιμετωπίζει δυσκολίες (7%). (Βλ., παρακάτω για λεπτομέρειες.)Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η έρευνα έδειξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή ευημερία του Gen Z, με περισσότερα από τα τρία τέταρτα (78%) των ερωτηθέντων να λένε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν θετική επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους. Αυτή η πεποίθηση ήταν ακόμη ισχυρότερη μεταξύ των εφήβων (84%) και των ανδρών (81%) σε σύγκριση με τους νέους ενήλικες Gen Z (71%) και τις γυναίκες (75%). Η γνώμη των γονέων (73%) σχετικά με την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ξεπέρασε ελαφρώς εκείνη των ενηλίκων Gen Z. Όσοι Άκμασαν είδαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως θετική επιρροή στη ζωή τους (95%), ενώ όσοι βρέθηκαν να Αντιμετωπίζουν δυσκολίες είπαν ότι ήταν λιγότερο (43%). Περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) όσων Ακμάζουν συμφώνησαν με τη δήλωση, "Δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή μου χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης', ενώ μόνο το 18% όσων αποφάσισαν να Αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμφώνησαν με αυτήν. Αυτά τα ποσοστά αντιστράφηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την αντίστροφη δήλωση, "Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης". (Ακμάζουσα: 22%, Αντιμετωπίζει δυσκολίες: 33%).


Άλλα βασικά αποτελέσματα

Η έρευνά μας για την ψηφιακή ευημερία έδωσε άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα. Παρακάτω είναι μερικά highlights. Μπορείτε να δείτε την πλήρη αναφορά εδώ.

  • Η ψηφιακή ευημερία εξαρτάται περισσότερο από τη φύση και την ποιότητα των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων και λιγότερο από τον χρόνο που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • Προσωπικά στοχευμένοι κίνδυνοι (π.χ. εκφοβισμός, σεξουαλικοί κίνδυνοι) παρουσιάζουν ισχυρή σχέση με την ευημερία, ενώ οι "κανονικοποιημένοι" κίνδυνοι (π.χ. πλαστοπροσωπία, παραπληροφόρηση) έχουν πιο αδύναμη σχέση.

  • Οι γονείς είναι σε μεγάλο βαθμό συντονισμένοι με την ψηφιακή ευημερία των εφήβων τους. Στην πραγματικότητα, οι έφηβοι των οποίων οι γονείς έκαναν τακτικά check-in στις διαδικτυακές δραστηριότητές τους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν υψηλότερη ψηφιακή ευημερία και διατήρησαν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης από τους γονείς τους. Αντίθετα, το υποσύνολο των γονέων που δεν έλεγχαν τακτικά τις ψηφιακές εμπειρίες των εφήβων υποτίμησε σημαντικά την έκθεση των εφήβων στον κίνδυνο (κατά σχεδόν 20 μονάδες).

  • Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Gen Zers με μεγαλύτερα δίκτυα υποστήριξης είναι πιο πιθανό να Ακμάζουν ή να Ευημερούν στο διαδίκτυο και εκείνοι με λιγότερα στοιχεία υποστήριξης είναι πιο πιθανό να Αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή να είναι κάπου στη Μέση. Ως παράγοντες υποστήριξης ορίστηκαν γενικά τα άτομα στη ζωή του νεαρού ατόμου – γονείς, φροντιστές, δάσκαλοι, άλλοι έμπιστοι ενήλικες ή φίλοι – που νοιάζονται για αυτούς, τους ακούνε ή πιστεύουν ότι θα έχουν επιτυχία.


Βρείτε πρόσθετους πόρους για συγκεκριμένες χώρες στον Δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας παρακάτω:


DWBI Deck - Βρετανικά Αγγλικά  

DWBI Deck - Αγγλικά 

DWBI Deck - Γαλλικά 

DWBI Deck - Γερμανικά 

Σύνοψη DWBI - Ολλανδικά

Σύνοψη DWBI - Αγγλικά

Σύνοψη DWBI - Γαλλικά

Σύνοψη DWBI - Γερμανικά

DWBI Infographic - Σε όλο τον κόσμο 

DWBI Infographic - Αυστραλία  

DWBI Infographic - Γαλλία (FR)

DWBI Infographic - Γερμανία (DE)

DWBI Infographic - Ινδία  

DWBI Infographic - Ηνωμένο Βασίλειο 

DWBI Infographic - Ηνωμένες Πολιτείες