Παράνομες ή ρυθμιζόμενες δραστηριότητες

Σειρά επεξηγήσεων Οδηγιών κοινότητας

Ενημερώθηκε: Ιανουάριος 2024

  • Μη χρησιμοποιείτε το Snapchat για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση, τη διευκόλυνση ή τη συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διευκόλυνση πωλήσεων παράνομων ή ελεγχόμενων ναρκωτικών, λαθραίων (όπως εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης παιδιών), όπλων ή πλαστών αγαθών ή εγγράφων. Περιλαμβάνει επίσης την προώθηση ή τη διευκόλυνση οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων ή της μαστροπείας.

  • Απαγορεύουμε την παράνομη προώθηση ελεγχόμενων αγαθών ή βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης προώθησης τυχερών παιχνιδιών, προϊόντων καπνού και αλκοόλ.Επισκόπηση

Η απαγόρευσή μας ενάντια σε παράνομες και ελεγχόμενες δραστηριότητες αντανακλά τη σταθερή δέσμευσή μας για την ασφάλεια στο Snapchat. Η τήρηση αυτών των κανόνων όχι μόνο συμβάλλει στη διασφάλιση της μη κακής χρήσης της πλατφόρμας μας για παράνομους σκοπούς, αλλά βοηθά επίσης στην προστασία των χρηστών του Snapchat από κινδύνους σοβαρής βλάβης. Για να βοηθήσουμε στην προώθηση αυτών των στόχων, συνεργαζόμαστε εκτενώς με ενδιαφερόμενους φορείς για την ασφάλεια, ΜΚΟ και οργανισμούς επιβολής του νόμου για να παρέχουμε στην κοινότητά μας εκπαιδευτικούς πόρους και να προωθήσουμε γενικά τη δημόσια ασφάλεια.


Τι πρέπει να περιμένετε

Ενώ οι νόμοι και οι κανονισμοί διαφέρουν στις δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο – και το Snapchat είναι μια ολοένα και πιο παγκόσμια κοινότητα – οι χρήστες μπορούν να αναμένουν ότι θα αναλάβουμε δράση ενάντια σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που υπονομεύει τη δημόσια ασφάλεια ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι απαγορευμένες παράνομες δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν την προώθηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε έγκλημα στον κυβερνοχώρο, και αγορά, πώληση ή διευκόλυνση πωλήσεων παράνομων ή ελεγχόμενων ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, όπλων και παραποιημένων προϊόντων ή εγγράφων.

Οι κανόνες μας απαγορεύουν επίσης τη χρήση της πλατφόρμας μας για τη μη εξουσιοδοτημένη πώληση ή προώθηση αγαθών ή δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από κυβερνητικές αρχές με τρόπους που απαιτούν ειδική άδεια ή άλλη διοικητική συμμόρφωση για τη νόμιμη αγορά, πώληση ή χρήση. Παραδείγματα ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που απαιτούν προηγούμενη έγκριση από το Snap περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση διαδικτυακών δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών, την πώληση αλκοολούχων ποτών, καπνού ή προϊόντων ατμίσματος και την προώθηση επιχειρήσεων THC. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται αυτόν τον πόρο για καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες εμπορικές και διαφημιστικές δραστηριότητες στο Snapchat. 

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες του Snapchat έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους διαδικτυακής συμπεριφοράς και δραστηριοτήτων που ενδέχεται να παραβιάζουν τον νόμο και να παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Μέσω συνεργασιών με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και συνεργασίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την ασφάλεια, δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και τρόπους με τους οποίους οι χρήστες του Snapchat μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς. Αυτό περιλαμβάνει πόρους εντός εφαρμογής, όπως τα Here for You και Heads Up, καθώς και εξωτερικές συνεργασίες με ενδιαφερόμενα μέρη όπως το AdCouncil και ο Λευκός Οίκος. Συνεργαζόμαστε επίσης με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ως απάντηση σε έγκυρη νομική διαδικασία σχετικά με δραστηριότητες στο Snapchat που ενδέχεται να παρέχουν αποδείξεις εγκλήματος.


Πώς επιβάλλουμε αυτές τις πολιτικές

Το περιεχόμενο που παραβιάζει τους κανόνες μας κατά των παράνομων ή ελεγχόμενων δραστηριοτήτων θα αφαιρεθεί. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες που μοιράζονται, προωθούν ή διανέμουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους όρους θα λάβουν μια προειδοποίηση και για τους χρήστες που παραβιάζουν επανειλημμένα αυτές τις πολιτικές θα περιορίζεται η πρόσβαση στον λογαριασμό τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες παράνομες δραστηριότητες –-όπως η εμπορία ναρκωτικών ή η εμπορία ανθρώπων, για παράδειγμα–– για τις οποίες έχουμε πραγματικά μηδενική ανοχή. Αυτές οι παραβιάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια των προνομίων του λογαριασμού μετά από μία ακόμη παράβαση.

Ένας σημαντικός τρόπος για να διατηρήσουμε το Snapchat ασφαλές είναι η άμεση αναφορά παράνομων δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναφοράς εντός εφαρμογής. Μόλις λάβουμε μια αναφορά, οι ομάδες Εμπιστοσύνης και ασφάλειας μπορούν να λάβουν μέτρα γρήγορα για να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τη βλάβη. Στις επιφάνειές μας υψηλής εμβέλειας, όπως το Spotlight και το Discover, ακολουθούμε μια πολύ προληπτική προσέγγιση για την εποπτεία περιεχομένου και την προώθηση της ακεραιότητας των πληροφοριών, αλλά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη η λήψη αναφορών των χρηστών σχετικά με οποιοδήποτε επιβλαβές περιεχόμενο που ενδέχεται να συναντήσουν σε αυτές τις επιφάνειες. Μας βοηθούν να ειδοποιούμε για τυχόν βλάβες στις διαδικασίες μας για να διατηρήσουμε αυτούς τους χώρους απαλλαγμένους από παράνομες ή μη ασφαλείς δραστηριότητες.


Συμπέρασμα

Η συμβολή μας για την προώθηση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία των χρηστών του Snapchat από επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες είναι ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά.

Καθώς συνεχίζουμε αυτές τις προσπάθειες, δεσμευόμαστε να παρέχουμε διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής μας. Μέσω των Αναφορών Διαφάνειας, παρέχουμε πληροφορίες σε επίπεδο χώρας που σχετίζονται με τις ενέργειες επιβολής του νόμου κατά παράνομων ή ελεγχόμενων δραστηριοτήτων. Για να παρέχουμε πρόσθετη ανάλυση σχετικά με αυτές τις προσπάθειες, αναλύσαμε τα δεδομένα αναφοράς και επιβολής για παραβιάσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα στην Αναφορά διαφάνειας και σκοπεύουμε να παρέχουμε πιο λεπτομερείς αναλύσεις αυτών των παραβιάσεων στις μελλοντικές μας αναφορές.

Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να αναφέρουν περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας για να βοηθήσουμε να παραμείνει το Snapchat ένας ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς χώρος για όλους. Αναζητούμε πάντα ευκαιρίες για να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε επιβλαβές περιεχόμενο ή συμπεριφορά και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με διαφορετικούς ηγετικούς παράγοντες από όλη την κοινότητα της ασφάλειας για να διασφαλίσουμε ότι προωθούμε αυτούς τους στόχους με υπευθυνότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειές μας για την ασφάλεια, επισκεφτείτε τον Κόμβο απορρήτου και ασφάλειας