Privacy and Safety Hub

Oświadczenie o ochronie prywatności w EOG i Wielkiej Brytanii

Data wejścia w życie: 6 listopada 2023 r.

To oświadczenie zawiera dodatkowe informacje dla Użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii. Użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii przysługują prawa, określone przez przepisy prawne UE i Wielkiej Brytanii, w tym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Brytyjską Ustawę o Ochronie Danych z 2018 r. Nasze zasady zachowania prywatności oraz proponowane przez nas sposoby zarządzania prywatnością, które oferujemy wszystkim Użytkownikom, są zgodne z tymi prawami. To powiadomienie ma na celu podkreślenie faktu, że spełniamy wszelkie wymogi przepisów obowiązujących w EOG i Wielkiej Brytanii. Na przykład wszyscy użytkownicy mogą zażądać kopii swoich danych lub ich usunięcia oraz mogą kontrolować ustawienia prywatności w aplikacji. Pełne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Administrator danych

Jeśli użytkownik znajduje się w EOG lub Zjednoczonym Królestwie, administratorem jego danych osobowych jest firma Snap Inc.

Prawo dostępu do danych, ich usuwania, poprawiania i przenoszenia

Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa do dostępu, usuwania, poprawiania i przenoszenia danych, w sposób opisany w punkcie Kontrola przekazywania informacji naszej Polityki prywatności.

Podstawa korzystania z danych użytkownika

Przepisy obowiązujące w kraju użytkownika pozwalają nam wykorzystywać jego dane osobowe wyłącznie, gdy takie zastosowanie spełnia określone warunki. Warunki te są zwane podstawami prawnymi. Firma Snap z reguły powołuje się na jedną z czterech podstaw prawnych:
  • Umowa. Jednym z powodów, pozwalających nam na wykorzystanie danych użytkownika, jest zawarcie przez użytkownika umowy z firmą Snap. Przykładowo, jeśli Użytkownik wykupił Geofiltr na żądanie i zaakceptował Warunki dotyczące spersonalizowanych narzędzi kreatywnych Creative Tools, musimy wykorzystywać niektóre z danych Użytkownika do pobrania opłaty i w celu wyświetlania jego Geofiltru właściwym osobom, w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze.
  • Uzasadniony interes.  Możemy również wykorzystywać dane użytkownika, jeśli firma Snap lub strona trzecia ma w tym uzasadniony interes. Przykładowo musimy wykorzystywać dane Użytkownika, aby świadczyć i doskonalić nasze usługi, w tym w celu ochrony konta Użytkownika, dostarczania jego Snapów, świadczenia obsługi klienta i pomagania Użytkownikowi znaleźć osoby i treści, które według nas przypadną mu do gustu. Ponieważ większość naszych usług jest darmowa, wykorzystujemy także niektóre informacje o Użytkowniku w celu wyświetlania interesujących dla niego reklam. W odniesieniu do uzasadnionych interesów należy zaznaczyć, że nasze interesy nie wypierają prawa do ochrony prywatności użytkownika. Oznacza to, że polegamy na uzasadnionym interesie wyłącznie, gdy uważamy, że sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika, nie wpływa znacznie na jego prywatność ani nie stanowi dla niego powodu do obawy o prywatność bądź gdy mamy ku temu ważny powód. Szczegółowe wytłumaczenie naszych uzasadnionych interesów można znaleźć tutaj.
  • Zgoda. W niektórych przypadkach poprosimy Użytkownika o zgodę na wykorzystywanie jego danych do określonych celów. W takiej sytuacji zapewnimy możliwość cofnięcia zgody w naszych usługach lub poprzez uprawnienia urządzenia. Nawet jeśli nie korzystamy ze zgody jako podstawy do wykorzystywania danych użytkownika, możemy poprosić go o uprawnienia dostępu do danych takich jak kontakty czy lokalizacja.
  • Zobowiązania prawne.  Możemy być prawnie zobowiązani do wykorzystywania danych osobowych użytkownika, na przykład, gdy otrzymamy ważne rozporządzenie prawne lub gdy musimy podjąć działanie w celu ochrony naszych użytkowników. Poza nielicznymi wyjątkami, zgodnie z naszą polityką powiadamiamy użytkownika o tym, że trafiło do nas pismo procesowe z prośbą o udostępnienie jego danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas jego danych. Umożliwiamy Użytkownikowi usunięcie wielu typów informacji, jeśli nie życzy sobie już, abyśmy je przetwarzali. W przypadku pozostałych rodzajów danych może on wstrzymać ich wykorzystywanie, całkowicie wyłączając daną funkcję. Użytkownik może wykonywać te czynności w aplikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie przez innych rodzajów danych, może skontaktować się z nami.

