Επικαιροποιώντας τη Διαφήμισή μας στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο

24 Ιουλίου 2023

Η Snapchat είναι μία βασική πλατφόρμα επικοινωνίας για πολλούς νέους ανθρώπους και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας προς τη νεότερη κοινότητά μας. Το απόρρητο, η ασφάλεια και η διαφάνεια ήταν πάντοτε βασικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας μας και ήδη έχουμε θεσπίσει αρκετές εγγυήσεις για να προστατεύσουμε τους έφηβους Snapchatters.

Ξεκινώντας από τη 14η Αυγούστου, στο πλαίσιο του προγράμματος συμμόρφωσής μας με τον ευρωπαϊκό Νόμο για της Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τους σχετικούς νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εφαρμόσουμε αλλαγές στον τρόπο που προβάλλουμε διαφημίσεις στους Snapchatters κάτω των 18 ετών στην ΕΕ και στο ΗΒ. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα εργαλεία στόχευσης και βελτιστοποίησης για τους διαφημιστές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για προσωποποίηση διαφημίσεων στους έφηβους αυτούς Snapchatters. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για την ασφάλεια και το απόρρητο των εφήβων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας.

Θα ξεκινήσουμε επίσης να προσφέρουμε στους Snapchatters άνω των 18 ετών στην ΕΕ και στο ΗΒ ένα νέο επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου για την εξατομικευμένη εμπειρία τους στις διαφημίσεις στο Snapchat. Πατώντας την αποκάλυψη «γιατί βλέπω αυτή τη διαφήμιση» εμφανίζονται λεπτομέρειες και πληροφορίες γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς η συγκεκριμένη διαφήμιση. Επιπλέον αυτοί οι Snapchatters θα μπορούν να ελέγχουν την προσωποποίηση των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε αυτούς. Επίσης, όλοι οι Snapchatters στην ΕΕ θα έχουν σύντομα την επιλογή να ελέγχουν την προσωποποίηση του οργανικού περιεχομένου που βλέπουν.

Επιπλέον, δημιουργούμε ένα κέντρο διαφάνειας για διαφημίσεις που εμφανίζονται στην ΕΕ που θα δώσει πρόσβαση σε δεδομένα διαφημίσεων τα οποία θα μπορούν να αναζητηθούν ανά ημερομηνία εκστρατείας και ανά διαφημιστή.

Το απόρρητο πάντοτε υπήρξε βασική αρχή της Snapchat και με αυτές τις αλλαγές επεκτείνουμε την αφοσίωσή μας να παρέχουμε ένα μέρος έχοντας ως βάση την ασφάλεια για τους ανθρώπους ώστε να επικοινωνούν, να εκφράζονται οπτικά και να περνούν καλά.

Επιστροφή στα νέα