Oplysninger til retshåndhævende myndigheder

Retshåndhævelse og Snap-fællesskabet

Hos Snap tager vi vores løfte om at beskytte Snapchattere mod misbrug på vores platform meget alvorligt. Som en del af det samarbejder vi med retshåndhævende og statslige myndigheder om at fremme sikkerheden på vores platform.

Hos Snap bestræber vi os på at bistå retshåndhævelse, samtidig med at vi respekterer vores brugeres privatliv og rettigheder. Når vi har modtaget og fastslået gyldigheden af en juridisk anmodning om Snapchat-kontooplysninger, svarer vi i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav om privatliv.

Generelle oplysninger til retshåndhævelse

Disse retningslinjer gives til retshåndhævende og offentlige myndigheder, der anmoder Snap Inc. om Snapchat-kontooplysninger (fx Snapchat-brugerdata). Yderligere oplysninger om anmodninger om retshåndhævelse findes i vores Vejledning for Retshåndhævelse, hvor du finder detaljeret information om tilgængeligheden af Snapchat-kontooplysningerne og den type juridiske proces, der er nødvendig for at få disse data offentliggjort.

Amerikansk retsproces

Som en amerikansk virksomhed kræver Snap, at amerikanske retshåndhævende myndigheder og statslige agenturer følger amerikansk lovgivning, for at Snap kan videregive Snapchat-kontooplysninger.

Vores evne til at videregive Snapchat-kontooplysninger er generelt underlagt loven om lagring af oplysninger (Stored Communications Act (SCA)), 18 U.S.C. § 2701 ff. SCA kræver, at vi videregiver visse Snapchat-kontooplysninger som svar på bestemte typer af juridiske processer, herunder stævninger, retskendelser og ransagningskendelser.

Uden for USA. Juridisk proces

Ikke-amerikanske retshåndhævende myndigheder skal generelt forlade sig på mekanismerne i traktaten om gensidig retshjælp (Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)) eller retsanmodninger til at anmode Snap om Snapchat-kontooplysninger. Som en gestus over for ikke-amerikanske politimyndigheder vil vi gennemgå og reagere på behørigt indsendte anmodninger om bevarelse, mens MLAT eller retsanmodninger gennemføres.

Snap kan efter eget skøn give begrænsede Snapchat-kontooplysninger til retshåndhævende og statslige agenturer uden for USA som svar på en juridisk proces, der er behørigt autoriseret i det anmodende land, og som søger oplysninger, der ikke berører indhold som grundlæggende abonnentoplysninger og IP-data.

Anmodninger om nødbehandlinger

I overensstemmelse med 18 U.S.C. §§ 2702(b)8) og 2702(c)(4), kan vi frivilligt videregive Snapchat-kontooplysninger, når vi i god tro mener, at en nødsituation, der udgør en trussel for overhængende død eller alvorlig personskade, kræver øjeblikkelig videregivelse af sådanne oplysninger.

Oplysninger til retshåndhævende myndigeder om, hvordan anmodninger om nødbehandling indgives til Snap, er tilgængelige i vores Vejledning for Retshåndhævelse. Anmodninger om nødbehandling til Snap skal indgives af en edsvoren repræsentant for politimyndighederne, og skal komme fra et e-maildomæne tilhørende en officiel politimyndighed (eller statsligt organ).

Dataopbevaringsperioder

Aktuelle oplysninger om politikker for lagring af data for Snaps, Chats og Historier samt andre nyttige oplysninger findes på vores Supportside.

 

Anmodninger om opbevaring

Vi respekterer formelle anmodninger fra retshåndhævende myndigheder om at opbevare oplysninger i overensstemmelse med lov 18 U.S.C. § 2703(f). Når vi modtager en sådan anmodning, vil vi forsøge at bevare eventuelle Snapchat-kontooplysninger , der er forbundet med eventuelle behørigt identificerede Snapchat-brugere, og som befinder sig inden for det datoområde, der er angivet i anmodningen. Vi vil opretholde sådanne bevarede poster i en offlinefil i op til 90 dage og vil forlænge denne bevarelse i endnu en 90-dages periode ved en formel anmodning om forlængelse. Se sektion IV i vores Vejledning for Retshåndhævelse for mere information om præcis lokalisering af en Snapchat-konto.

Som en høflighed for ikke-amerikanske retshåndhævende myndigheder kan Snap, efter eget skøn, bevare Snapchat-kontooplysninger i op til et år, mens proceduren for lovovertrædelser i MLAT eller retforfølgelsesproces per brev er gennemført. Snap kan, efter eget skøn, forlænge en sådan bevarelse i en yderligere 6-måneders periode ved en formel anmodning om forlængelse.

Overvejelser om børns sikkerhed

I tilfælde hvor vi bliver gjort opmærksom på indhold på vores platform, der potentielt udnytter børn, gennemgår vores tillids- og sikkerhedsteam påstandene og, hvis de er relevante, rapporterer vi sådanne situationer til det nationale center for savnede og udnyttede børn (National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)). NCMEC vil derefter gennemgå disse rapporter og koordinere med begge globale retshåndhævende myndigheder.

Brugersamtykke

Snap offentliggør ikke brugerdata baseret udelukkende på samtykke fra brugeren. Brugere, der ønsker at downloade deres egne data, kan finde yderligere oplysninger på vores Supportside.

