Οδηγίες πρόσβασης δεδομένων για ερευνητές

Εάν είστε ερευνητής με μη εμπορικούς σκοπούς και επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα της Snap σύμφωνα με τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών (DSA), μπορείτε να υποβάλετε το ερευνητικό σας αίτημα στη διεύθυνση DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com με τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το όνομά σας και το όνομα του συνεργαζόμενου ερευνητικού οργανισμού

  • Λεπτομερής περιγραφή των δεδομένων στα οποία επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 

  • Λεπτομερής περιγραφή του σκοπού για τον οποίο ζητάτε δεδομένα

  • Λεπτομερής περιγραφή των προγραμματισμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας

  • Λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης της διεξαγόμενης έρευνας

  • Επιβεβαίωση ότι η έρευνά σας είναι για μη εμπορικούς σκοπούς

  • Λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των ζητούμενων δεδομένων

Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, θα το εξετάσουμε ως προς την επιλεξιμότητα και τη συμμόρφωση με τους νόμους και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.