Πληροφορίες για την Αναφορά Διαφάνειας
1 Ιανουαρίου 2023 – 30 Ιουνίου 2023

Σε όλη την παρούσα Αναφορά Διαφάνειας, επισημαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλουμε την ασφάλεια και το απόρρητο σε ολόκληρη την πλατφόρμα μας. Πέρα από την απλή υποβολή αναφοράς για τα δεδομένα μας, εδώ παρέχουμε επιπλέον περιεχόμενο και πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τις πρακτικές ασφάλειας, καθώς και συνδέσμους προς διάφορους πόρους ασφάλειας και απορρήτου.

Ιστορικό υποβολής εκθέσεων διαφάνειας της Snap

Από το 2015, δημιουργήσαμε τις Αναφορές Διαφάνειας που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και τη φύση των κυβερνητικών αιτημάτων για πληροφορίες λογαριασμού των Snapchatters και λοιπές νομικές ειδοποιήσεις.

Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η πολιτική μας προβλέπει την ενημέρωση των Snapchatters όταν ξεκινά οποιαδήποτε νομική διαδικασία που απαιτεί πληροφορίες λογαριασμού τους, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου απαγορεύεται δια νόμου να τους ειδοποιήσουμε ή όταν θεωρούμε ότι συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες (όπως εκμετάλλευση ανηλίκων ή επικείμενος κίνδυνος θανάτου ή σοβαρή σωματική βλάβη).

Το 2020, βελτιώσαμε τις Αναφορές Διαφάνειας για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των λογαριασμών που αναφέρονται στο Snapchat για παραβιάσεις των Όρων υπηρεσίας ή των Οδηγιών κοινότητας. Συμπεριλάβαμε, επίσης, αναλύσεις ανά χώρα, διαθέσιμες για κάθε χώρα σε μορφή CSV με δυνατότητα λήψης αυτών. Το 2021, επεκτείναμε τις κατηγορίες μας για να συμπεριλαμβάνουμε ψευδείς πληροφορίες, ειδοποιήσεις εμπορικού σήματος και ποσοστό προβολών παραβίασης.

Είμαστε στη διαδικασία περαιτέρω βελτίωσης της Αναφοράς Διαφάνειας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπληρώσουν τις πληροφορίες που παρέχουμε ήδη στην Αναφορά Διαφάνειας για το Η1 2023 και στη σελίδα Διαφάνειας μας για την ΕΕ.

Πρόσθετοι πόροι για την ασφάλεια και το απόρρητο

Η Snap έχει δεσμευθεί να αναπτύξει ένα οικοσύστημα ασφάλειας στην πλατφόρμα μας. Εδώ υπάρχουν ορισμένοι επιπλέον πόροι που εξηγούν και διατηρούν ενημερωμένες τις πολιτικές, τις ενέργειες και τις προοπτικές μας σε θέματα ασφάλειας και διαφάνειας.  

Οδηγίες επεξήγησης Αναφοράς Διαφάνειας της Snap

Οι αναφορές διαφάνειας περιλαμβάνουν πολλές πληροφορίες που μερικές φορές μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για τους γονείς, τους φροντιστές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που ενδιαφέρονται βαθιά για την ασφάλεια της κοινότητάς μας για πλήρη κατανόηση. Αυτός ο οδηγός επεξήγησης έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την τελευταία αναφορά μας και να σας βοηθήσει να συγκρίνετε εύκολα τις νέες προσθήκες αυτού του έτους.

Κέντρο ασφαλείας

Το Snapchat είναι μια πλατφόρμα για εφήβους ηλικίας 13 ετών και άνω και θέλουμε να βοηθήσουμε τους χρήστες και τους γονείς τους να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή μας με ασφάλεια και να τους ενημερώσουμε για σημαντικές προστασίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους. Το Hub ασφαλείας μας περιλαμβάνει ιδέες σχετικά με τις πολιτικές ασφαλείας μας, μια λίστα πόρων ασφάλειας, οδηγίες για τον τρόπο αναφοράς ανησυχιών στο Snapchat και τους πόρους για τους γονείς και τους φροντιστές. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες για το Family Center του Snapchat, το σύστημα γονικών ελέγχων μας.

Οδηγίες κοινότητας

Οι Οδηγίες κοινότητάς μας αποτελούν τη βάση των αρχών ασφαλείας μας και αποσκοπούν στην ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την υπεύθυνη χρήση του Snapchat. Η τακτική αξιολόγηση των Οδηγιών μας αποτελεί έναν μόνο τρόπο μέσω του οποίου εργαζόμαστε ενεργά, για να διατηρήσουμε το Snapchat ασφαλές.

Αναφορά μέσω της εφαρμογής

Ενώ οι ομάδες ασφαλείας και η προηγμένη τεχνολογία AI λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες τη βδομάδα, για να διατηρήσουν το Snapchat ασφαλές, βασιζόμαστε και στους χρήστες μας, οι οποίοι, υποβάλλοντας αναφορές, βοηθούν σε αυτό το έργο. Γι' αυτό, προσφέρουμε εργαλεία τόσο εντός της εφαρμογής όσο και μέσω διαδικτύου, τα οποία χρησιμοποιούνται για αναφορά περιεχομένου και ατόμων που παραβιάζουν τις πολιτικές μας.  

Family Center

Το Family Center είναι το εργαλείο γονικού ελέγχου της εφαρμογής μας, το οποίο βοηθά τους γονείς να αποκτήσουν μια καλύτερη ιδέα για τους φίλους των εφήβων σας στο Snapchat και τους χρήστες με τους οποίους επικοινωνούν, χωρίς να αποκαλύπτεται η ουσία αυτών των συζητήσεων.

Οδηγός για γονείς

Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να βοηθήσει τους γονείς και τους φροντιστές να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί το Snapchat και τις βασικές προστασίες που προσφέρουμε για τους εφήβους, τον τρόπο χρήσης των γονικών ελέγχων μας και για να απαντήσει κοινές ερωτήσεις.

Here for You

Η ευημερία και η ασφάλεια των χρηστών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς στη Snap. Για να παρέχουμε δεσμευτικούς και εξαιρετικά εμπιστευτικούς πόρους στους χρήστες μας, αναπτύξαμε εργαλεία μέσω της εφαρμογής, όπως η λειτουργία Here for You, που παρέχουν προληπτική υποστήριξη μέσω της εφαρμογής σε Snapchatters, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν κρίση ψυχικής υγείας ή συναισθηματική κρίση. 

Κέντρο απορρήτου

Στη Snap, δίνουμε προτεραιότητα στο απόρρητό σας. Προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Snapchat ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας, και γι' αυτό χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας διαφορετικά από τις περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας. Παρόλο που τα προϊόντα μας εξελίσσονται συνεχώς, οι αρχές απορρήτου μας και η απόλυτη δέσμευσή μας για προστασία του απορρήτου των χρηστών παραμένουν αμετάβλητες.

Οδηγός επιβολής του νόμου

Ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες για υπαλλήλους επιβολής του νόμου που αναζητούν αρχεία λογαριασμών Snapchat (δηλ. δεδομένα χρηστών του Snapchat) από τη Snap.

Blog Ασφάλειας και Αντίκτυπου

Το blog μας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τα πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και τους υποστηρικτές που επιθυμούν να μάθουν πώς εργαζόμαστε για την υποστήριξη της ασφάλειας, του απορρήτου και της ευημερίας της κοινότητας του Snapchat.