Meddelelse om privatliv i EØS og Storbritannien

Træder i kraft: 6. november 2023

Denne meddelelse giver yderligere oplysninger til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Storbritannien (UK). Brugere i EØS og Storbritannien har visse privatlivsrettigheder som angivet i europæisk og britisk lovgivning, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den britiske Data Protection Act 2018. Vores Privatlivsprincipper og den styring over privatliv, vi tilbyder alle brugere, er i overensstemmelse med disse love – denne meddelelse sørger for, at vi dækker de specifikke krav for EØS og Storbritannien. For eksempel kan alle brugere anmode om en kopi af data, anmode om sletning og styre deres privatlivsindstillinger i appen. For det fulde billede kan du se vores privatlivspolitik.

Dataansvarlig

Hvis du er bruger i EØS eller Storbritannien, skal du vide, at Snap Inc. er den ansvarlige for dine personlige oplysninger.

Retten til adgang, sletning, rettelse og flytbarhed

Du kan udøve din ret til adgang, sletning, rettelse og flytbarhed som beskrevet i afsnittet Kontrol over dine oplysninger i Privatlivspolitikken.

Grundlag for anvendelsen af dine oplysninger

Dit land lader os kun bruge dine personlige oplysninger, når bestemte betingelser er opfyldt. Disse betingelser kaldes for "retsgrundlag", og hos Snap benytter vi typisk en af fire:

  • Kontrakt. En af grundene til, at vi kan bruge dine oplysninger, er, fordi du har indgået en aftale med os. Når du for eksempel køber et Personligt Geofilter og accepterer vores Vilkår for tilpassede kreative værktøjer, har vi brug for nogle af dine oplysninger til at opkræve betaling og sørge for, at vi viser dit Geofilter til de rigtige personer på det rette sted og på det rette tidspunkt.

  • Berettiget interesse.  En anden årsag til, at vi kan bruge dine oplysninger, er, at vi har – eller en tredjepart har – en legitim interesse i at gøre dette. Vi skal for eksempel bruge dine oplysninger til at levere og forbedre vores tjenester, herunder beskyttelse af din konto, levering af dine Snaps, kundeservice og til at hjælpe dig med at finde venner og indhold, vi tror, du vil synes om. Fordi de fleste af vores tjenester er gratis, bruger vi også nogle oplysninger om dig til at prøve at vise dig annoncer, som du vil synes er interessante. En vigtig ting at forstå om legitime interesser er, at vores interesser ikke opvejer din ret til privatliv, så vi afhænger kun af legitime interesser, når vi mener, at den måde, vi bruger dine data på, ikke i væsentlig grad påvirker dit privatliv eller forventes af dig, eller der er en tungtvejende grund til at gøre dette. Vi forklarer vores legitime forretningsmæssige årsager til, at vi bruger dine oplysninger mere detaljeret her.

  • Samtykke. I nogle tilfælde beder vi om samtykke til at bruge dine oplysninger til specifikke formål. Hvis vi gør det, sørger vi for, at du kan trække dit samtykke tilbage på vores tjenester eller via enhedstilladelser. Selv om vi ikke er afhængige af samtykke til at bruge dine oplysninger, kan vi anmode dig om tilladelse til at få adgang til data som kontakter og lokation.

  • Retlig forpligtelse.  Vi kan være nødt til at bruge dine personlige oplysninger til at overholde loven, f.eks. når vi reagerer på gyldige retslige procedurer eller er nødsagede til at handle for at beskytte vores brugere. Vores politik er at underrette Snapchattere, når vi modtager juridiske processer, der anmoder om deres kontooplysninger, med visse undtagelser. Lær mere her.

Din ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine oplysninger. Med mange typer data har vi givet dig mulighed for blot at slette dem, hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dem længere. For andre typer data har vi givet dig mulighed for at stoppe brugen af dine data ved at deaktivere funktionen helt. Du kan gøre disse ting i appen. Hvis der er andre typer oplysninger, som du ikke mener, vi skal behandle, kan du kontakte os.

Internationale dataoverførsler

Vi kan indsamle dine personlige oplysninger fra, overføre dem til og opbevare og behandle dem i USA og andre lande end dit bopælsland. Du kan finde yderligere oplysninger om de kategorier af tredjeparter, vi deler oplysninger med her.

Når vi deler oplysninger med en tredjepart uden for dit bopælsland, sørger vi for, at der er en passende overførselsmekanisme i stand (såsom standardkontraktbestemmelser eller EU-USA. Privatlivsrammeaftale for Storbritannien/Schweiz).

EU-USA. Privatlivsrammeaftale for Storbritannien/Schweiz

Snap Inc. er i overensstemmelse med EU-USA. Privatlivsrammeaftale (EU-USA. DRA) og udvidelse af Storbritannien til at omfatte EU-USA. DRA og Schweiz-USA. Privatlivsrammeaftale (Schweiz-USA. DRA) som angivet af USA's Department of Commerce.

Snap Inc. har bekræft for USA's handelsministerium, Department of Commerce, at det:

a. overholder EU-USA. DRA-principper i forbindelse med behandling af data modtaget fra den Europæiske Union og Storbritannien med afhængighed af EU-USA. DRA og udvidelse af Storbritannien til at omfatte EU-USA. DRA.

b. overholder Schweiz-USA. DRA-principper i forbindelse med behandling af data modtaget fra Schweiz med afhængighed af Schweiz-USA. DRA.

Hvis der er konflikt mellem vilkår i vores Privatlivspolitik og EU-USA. DRA-principper og/eller Schweiz-USA. DRA-principper, principperne skal gælde.  For få mere at vide om Privatlivsrammeaftale (DRA) og se vores certificering, kan du besøge https://www.dataprivacyframework.gov/.

I overensstemmelse med DPF-principperne forbliver Snap ansvarlig for manglende overholdelse af DPF, når vi deler personlige oplysninger med tredjeparter, der arbejder på vores vegne i henhold til princippet om overførsler fremmad (undtagen fejl, der ikke er vores ansvar).

I overensstemmelse med EU-USA. DRA og udvidelse af Storbritannien til at omfatte EU-USA. DRA og Schweiz-USA. DRA, Snap Inc forpligter sig til at samarbejde og overholde henholdsvis rådgivning fra det panel, der er oprettet af EU's databeskyttelsesmyndigheder (DBM) og Storbritanniens Informationskommissær (ICO) og Schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær (FDPIC) med hensyn til uløste klager over vores håndtering af personlige oplysninger, der er modtaget med afhængighed af EU-USA. DRA og udvidelse af Storbritannien til at omfatte EU-USA. DRA og Schweiz-USA. DRA.

Vores overholdelse af DRA's principper er også underlagt USA's Federal Trade Commissions undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser. Under visse omstændigheder har du ret til at påberåbe dig bindende voldgift for at løse klager, der ikke løses på andre måder, som beskrevet i bilag I i DRA-rammeaftalen.

Hvis du har klager eller spørgsmål om, hvordan vi overholder DRA's principper, når vi håndterer personlige oplysninger, kan du indsende dine henvendelser sådan, som det er forklaret nedenfor.

Repræsentant

Snap Inc. har udnævnt Snap B.V. som dets EØS-repræsentant. Du kan kontakte repræsentanten her eller på:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Holland