Η Αναφορά Διαφάνειας για το πρώτο εξάμηνο του 2022

29 Νοεμβρίου 2022

Σήμερα, δημοσιεύουμε την τελευταία μας αναφορά διαφάνειας, η οποία καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του 2022. 

Στη Snap, η ασφάλεια και η ευημερία της κοινότητάς μας είναι ύψιστη προτεραιότητά μας και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις διαφάνειας είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να κοινοποιούμε βασικές πληροφορίες και να λογοδοτούμε. 

Από την πρώτη μας αναφορά διαφάνειας το 2015, βρισκόμαστε σε μια αποστολή να καταστήσουμε κάθε αναφορά πιο κατατοπιστική, κατανοητή και αποτελεσματική από την προηγούμενη. Στην πιο πρόσφατη αναφορά μας, πραγματοποιήσαμε διάφορες προσθήκες και βελτιώσεις για να βοηθήσουμε την κοινότητά μας να κατανοήσει καλύτερα τις αναφορές μας και να βασιστεί στη δέσμευσή μας να καταστήσουμε αυτές τις αναφορές πιο περιεκτικές και κατατοπιστικές. 

Διαθεσιμότητα δεδομένων ψευδών πληροφοριών σε επίπεδο χώρας

Για πρώτη φορά, παρουσιάζουμε τις «ψευδείς πληροφορίες» ως μια αυτόνομη κατηγορία διαθέσιμη σε επίπεδο χώρας, με βάση την προηγούμενη πρακτική μας να αναφέρουμε ψευδείς πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε μία από τις μοναδικές πλατφόρμες που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες ανά χώρα. Αυτό το εξάμηνο, επιβάλλαμε κυρώσεις σε συνολικά 4.877 είδη ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου ως δυνητικά επιβλαβές ή κακόβουλο. Πάντα ακολουθούσαμε μια διαφορετική προσέγγιση για να αποτρέψουμε τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο Snapchat, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό της πλατφόρμας μας. Σε όλο το Snapchat, δεν επιτρέπουμε σε μη ελεγμένο περιεχόμενο να γίνει viral, και όταν βρίσκουμε περιεχόμενο που παραβιάζει τις Οδηγίες κοινότητάς μας, η πολιτική μας είναι να το αφαιρούμε, μειώνοντας αμέσως τον κίνδυνο να κοινοποιηθεί ευρύτερα. Η προσέγγισή μας για την επιβολή μέτρων κατά του περιεχομένου που περιλαμβάνει ψευδείς πληροφορίες είναι εξίσου απλή: Το αφαιρούμε.

Με τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που διεξάγονται παγκοσμίως, πιστεύουμε ότι είναι πολύτιμα τα λεπτομερή δεδομένα ανά χώρα σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας μας κατά των ψευδών πληροφοριών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς αποτρέπουμε τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο Snapchat εδώ.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών

Η σεξουαλική εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέλους της κοινότητάς μας, ιδιαίτερα ανηλίκων, είναι παράνομη, αποτρόπαια και απαγορεύεται από τις Οδηγίες κοινότητάς μας. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η εξάλειψη των εικόνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (CSEAI) στην πλατφόρμα μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και εξελίσσουμε συνεχώς τις δυνατότητές μας για την καταπολέμηση αυτού του τύπου κακοποίησης στην πλατφόρμα μας. Στο πρώτο μισό του 2022, ανιχνεύσαμε προληπτικά και αναλάβαμε δράση για το 94% της συνολικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και παραβιάσεων κακοποίησης για τις οποίες έγινε αναφορά εδώ - μία αύξηση της τάξεως του 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη αναφορά μας.

Παρέχουμε επίσης επικαιροποιημένη γλώσσα και μεγαλύτερη εικόνα των προσπαθειών μας για την καταπολέμηση του CSEAI. Τώρα κοινοποιούμε τον συνολικό αριθμό περιεχομένου CSEAI που αφαιρέσαμε, καθώς και τον συνολικό αριθμό αναφορών CSEAI που έκαναν οι ομάδες μας Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά των ΗΠΑ (NCMEC).

Παρουσίαση γλωσσαρίου ορισμών πολιτικής και δεδομένων

Προσθέσαμε ένα Γλωσσάριο ορισμών πολιτικής και δεδομένων που θα περιλαμβάνεται σε όλες τις εκθέσεις στο μέλλον. Στόχος μας με αυτό το γλωσσάριο είναι να παρέχουμε αυξημένη διαφάνεια γύρω από τους όρους και τις μετρήσεις που χρησιμοποιούμε, περιγράφοντας με σαφήνεια ποιες μορφές παραβιάζοντος περιεχομένου περιλαμβάνονται και επιβάλλονται σε κάθε κατηγορία. Για παράδειγμα, αν οι αναγνώστες δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς εννοούμε με τους όρους «Απειλές και βία», «Λόγος μίσους»,«Άλλα ρυθμιζόμενα αγαθά» ή άλλες κατηγορίες περιεχομένου, μπορούν εύκολα να ανατρέξουν στο γλωσσάριο για μια περιγραφή.

Προληπτική αφαίρεση παραβατικού περιεχομένου

Όταν εξετάζετε τα δεδομένα της αναφοράς, είναι επίσης σημαντικό να σημειώσετε ότι τα στοιχεία για το σύνολο των αναφορών και την επιβολή της νομοθεσίας μετράνε μόνο το περιεχόμενο που μας έχει αναφερθεί. Δεν υπολογίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η Snap εντόπισε προληπτικά το περιεχόμενο και ανέλαβε δράση κατά αυτού πριν αυτό αναφερθεί σε εμάς. Πιστεύουμε ότι οι βελτιώσεις που κάναμε στις προσπάθειες προληπτικής ανίχνευσης έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη μείωση των συνολικών αναφορών, των αριθμών επιβολής κυρώσεων και των χρόνων διεκπεραίωσης από την τελευταία μας αναφορά σε βασικές κατηγορίες. Επειδή τα βελτιωμένα, αυτοματοποιημένα εργαλεία ανίχνευσης εντόπισαν και αφαίρεσαν το περιεχόμενο πριν προλάβει να φτάσει στους Snapchatters, παρατηρήθηκε μείωση των αντιδραστικών επιβολών κυρώσεων σε περιεχόμενο (δηλαδή, αναφορές από τους Snapchatters). 

Συγκεκριμένα, από την τελευταία μας αναφορά, είδαμε μείωση κατά 44% στις επιβολές κυρώσεων για απειλητικό και βίαιο περιεχόμενο σε αναφορές από Snapchatters, καθώς και μείωση κατά 37% στις επιβολές κυρώσεων για περιεχόμενο ναρκωτικών και μείωση κατά 34% στις επιβολές κυρώσεων για περιεχόμενο ρητορικής μίσους. Κατά μέσο όρο, ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης για την αφαίρεση του περιεχομένου που παραβιάζει τις διατάξεις έχει βελτιωθεί κατά 33% από το προηγούμενο εξάμηνο, σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.

Ενώ το Snapchat έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, η δέσμευσή μας για διαφάνεια και προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητάς μας παραμένει αμετάβλητη. Θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε και να κοινοποιούμε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδό μας. 

Επιστροφή στα νέα