Politik om meddelelser til brugerne

Snaps politik er at underrette vores brugere, når vi modtager en juridisk proces, der anmoder om at få deres oplysninger udleveret. Vi har to undtagelser til denne politik. For det første underretter vi ikke brugere om juridiske anmodninger, når det er forbudt ved en retskendelse, der er udstedt under 18 U.S.C. § 2705(b), eller af en anden juridisk myndighed. For det andet forbeholder vi os retten til at undlade at underrette brugere, hvor vi, efter eget skøn, mener, at ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende – såsom tilfælde med udnyttelse af børn, salg af livsfarlig narkotika eller trusler på livet eller fysiske skader.

Ekspertudsagn

Oplysninger, der er videregivet til amerikanske retshåndhævende myndigheder, vil blive ledsaget af et underskrevet ægthedscertifikat, som burde eliminere behovet for et vidneudsagn fra en optegningsforvalter. Hvis du mener, at en optegningsforvalter stadig er nødvendig for at give et vidnesbyrd, kræver vi, at alle stævninger skal være indenlandske i henhold til Uniform Act for at sikre tilstedeværelsen af et vidne uden for en stat i straffesager, Cal. Straffelovens § 1334, ff.

Snap er ikke i stand til at afgive ekspertvidneudsagn eller vidnesbyrd uden for USA.

Sådan indsender du en anmodning

Medarbejdere fra retshåndhævende myndighederne skal rette deres anmodning til Snap Inc. Sørg for at identificere brugernavnet for den anmodede Snapchat-konto. Hvis du ikke kan finde brugernavnet, kan vi forsøge – med forskellige grader af succes – at finde kontoen med et telefonnummer, e-mailadresse eller bruger-ID med hexadecimaler. Se sektion IV i vores Vejledning for Retshåndhævelse for mere information om præcis lokalisering af en Snapchat-konto.

Retshåndhævende og statslige myndigheder, der har adgang til Snapss websted for retshåndhævelse (LESS), bør indsende anmodninger om juridiske processer og anmodninger om bevarelse til Snap via LESS portal på: less.snapchat.com. Retshåndhævende myndigheder og statslige organer kan oprette en konto i LESS med henblik på at indsende anmodninger og kontrollere status for indsendelser.

Vi accepterer også anmodninger om bevaring, service af juridiske processer og generelle spørgsmål fra retshåndhævende myndigheder via e-mail på lawenforcement@snapchat.com.

Modtagelse af anmodninger fra retshåndhævende myndigheder på disse måder er kun for nemheds skyld og giver ikke afkald på indsigelser eller juridiske rettigheder for Snap eller dennes brugere.

Anmodninger fra ikke-statslige enheder

Bemærk at ovennævnte metoder kun er hensigtsmæssige for retshåndhævende myndigheder.

Hvis du kontakter Snap på vegne af en instans, der ikke er forbundet med retshåndhævende myndigheder og søger at ekspedere en sag om efterforskning af kriminelt forsvar, skal du bemærke, at en sådan juridiske proces skal ekspederes personligt på Snap eller hos vores tredjepart (medmindre den er udstedt eller domestificeret i Californien). Krav til efterforskning af kriminelle forsvar uden for den gældende stat skal domestificeres i Californien som påkrævet i henhold til loven. Hvis du ønsker at imødekomme en anmodning om kriminalforsvar skal du bemærke, at Snap ikke godkender service af en sådan juridisk proces via e-mail. Kriminalforsvar skal personligt ekspederes på Snap eller hos vores tredjepartsagent. Krav om civile opdagelser uden for staten skal yderligere domestificeres i Californien.

Retshåndhævelse og Snap-fællesskabet

Vejledning til brugere, forældre og undervisere

Hos Snap tager vi vores løfte om at beskytte Snapchattere mod misbrug på vores platform meget alvorligt. Som en del af det samarbejder vi med retshåndhævende myndigheder og statslige agenturer om at fremme sikkerheden på vores platform.

Vejledning om brugernes bekymringer vedrørende privatlivets fred

Hos Snap bestræber vi os på at bistå retshåndhævelse, samtidig med at vi respekterer vores brugeres privatliv og rettigheder. Når vi har modtaget og fastslået gyldigheden af en juridisk anmodning om Snapchat-kontooplysninger, svarer vi i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav om privatliv.

Sådan fremmer vi sikkerheden

Vi sætter pris på flygtighed, men nogle kontooplysninger kan dog indhentes af retshåndhævende myndigheder gennem korrekte juridiske processer. Det kan til tider betyde, at vi hjælper retshåndhævende myndigheder med at forhindre ulovlige aktiviteter og med søgsmål mod kontoer for overtrædelse af Snaps servicevilkår. Vi hjælper også med presserende situationer og overhængende trusler mod menneskeliv, såsom trusler om skoleskyderi, bombetrusler og sager om savnede personer.

Fortæl dine venner, hvordan de kan rapportere indhold til Snap!

  • Rapportering i appen: Du kan let rapportere upassende indhold til os direkte i appen. Du skal bare trykke og holde på Snappen, og derefter trykke på knappen 'Rapportér Snap'. Fortæl os, hvad der er galt – vi vil gøre vores bedste for at hjælpe!

  • Send os en e-mail: Du kan også sende os en e-mail for at rapportere noget til os igennem vores supportside.

Anmodning om hjælp

Hvis du eller nogen, du kender, er i overhængende fare, skal du kontakte politiet hurtigst muligt.

Gennemsigtighedsrapport

Snapchats gennemsigtighedsrapporter udgives to gange om året. Disse rapporter giver et vigtigt indblik i mængden af og årsagen til de statslige anmodninger, vi modtager, vedrørende Snapchatteres kontooplysninger og andre juridiske meddelelser.

Samarbejde med retshåndhævende myndigheder