Om gennemsigtighedsrapportering
1. januar 2023 – 30. juni 2023

Gennem hele denne Gennemsigtighedsrapport fremhæver vi, hvordan vi håndhæver sikkerhed og privatliv på vores platform. Ud over bare at rapportere vores data giver vi her yderligere sammenhæng og indsigt i vores sikkerhedsprincipper, -politikker og -praksis, samt links til forskellige sikkerheds- og privatlivsressourcer.

Snaps historie om gennemsigtighedsrapportering

Siden 2015 har vi udarbejdet gennemsigtighedsrapporter, der giver et vigtigt indblik i omfanget og karakteren af statsanmodninger om Snapchatteres kontooplysninger og andre juridiske meddelelser.

Siden den 15. november 2015 har det været vores politik at meddele Snapchattere, når vi modtager retsanmodninger vedrørende deres kontooplysninger, med undtagelse af de sager, hvor vi bliver retsligt pålagt ikke at gøre dette, eller når vi mener, at der er tale om særlige omstændigheder (såsom seksuel udnyttelse af børn eller, hvis der er en umiddelbar risiko for dødsfald eller legemsbeskadigelse).

I 2020 har vi forbedret vores Gennemsigtighedsrapport for at give indsigt i omfanget og karakteren af de kontoer, der er blevet indberettet på Snapchat for overtrædelser af vores Servicevilkår eller Retningslinjer for brugerne. Vi har også medtaget opdelinger på landeniveau, der er tilgængelige for alle lande i en CSV, der kan downloades. I 2021 udvidede vi vores kategorier til at omfatte falske oplysninger, varemærkeovertrædelser og seertal for visning af krænkende indhold.

Vi er nu i færd med at forbedre vores gennemsigtighedsrapport yderligere i overensstemmelse med kravene i forordningen om digitale tjenester. Disse oplysninger vil supplere de oplysninger, som vi allerede har givet i vores gennemsigtighedsrapport for H1 2023 og på vores side om gennemsigtighed i EU.

Yderligere sikkerheds- og privatlivsressourcer

Snap forpligter sig til at udvikle et økosystem for sikkerhed inden for vores platform. Her er nogle ekstra ressourcer, der forklarer og ligger til grund for vores politikker, tiltag og perspektiv på sikkerhed og gennemsigtighed. 

Forklarende guide til Snap's gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapporter indeholder en masse information, som nogle gange kan være udfordrende at forstå for forældre, plejepersonale og andre interessenter, der bekymrer sig meget om sikkerheden i vores samfund. Denne forklarende guide er designet til at hjælpe dig med bedre at forstå vores seneste rapport og til at hjælpe dig med nemt at sammenligne, hvad der er nyt i år.

Sikkerhedscenter

Snapchat er en platform for teenagere på 13 år og derover, og vi vil gerne hjælpe både brugere og deres forældre med at forstå, hvordan man bruger vores app sikkert, og hvilke kritiske beskyttelsesforanstaltninger de bør være opmærksomme på. Vores Safety Hub indeholder indsigt i vores sikkerhedspolitikker, en liste over sikkerhedsressourcer, vejledning i, hvordan man rapporterer bekymringer på Snapchat, og ressourcer til forældre og omsorgspersoner. Derudover indeholder den information om Snapchat Familiecenter, vores system til forældrekontrol. 

Retningslinjer for brugerne

Vores Retningslinjer for brugerne er grundlaget for vores sikkerhedsprincipper og er beregnet til at oplyse brugerne om ansvarlig brug af Snapchat. Vi gennemgår regelmæssigt vores Retningslinjer som bare én af de måder, vi aktivt arbejder på at holde Snapchat sikker.

Rapportering i appen

Selv om sikkerhedsteams og avanceret AI arbejder 24/7 for at hjælpe med at holde Snapchat sikker, er vi også afhængige af, at vores brugere rapporterer bekymringer. For at gøre det, tilbyder vi værktøjer både i appen og online til at rapportere indhold og individer, der overtræder vores politikker.  

Familiecenter

Familiecenter er vores forældrekontrolværktøj i appen, som hjælper forældre med at få mere indsigt i, hvem deres teenagere er venner med på Snapchat, og hvem de har kommunikeret med, uden at afsløre noget af indholdet i disse samtaler.

Forældreguide

Denne guide er beregnet til at hjælpe forældre og omsorgspersoner med at forstå, hvordan Snapchat fungerer, den vigtigste former for beskyttelse, vi tilbyder teenagere, hvordan du bruger vores forældrekontrol, og til at besvare de mest almindelige spørgsmål.

Here For You

Vores brugeres velvære og sikkerhed er altafgørende for os i Snap. For at give vores brugere engagerende og gode ressourcer har vi udviklet værktøjer i appen, såsom Here for You, som tilbyder proaktiv support i appen til Snapchattere, som måske oplever en mental sundheds- eller følelsesmæssig krise. 

Privatlivscenter

Hos Snap prioriterer vi dit privatliv. Vi forsøger at gøre os fortjent til din tillid, hver gang du bruger Snapchat, eller hvilket som helst af vores produkter – derfor behandler vi dine oplysninger anderledes end de fleste andre tech-virksomheder. Selv om vores produkter konstant udvikler sig, er vores privatlivsprincippper og forpligtelse til privatliv stadig uforandret.

Vejledning om retshåndhævelse

Denne vejledning giver information til politimyndigheder, der søger Snap om Snapchat-kontooplysninger (dvs. Snapchat-brugeroplysninger).

Blog om sikkerhed og konsekvenser

Vores blog, der blev lanceret i april 2021, har til formål at være en nyttig ressource til de mange interessenter og vejledere, som er interesseret i, hvad vi gør for at understøtte Snapchat-fællesskabets sikkerhed, privatliv og velvære.