Przekazywanie danych za granicę

Możemy gromadzić dane osobowe Użytkownika ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza krajem zamieszkania Użytkownika, a także przenosić te informacje do tych państw i je w nich przetwarzać. Dodatkowe informacje na temat kategorii stron trzecich, którym udostępniamy informacje, można znaleźć tutaj.
Za każdym razem, gdy udostępniamy dane stronie trzeciej spoza miejsca zamieszkania użytkownika, zapewniamy odpowiedni mechanizm przekazywania danych (np. Standardowe Klauzule Umowne lub unijno-amerykańskie /brytyjskie/szwajcarskie zasady ochrony prywatności danych).

Unijno-amerykańskie /brytyjskie/szwajcarskie zasady ochrony prywatności danych

Firma Snap Inc. przestrzega zasad ochrony prywatności danych obowiązujące w UE i USA, Zasady ochrony prywatności danych (unijno-amerykańskie) i brytyjskie rozszerzenie zasad unijno-amerykańskich oraz szwajcarsko-amerykańskie Zasady ochrony prywatności danych (szwajcarsko-amerykańskie), zgodnie z wytycznymi amerykańskiego Departamentu Handlu.
Firma Snap Inc. złożyła w amerykańskim Departamencie Handlu oświadczenie, w którym zobowiązuje się do:
a. przestrzegania unijno-amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności Danych, w odniesieniu do kwestii przetwarzania danych osobowych otrzymanych z obszaru Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, w oparciu o unijno-amerykańskie Zasady Ochrony Prywatności Danych i brytyjskie rozszerzenie unijno-amerykańskich zasad.
b. przestrzegania szwajcarsko-amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności Danych, w odniesieniu do kwestii przetwarzania danych osobowych otrzymanych z obszaru Szwajcarii, w oparciu o szwajcarsko-amerykańskie zasad.
W przypadku zaistnienia sprzeczności między postanowieniami naszej Polityki Prywatności i unijno-amerykańskimi Zasadami Ochrony Prywatności Danych i/lub szwajcarsko-amerykańskimi Zasadami Ochrony Prywatności Danych, wówczas nadrzędne będą Zasady.  Więcej informacji na temat programu Zasad Ochrony Prywatności Danych oraz naszego zaświadczenia znajduje się na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/.
Zgodnie z zasadami DPF firma Snap ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad DPF, gdy udostępniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim działającym w naszym imieniu zgodnie z zasadą dalszego przekazywania danych (z wyjątkiem błędów, za które nie ponosimy odpowiedzialności).
Zgodnie z unijno-amerykańskimi Zasady Ochrony Prywatności Danych i brytyjskie rozszerzenie unijno-amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności Danych oraz szwajcarsko-amerykańskimi Zasadami Ochrony Prywatności Danych, firma Snap Inc. zobowiązuje się do współpracy i przestrzegania odpowiednio zaleceń panelu ustanowionego przez unijne organy ds. ochrony danych (DPA), gabinetu brytyjskiego Komisarza ds. danych (ICO) oraz szwajcarskiego Komisarza Federalnego ds. ochrony danych i informacji (FDPIC), w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg na nasze obchodzenie się z danymi osobowymi, otrzymanymi w oparciu o unijno-amerykańskie Zasady Ochrony Prywatności Danych i brytyjskie rozszerzenie unijno-amerykańskich Zasad Ochrony Prywatności Danych oraz szwajcarsko-amerykańskimi zasad.
Nasze przestrzeganie Zasad Ochrony Prywatności Danych podlega również władzom dochodzeniowym i egzekucyjnym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo odwołać się do wiążącego arbitrażu w celu rozstrzygnięcia sporów, które nie mogą być rozwiązane w inny sposób, zgodnie z postanowieniami Załącznika I Zasad Ochrony Prywatności Danych.
Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia lub pytania w kwestii naszego przestrzegania Zasad Ochrony Prywatności Danych podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika, prosimy o przesłanie zapytań zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.

Przedstawiciel

Firma Snap Inc. mianowała firmę Snap B.V. jako jej przedstawiciela w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Z naszym przedstawicielem w EOG można skontaktować się tutaj lub pod adresem:
Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands