Privacy and Safety Hub

Snapchat έλεγχος, επιβολή ποινών και εφέσεις

Σειρά επεξηγήσεων Οδηγιών κοινότητας
Ενημερώθηκε: Αύγουστος 2023
Στο Snapchat δεσμευόμαστε να προωθούμε την ασφάλεια σεβόμενοι τα συμφέροντα απορρήτου της κοινότητάς μας. Υιοθετούμε μια ισορροπημένη, ανάλογη με τον κίνδυνο προσέγγιση για την καταπολέμηση των βλαβών — συνδυάζοντας διαφανείς πρακτικές μετριασμού περιεχομένου, συνεπή και δίκαιη επιβολή και ξεκάθαρη επικοινωνία προκειμένου να εφαρμόσουμε δίκαια τις πολιτικές μας.

Έλεγχος Περιεχομένου

Το Snapchat έχει σχεδιαστεί με ασφάλεια και αυτός ο σχεδιασμός είναι το κλειδί για την αποφυγή της εξάπλωσης επιβλαβούς περιεχομένου. Το Snapchat δεν προσφέρει ανοιχτή ροή ειδήσεων όπου μη πιστοποιημένοι εκδότες ή άτομα έχουν την ευκαιρία να μεταδίδουν περιεχόμενο μίσους, παραπληροφόρησης ή βίαιο περιεχόμενο.
Εκτός από αυτές τις διασφαλίσεις του σχεδιασμού, χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αυτοματοποιημένων εργαλείων και ανθρωπίνων ελέγχων για να μετριάσουμε τις επιφάνειες του Δημόσιου Περιεχομένου μας (όπως το Προσκήνιο, τις Δημόσιες Ιστορίες και τους Χάρτες)-- συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων μηχανικής μάθησης και ομάδων με πραγματικούς ανθρώπους-- που ελέγχουν δυνητικά ακατάλληλο περιεχόμενο σε δημόσιες δημοσιεύσεις.
Στο Προσκήνιο για παράδειγμα, όπου οι δημιουργοί μπορούν να υποβάλλουν δημιουργικά και διασκεδαστικά βίντεο και να τα μοιραστούν με την ευρύτερη κοινότητα του Snapchat, το σύνολο του περιεχομένου ελέγχεται πρώτα αυτόμετα από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πριν δημοσιευτεί. Μόλις ένα κομμάτι περιεχομένου αποκτήσει περισσότερη προβολή, ανθρώπινοι ελεγκτές το εξετάζουν πριν μπορέσει να φτάσει σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση για τον έλεγχο του περιεχομένου στο Προσκήνιο μειώνει τον κίνδυνο διάδοσης παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους ή άλλου δυνητικά επιβλαβούς περιεχομένου, και παράλληλα προωθεί μια διασκεδαστική, θετική και ασφαλή εμπειρία για όλους. 
Παρομοίως, το περιεχόμενο που έχει παραχθεί από εταιρείες πολυμέσων, όπως οι Ιστορίες Εκδοτών ή Εκπομπές υπόκειται σε ένα σύνολο οδηγιών οι οποίες απαγορεύουν την εξάπλωση παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους, θεωριών συνωμοσίας, βίας και πολλών άλλων κατηγοριών βλαβερού περιεχομένου, επιβάλλοντας σε αυτούς τους συνεργάτες υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ακεραιότητας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προληπτικής ανίχνευσης βλαβών σε άλλα δημόσια ή υψηλής προβολής περιβάλλοντα--όπως οι Ιστορίες-- για να βοηθήσουμε στην ταυτοποίηση επιβλαβούς περιεχομένου, και φιλτράρουμε λέξεις-κλειδιά για να αποτρέψουμε το επιβλαβές περιεχόμενο (όπως λογαριασμοί που προσπαθούν να διαφημίσουν παράνομα ναρκωτικά ή άλλο παράνομο περιεχόμενο) να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Σε όλα τα περιβάλλοντα του προϊόντος μας, οι χρήστες μπορούν να καταγγείλουν λογαριασμούς και περιεχόμενο για πιθανές παραβιάσεις των Οδηγιών κοινότητάς μας. Διευκολύνουμε τους Snapchatters να υποβάλλουν απόρρητες αναφορές απευθείας στην ομάδα Εμπιστοσύνης & Ασφάλειας μας, που έχουν εκπαιδευτεί για να αξιολογούν τις αναφορές, να αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση σύμφωνα με τις πολιτικές μας, και να ενημερώνουν το άτομο που υπέβαλε την αναφορά για το αποτέλεσμα--τυπικά μέσα σε λίγες ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά επιβλαβούς περιεχομένου ή συμπεριφοράς, επισκεφθείτε αυτό το βοήθημα στην Ιστοσελίδα Υποστήριξής μας. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες μας να ανιχνεύσουμε και να "κατεβάσουμε" επιβλαβές περιεχόμενο, και να προωθήσουμε την ευεξία και την ασφάλεια στο Snapchat, εδώ.


