Nenávistný obsah, terorismus a násilný extremismus

Průvodce Pokyny pro komunitu na pokračování

Aktualizováno: leden 2024

  • Teroristické organizace, násilní extrémisté a nenávistné skupiny nesmí naši platformu používat. Netolerujeme jakýkoliv obsah, který obhajuje nebo podporuje násilný extremismus nebo terorismus.

  • Nenávistné projevy nebo obsah, který znevažuje, hanobí nebo podporuje diskriminaci či násilí na základě rasy, barvy pleti, kasty, etnického původu, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity, zdravotního postižení nebo postavení veterána, imigračního statusu, sociálně-ekonomického postavení, věku, hmotnosti nebo těhotenství je zakázáno.Přehled


Nenávistný obsah a činnosti, které podporují terorismus nebo násilný extremismus, nemají na Snapchatu žádné místo. Naše zásady fungují tak, aby vytvářely prostředí, které podporuje a upřednostňuje bezpečnost Snapchatterů, a aby chránily komunity před násilím a diskriminací. 

Nikdy není přijatelné zapojit se do nenávistného chování, včetně používání nenávistných projevů nebo nenávistných symbolů. Obdobně jsou zakázány činnosti, které podporují nebo obhajují teroristické skutky nebo násilný extremismus, a v odůvodněných případech mohou být nahlášeny orgánům činným v trestním řízení. 

Abychom pomohli zajistit odpovědné prosazování těchto zásad, využívají naše týmy odborné znalosti a práci organizací na ochranu občanských práv, odborníků na lidská práva, orgánů činných v trestním řízení, nevládních organizací a obhájců bezpečnosti. Neustále se učíme a v případě potřeby se přizpůsobujeme, abychom zajistili, že naše produkty a zásady budou sloužit k zachování bezpečnosti Snapchatterů. Chcete-li nám pomoci, vyzýváme uživatele, aby neprodleně nahlásili jakýkoliv nenávistný obsah nebo činnost, která by mohla porušovat naše zásady proti terorismu a násilnému extremismu. Co můžete očekávat


Snapchatteři by se měli při používání našich produktů cítit bezpečně a respektováni. Naše zásady proti nenávistnému obsahu zakazují nenávistné projevy, což zahrnuje jakýkoliv obsah, který ponižuje nebo podporuje diskriminaci jednotlivce nebo skupiny osob na základě jejich rasy, barvy pleti, kasty, etnického původu, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity, zdravotního postižení nebo postavení veterána, imigračního statusu, sociálně-ekonomického postavení, věku, hmotnosti nebo stavu těhotenství. Tato pravidla zakazují například používání rasových, etnických a mizogynních či homofobních urážek; memů, které zesměšňují nebo vyzývají k diskriminaci vůči chráněné skupině; a jakékoli zneužívání formou záměrného deadnamingu či používání chybného rodu. Nenávistné projevy se vztahují také na oceňování pachatelů – nebo znevažování obětí – krutého zacházení s lidmi (jako je genocida, apartheid nebo otroctví). Další zakázaný nenávistný obsah zahrnuje použití nenávistných symbolů, což znamená jakékoliv zobrazování s úmyslem vyjadřovat nenávist nebo diskriminaci vůči jiným. 


Naše zákazy proti terorismu a násilnému extremismu se vztahují na veškerý obsah, který podporuje terorismus nebo jiné násilné a trestné činy spáchané jednotlivci nebo skupinami k prosazování ideologických cílů. Tato pravidla také zakazují jakýkoliv obsah, který propaguje nebo podporuje zahraniční teroristické organizace nebo extremistické nenávistné skupiny – jsou-li tak označeny důvěryhodnými nezávislými odborníky – jakož i nábory pro takové organizace nebo násilné extremistické činnosti. 


Jak tyto zásady prosazujeme


Náš nástroj pro hlášení v aplikaci umožňuje uživatelům přímo nahlásit nenávistný obsah nebo činnosti, které podporují terorismus nebo násilný extremismus. Na našich službách s vysokým dosahem jako je To nejlepší a Objevujte máme proaktivní přístup k moderování jakéhokoli obsahu, který může porušovat tato pravidla. Přesto vyzýváme uživatele, aby nahlásili jakýkoliv škodlivý obsah, na který na těchto místech narazí – což pomůže upozornit nás na případná selhání v našich procesech pro udržování těchto míst bezpečných.

Po nahlášení nenávistného obsahu naše týmy odstraní veškerý porušující obsah a uživatelům, kteří se opakovaně nebo závažně dopouštějí porušení, bude zablokován přístup k účtu. Jako další opatření doporučujeme Snapchatterům, aby blokovali všechny uživatele, kteří v nich vyvolávají pocit nebezpečí nebo nepříjemné pocity.

Uživatelé zapojení do teroristických činností nebo násilného extremismu ztratí svá oprávnění k účtu. Kromě toho mohou být určité informace týkající se porušování těchto zásad předány orgánům činným v trestním řízení. Pro více informací o tom, jak Snapchat zodpovědně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, navštivte Centrum pro soukromí a bezpečnost Snapu.Co z toho plyne

Na Snapchatu netolerujeme nenávistný obsah, terorismus nebo násilný extremismus. Prostřednictvím našich zásad a designu našich produktů se důsledně snažíme udržovat prostředí, které podporuje a upřednostňuje bezpečí Snapchatterů. 


Uživatelé nám mohou pomoci chránit naši komunitu tím, že nahlásí jakýkoliv obsah, který porušuje naše zásady. Jsme také odhodláni spolupracovat s nejrůznějšími vůdčími subjekty napříč celou bezpečnostní komunitou, abychom zajistili, že naše cíle v oblasti bezpečnosti prosazujeme zodpovědně. Více informací o našich bezpečnostních snahách naleznete v našem Bezpečnostním centru.