Her er indekset for digital velvære

Februar 2023

Hos Snap er intet vigtigere end sikkerheden og velværen i vores Snapchat fællesskab. Vi har indført politikker og regler, som konsekvent håndhæves, der beskriver den type indhold og adfærd, der er acceptabel på Snapchat. Vi tilbyder værktøjer og ressourcer til at sørge for Snapchatteres sikkerhed, og vi samarbejder med andre i branchen og i hele tech-sektoren for at beskytte teenagere og især yngre brugere bedre.

For at give indsigt i, hvordan teenagere og unge voksne har det på nettet, har vi undersøgt Generation Z's digitale velvære. Undersøgelse af teenagere (13-17 år), unge voksne (18-24) og forældre til teenagere i alderen 13-19 år i seks lande: Australien, Frankrig, Tyskland, Indien, Storbritannien og USA. Undersøgelsen producerede et indeks for digital velvære (DWBI): En foranstaltning af Gen Z's psykologiske velvære online.


Fortolkninger af DWBI for 2022

Det første indeks for digital velvære for de seks geografier er på 62, en omtrent gennemsnitlig aflæsning på en skala fra 0 til 100 – hverken særligt positivt eller særligt bekymrende. Indien registrerede den højeste DWBI med 68, og Frankrig og Tyskland lå under gennemsnittet af de seks lande, med 60 hver især. Australiens DWBI er 63. Storbritannien matchede de seks landes gennemsnit med 62, og USA nåede 64.

Indekset udnytter PERNA modellen, en variation af en eksisterende model, der omfatter 20 følelsesbaserede udsagn på tværs af fem kategorier: Positiv følelse, Engagement, Relationer, Negativ følelse og Opnåelse. Respondenterne blev bedt om at angive, hvor enige de var med hver af de 20 udtalelser, mens de tog højde for alle deres oplevelser online på enhver enhed eller online applikation (foruden Snapchat) i de foregående tre måneder. (Undersøgelsen blev udført fra 22. april til 10. maj 2022). Et udtalelseseksempel i hver af de fem kategorier følger. Se dette link for en komplet opgørelse af alle 20 følelsesbaserede DWBI-udsagn.

Sociale mediers rolle

En DWBI-score blev beregnet for hver respondent baseret på 20 følelsesbaserede udtalelser. Deres scorer blev aggregeret i fire DWBI-grupper: Blomstrer (10%), Trives (43%), Middelmådig (40%) og Udfordret (7%). (Se nedenfor for yderligere oplysninger.)Ikke overraskende viste forskningen, at sociale medier spiller en vigtig rolle i Gen Z's digitale velvære, og mere end tre fjerdedele (78%) af respondenterne sagde, at sociale medier havde en positiv indflydelse på deres livskvalitet. Denne overbevisning var endnu stærkere blandt teenagere (84%) og mænd (81%) sammenlignet med Gen Z unge voksne (71%) og kvinder (75%). Forældres udtalelse (73%) om sociale mediers indflydelse overgik lige akkurat udtalelsen fra Gen Z's voksne. De blomstrende oplevede sociale medier som en positiv indflydelse i deres liv (95%), mens de udfordrede mente, at den var mindre positiv (43%). Mere end en tredjedel (36%) af de blomstrende var enige om udtalelsen "Jeg kan ikke leve mit liv uden sociale medier", mens kun 18% af de udfordrede var enige om var enige med udtalelsen. Disse procentsatser blev vendt om med hensyn til den modsatte udtalelse "Verden ville være et bedre sted uden sociale medier." (Blomstrende: 22%, Udfordrede: 33%).


Andre vigtige resultater

Vores forskning i digital velvære gav andre interessante resultater. Nedenfor er der nogle højdepunkter. Den fulde rapport kan læses her.

  • Digital velvære er mere afhængig af karakteren og kvaliteten af interaktioner online og er mindre afhængig af, hvor meget tid der bruges på sociale medier.

  • Personligt målrettede risici (f.eks. mobning og seksuelle risici) har en stærk forbindelse til velvære, mens "normaliserede" risici (f.eks. efterligning og misinformation) har en svagere forbindelse.

  • Forældre er i høj grad i harmoni med deres teenageres digitale velvære. Faktisk havde teenagere hvis forældre regelmæssigt holdt øje med deres aktiviteter på deres online og sociale medier højere digital velvære og fastholdt større tillid fra deres forældre. Omvendt undervurderede undergruppen af forældre, der ikke regelmæssigt holdt øje med teenageres digitale oplevelser betydeligt teenageres risiko for eksponering (med næsten 20 point).

  • Ikke overraskende er Gen Z'ere med større støttenetværk mere tilbøjelige til at ligge i kategorien blomstrende eller trives online, og dem med færre hjælpemidler er mere tilbøjelige til at ligge i kategorien middelmådig eller udfordet. Hjælpemidler blev bredt defineret som folk i den unge persons liv - forældre, omsorgspersoner, lærere, andre betroede voksne eller venner – der bekymrer sig om dem, lytter til dem eller som tror at de vil blive succesfulde.


Se venligst yderligere landespecifikke ressourcer på vores indeks for digital velfærd nedenfor:


DWBI Deck - Britisk engelsk

DWBI Deck - Engelsk

DWBI Deck - Fransk

DWBI Deck - Tysk

Opsummering af DWBI - Hollandsk

Opsummering af DWBI - Engelsk

Opsummering af DWBI - Fransk

Opsummering af DWBI - Tysk

DWBI Infografik - Global

DWBI Infografik - Australien

DWBI Infografik - Frankrig

DWBI Infografik - Tyskland

DWBI Infografik - Indien

DWBI Infografik - Storbritannien

DWBI Infografik - USA