Επιβολή Πολιτικής @ Snap
Είναι σημαντικό για εμάς στη Snap οι πολιτικές μας να προωθούν μια συνεπή και δίκαιη εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό, εξετάζουμε έναν συνδυασμό παραγόντων για να καθορίσουμε τις κατάλληλες κυρώσεις για παραβιάσεις των Οδηγιών κοινότητας. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι η σοβαρότητα της βλάβης και οποιοδήποτε Ιστορικό προηγούμενων παραβιάσεων από τον/τη Snapchatter.
Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για να διακρίνουμε τις σοβαρότερες βλάβες από άλλους τύπους παραβιάσεων που μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρές. Για πληροφορίες σχετικά με τις ποινές για τις σοβαρές βλάβες και τα είδη των παραβιάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, έχουμε αναπτύξει αυτό το βοήθημα.
Οι Λογαριασμοί που θεωρούμε ότι χρησιμοποιούνται πρωτίστως για να παραβιάζουν τις Οδηγίες κοινότητας ή για να διαπράττουν σοβαρές βλάβες θα απενεργοποιούνται άμεσα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν λογαριασμούς που ασχολούνται με σοβαρό εκφοβισμό ή παρενόχληση, απάτη, προώθηση εξτρεμιστικών ή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή που χρησιμοποιούν τη Snap για παράνομη δραστηριότητα.
Για όλες τις άλλες παραβιάσεις των Οδηγιών κοινότητας μας, η Snap εφαρμόζει μια τριμερή διαδικασία επιβολής:
  • Πρώτο βήμα: το παραβιαστικό περιεχόμενο αφαιρείται.
  • Δεύτερο βήμα: ο/η Snapchatter λαμβάνει ειδοποίηση που τον/την ενημερώνει ότι έχει παραβιάσει τις Οδηγίες της κοινότητάς μας, ότι το περιεχόμενό τους έχει αφαιρεθεί και ότι οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετες ενέργειες επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης του λογαριασμού τους.
  • Τρίτο βήμα: η ομάδα μας καταγράφει κύρωση ενάντια στον λογαριασμό του/της Snapchatter.
Η κύρωση δημιουργεί ένα αρχείο παραβιάσεων για έναν/μια Snapchatter. Κάθε κύρωση συνοδεύεται από ειδοποίηση του/της Snapchatter. Αν ένας/μια Snapchatter μαζέψει πολλές κυρώσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο λογαριασμός τους απενεργοποιείται.
Αυτό το σύστημα κυρώσεων εξασφαλίζει ότι η Snap εφαρμόζει τις πολιτικές της με συνέπεια και με τρόπο που προειδοποιεί και εκπαιδεύει τους χρήστες που παραβιάζουν τις Οδηγίες κοινότητας μας. Ο πρωταρχικός στόχος των πολιτικών μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν τη χρήση του Snapchat με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και την αποστολή μας. Έχουμε αναπτύξει αυτό το πλαίσιο επιβολής για υποστηρίξουμε αυτόν τον στόχο σε όλα τα επίπεδα.

Διαδικασίες ειδοποίησης και προσφυγών
Για να διασφαλίσουμε ότι οι Snapchatters κατανοούν πλήρως το γιατί πήραμε μέτρα ενάντια στον λογαριασμό τους, και για να δώσουμε μια ευκαιρία να αμφισβητήσουν ουσιωδώς το αποτέλεσμα της επιβολής, εφαρμόζουμε διαδικασίες ειδοποίησης και έφεσης που διασφαλίζουν τα συμφέροντα της κοινότητάς μας, προστατεύοντας τα δικαιώματα των Snapchatters.
Για την καλύτερη κατανόηση των ενεργειών μας, παρακαλώ σημειώστε ότι εφαρμόζουμε τις Οδηγίες κοινότητάς μας και τους Όρους Υπηρεσίας όταν αξιολογούμε το αν θα επιβάλλουμε ποινές σε έναν λογαριασμό, και εφαρμόζουμε τις Οδηγίες κοινότητάς μας, τους Όρους Υπηρεσίας, και τις Οδηγίες περιεχομένου για την επιλεξιμότητα σύστασης για να ελέγξουμε τα Snaps που δημοσιεύονται στο Discover και το Προσκήνιο.
Για πληροφορίες σχετικά με το πως λειτουργούν οι διαδικασίες έφεσης, έχουμε αναπτύξει άρθρα Υποστήριξης για εφέσεις που αφορούν λογαριασμούς και περιεχόμενο.
Όταν το Snapchat παρέχει έφεση για το κλείδωμα ενός λογαριασμού, η πρόσβαση του Snapchatter στον λογαριασμό αποκαθίστεται. Είτε η έφεση είναι επιτυχής ή όχι, θα ειδοποιούμε έγκαιρα το ενδιαφερόμενο μέρος για την απόφασή μας.