Snapchat-moderation, håndhævelse og appelsager

Forklaringsserie om Retningslinjer for brugerne

Opdateret: maj 2024

På tværs af Snapchat er vi forpligtet til at fremme sikkerheden og samtidig respektere privatlivets fred i vores fællesskab. Vi har en afbalanceret, risikobaseret tilgang til bekæmpelse af skader — en kombination af gennemsigtig praksis for indholdsmoderering, konsekvent og retfærdig håndhævelse og klar kommunikation for at holde os selv ansvarlige for at anvende vores politikker retfærdigt.


Moderering af indhold


Vi har designet Snapchat med sikkerhed for øje, og dette design er nøglen til at forhindre spredning af skadeligt indhold. Snapchat tilbyder ikke et åbent nyhedsfeed, hvor ukontrollerede udgivere eller enkeltpersoner har mulighed for at udsende had, misinformation eller voldeligt indhold. 

Ud over disse designmæssige sikkerhedsforanstaltninger bruger vi en kombination af automatiserede værktøjer og menneskelig gennemgang til at moderere vores offentlige indholdsoverflader (såsom Spotlight, Public Stories og Maps) - herunder maskinlæringsværktøjer og dedikerede teams af rigtige mennesker - til at gennemgå potentielt upassende indhold i offentlige indlæg. 

På Spotlight, for eksempel, hvor skabere kan indsende kreative og underholdende videoer, som de kan dele med det bredere Snapchat-fællesskab, bliver alt indhold først gennemgået automatisk af kunstig intelligens, før det får nogen distribution. Når et stykke indhold har fået flere seere, bliver det gennemgået af menneskelige moderatorer, før det får mulighed for at nå ud til et stort publikum. Denne lagdelte tilgang til moderering af indhold på Spotlight reducerer risikoen for at sprede misinformation, hadefuld tale eller andet potentielt skadeligt indhold, ud over at fremme en sjov, positiv og sikker oplevelse for alle. 

På samme måde er redaktionelt indhold, der er produceret af medievirksomheder, såsom Publisher Stories eller Shows, underlagt et sæt retningslinjer for indhold - som forbyder spredning af misinformation, hadefuld tale, konspirationsteorier, vold og mange andre kategorier af skadeligt indhold, hvilket holder disse partnere til forhøjede standarder for sikkerhed og integritet. Derudover bruger vi proaktiv skadeopdagelsesteknologi på andre offentlige eller meget synlige overflader - såsom Stories - til at hjælpe med at identificere skadeligt indhold, og vi bruger søgeordsfiltrering til at forhindre skadeligt indhold (såsom konti, der forsøger at reklamere for ulovlige stoffer eller andet ulovligt indhold) i at blive vist i søgeresultaterne.  

På tværs af alle vores produktoverflader kan brugere rapportere konti og indhold for potentielle overtrædelser af vores retningslinjer for fællesskabet. Vi gør det nemt for Snapchattere at indsende en fortrolig rapport direkte til vores Trust & Safety-team, som er uddannet til at evaluere rapporten, træffe passende foranstaltninger i henhold til vores politikker og underrette den rapporterende part om resultatet - typisk inden for få timer. For mere information om rapportering af skadeligt indhold eller adfærd, besøg denne ressource på vores supportside. Du kan også lære mere om indsatsen for at identificere og fjerne skadeligt indhold og fremme velvære og sikkerhed på Snapchat her.

Misbrug ikke Snaps rapporteringssystemer ved at lave gentagne, ubegrundede indrapporteringer mod andres indhold eller konti, eller ved gentagne gange at rapportere indhold eller konti, der er tilladt i henhold til vores Retningslinjer for brugerne. Hvis du indsender flere rapporter her, der er involveret i denne adfærd, vil vi som en start give dig en advarsel, men hvis det fortsætter, vil vi nedprioritere gennemgang af dine rapporter i 90 dage.

Håndhævelse af politikker @ Snap

Det er vigtigt for os hos Snap, at vores politikker fremmer en konsekvent og retfærdig håndhævelse. Af denne grund overvejer vi en kombination af faktorer for at bestemme de passende straffe for overtrædelser af fællesskabsretningslinjerne. De vigtigste af disse faktorer er skadens alvor og Snapchatterens eventuelle relevante historik med tidligere overtrædelser.

Vi anvender en risikobaseret tilgang til at skelne de mest alvorlige skader fra andre typer overtrædelser, der måske ikke er lige så alvorlige. For information om vores håndhævelse af alvorlige skader og de typer af overtrædelser, der falder ind under denne kategori, har vi udviklet denne ressource.

Konti, som vi vurderer primært bruges til at overtræde vores retningslinjer for fællesskabet eller til at udøve alvorlig skade, vil straks blive deaktiveret. Eksempler er konti, der er involveret i alvorlig mobning eller chikane, efterligning, bedrageri, promovering af ekstremistiske eller terroristiske aktiviteter eller på anden måde bruger Snap til at deltage i ulovlige aktiviteter.

For andre overtrædelser af vores retningslinjer for brugerne, anvender Snap generelt en tredelt håndhævelsesproces:

  • Første trin: Det krænkende indhold fjernes.

  • Trin to: Snapchatteren modtager en meddelelse om, at de har overtrådt vores retningslinjer for fællesskabet, at deres indhold er blevet fjernet, og at gentagne overtrædelser vil resultere i yderligere håndhævelsesforanstaltninger, herunder at deres konto bliver deaktiveret.

  • Trin tre: Vores team registrerer en strike mod Snapchatterens konto.

En strike er en registrering af overtrædelser begået af en bestemt Snapchatter. Hver strike ledsages af en meddelelse til Snapchatteren; hvis en Snapchatter får for mange strikes over en defineret periode, vil deres konto blive deaktiveret.

Dette strike-system sikrer, at Snap anvender sine politikker konsekvent og på en måde, der giver advarsel og uddannelse til brugere, der overtræder vores retningslinjer for fællesskabet. Det primære mål med vores politikker er at sikre, at alle kan nyde at bruge Snapchat på måder, der afspejler vores værdier og mission; vi har udviklet denne håndhævelsesramme for at hjælpe med at understøtte dette mål i stor skala.  


Meddelelses- og klageprocedurer

For at sikre, at Snapchattere har en klar forståelse af, hvorfor en handling er blevet foretaget mod deres konto, og for at give en mulighed for meningsfuldt at bestride håndhævelsesresultatet, har vi etableret meddelelses- og appelprocesser, der sikrer vores fællesskabs interesser og samtidig beskytter Snapchatteres rettigheder.

For bedre at forstå, hvorfor der er truffet en håndhævelsesforanstaltning, bedes du bemærke, at vi anvender vores retningslinjer for fællesskabet og servicevilkår, når vi vurderer, om vi skal håndhæve sanktioner mod en konto, og anvender vores retningslinjer for fællesskabet, servicevilkår og retningslinjer for indhold for at være berettiget til anbefalinger til at moderere Snaps, der er lagt på Discover og Spotlight.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vores klageprocesser fungerer, har vi udviklet supportartikler om kontoklager og indholdsklager.

Når Snapchat godkender en appel af en kontolås, vil adgangen til Snapchatterens konto blive genoprettet. Uanset om appellen er vellykket eller ej, vil vi underrette den appellerende part om vores beslutning rettidigt.