Sikkerhetsressurser og støtte

Vi samarbeider med bransjeeksperter og ikke-statlige selskaper for å yte ressurser og støtte til Snapchattere som har behov for det. Her er noen ressurser som kan hjelpe hvis du eller noen du kjenner trenger støtte eller trenger noen å snakke med!
Du kan også se nærmere på vårt søkeverktøy Here For You hvor du kan finne ressurser fra lokale ekspertpartnere når du søker etter spesielle emner relaterte til helse, angst, depresjon, stress, selvmordstanker, sorg og mobbing.
Vi har også utviklet en side som er dedikert til seksuelle farer og skader, i et forsøk på å støtte dem i nød. Der kan du finne en liste over internasjonale støtteressurser.
Globalt 🌏
MindUP (Global; Hovedkontorer i USA, Storbritannia og CA)
MindUP støtter barn i alderen 3 til 14 år ved å gi dem verktøyene og kunnskapen til å håndtere stress og trives på skolen samtidig som de opprettholder optimisme, motstandsdyktighet og medfølelse.

Ressurser for Nord-Amerika

USA (US) 🇺🇸
National Suicide Prevention Lifeline
Ring eller SMS 988 eller chat 988lifeline.org
National Suicide Prevention Lifeline gir gratis og konfidensiell følelsesmessig støtte til mennesker i krise med selvmordstanker eller psykisk stress 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, over hele USA.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration
National Helpline: 1-800-662-HELP (4357)
SAMHSA's nasjonale hjelpelinje er en gratis, konfidensiell døgnåpen informasjonstjeneste og behandlingshenvisning for de som lider av over helementale og /eller ruslidelser. Tilgjengelig på engelsk og spansk.

(for aktive amerikanske tjenestemenn, veteraner og familiemedlemmer)
Ring 1 800 273 8255 eller SMS: 838 255Veterans Crisis Line er en gratis, konfidensiell ressurs som er tilgjengelig for alle, selv om du ikke er registrert med VA eller registrert i VA-helsevesenet.Ring 1 800 950 6264 eller SMS: Tekst NAMI til 741741NAMI tilbyr støtte, utdanning, og offentlig bevissthet slik at alle enkeltpersoner og familier som er berørt av mental sykdom kan bygge bedre liv.Active Minds er nasjonens fremste ideelle organisasjon som støtter bevissthet rundt mental helse og utdanning for unge voksne. Noen nyttige sider inkluderer,
Anxiety and Depression Association of America
Ring 240 485 1001
(ADAA) er en internasjonal organisasjon som er dedikert til å forebygge, behandle og kurere angst, depresjon, tvangslidelser, PTSD og samtidig forekommende lidelser gjennom utdanning, praksis og forskning.
National Eating Disorders Association
Ring 800 931 2237
National Eating Disorders Association (NEDA) er dedikert til å støtte individer og familier som er rammet av spiseforstyrrelser. NEDA støtter individer og familier som er påvirket av spiseforstyrrelser, og tjener som en katalysator for forebygging, kurer og tilgang til behandling av høy kvalitet.
Trans Lifeline
Ring 877 565 8860
Trans Lifeline er en trans-ledet organisasjon som kobler transseksuelle til fellesskapet, støtte og ressurser de trenger for å overleve og ha fremgang.
Hopeline
Ring 1 877 235 4525
Hopeline fokuserer på aktive lytteteknikker for å tilby omsorgsfull og ikke-dømmende lytte til sine innringere. De gir ikke råd, men vil i stedet henvise til andre organisasjoner.
Canada (CA) 🇨🇦
Canada Suicide Prevention Services (CSPS)
Ring 1 833 456 4566
Crisis Services Canada (CSC) tilbye forebygging av selvmord og støtte til folket i Canada.
Youthspace (online krisestøtte og emosjenell støtte over chat. Alle samtaler er konfidensielle og anonyme.)
SMS: 772 783 0177
Youthspace.ca er en nettbasert chat-tjeneste for mennesker i krise som trenger emosjonell støtte. Vi lytter uten å dømme og holder samtaler konfidensielle og

anonyme. Suicide Action Montreal
Ring 1 866 APPELLE (277-3553)
Suicide Action Montréals oppgave er å forhindre selvmord og dets konsekvenser ved å sikre tilgang til kvalitetstjenester for selvmordstilbøyelige personer, deres familier og de rundt dem. I tillegg er SAM avhengig av engasjementet og fremmingen av ferdigheter blant individer og organisasjoner i samfunnet.

Hope for Wellness Helpline
Ring 1 855 242 3310
Ring servicetelefonen 24 timer i døgnet, syv dager i uken, eller chat online. Begge deler er helt gratis. Telefon og chat er tilgjengelig på engelsk og fransk, og på forespørsel er også tilgjengelig i Cree, Ojibway og Inuktitut.

Amelia Rising
Ring 705 476 3355
Amelia Rising Sexual Violence Support Centre tilbyr gratis, konfidensiell støtte for personer som er 12 år og eldre som har opplevd seksuell eller kjønnsbasert vold. Crisis Text Line
SMS: Send tekstmelding til 686868
Crisis Text Line er et tjenestesammarbeid mellom Kids Help Phone og teknologipioner

Crisis Text Line som tilbyr unge mennesker i Canada den første gratis sms-tjenesten døgnet rundt.

Ressurser for Europa

Østerrike (AT) 🇦🇹
Rat auf Draht
Ring 147
Rat auf Draht tilbyr råd til barn og tenåringer når som helst, helt anonymt og helt gratis.
TelefonSeelsorge
Ring 142
Telefon Seelsorge tilbyr støtte for krisesituasjoner. Du kan nå oss 24 timer i døgnet gjennom nødnummeret 142, helt gratis.
Belgia (BE) 🇧🇪
Zelfmoord 1813
Ring 181
3 Center For Suicide Prevention er en ideell organisasjon som er dedikert til å sette en stopper for selvmord. Organisasjonen tilbyr en servicetelefon, samt omfattende tjenester i sammenheng med forskning.
Child Focus
Ring 116 000
Child Focus tilbyr en anonym servicetelefon som er åpen 24 timer i døgnet for å rapporter om savnede barn og seksuell utnyttelse av mindreårige.
Kroatia (HR) 🇭🇷
HRABRI Telefon
 Ring 0800 0800 (for voksne) eller 116 111 (for tenåringer)
Help and Support for Children and Parents - The Brave Phone for Children 116 111; En hjelpetelefon for foreldre 0800 0800. Chat og e-post.
Danmark (DK) 🇩🇰
Livslinien
Ring 70 201 201
Livslinien er en telefontjeneste som tilbyr profesjonelle konsultasjoner og bistand med det formål å redusere antall selvmordsforsøk.
BørneTelefonen
Ring 116 111
Barnetelefonen er barnetelefonlinjen for rådgivning, komfort, eller bare en voksen som har tid til å lytte.
Estland (EE) 🇪🇪
Eluliin
Ring 655 8088
Eluliin som nødhjelpssenter ble opprettet under ledelse av Airi Värnik, direktør for det estisk-svenske instituttet for suicidologi. Tilbyr emosjonell støtte til ensomme, ulykkelige, deprimerte og / eller suicidale mennesker.
Finland (FI) 🇫🇮
Suomen Mielenterveysry
Ring 09 2525 0111
MIELI Den finske organisasjonen for psykisk helse er en offentlig organisasjon som ikke er statlig. Foreningen fremmer psykisk helse i Finland og utfører forebyggende psykisk helsearbeid.
Frankrike (FR) 🇫🇷
E-Enfance
Ring 3018
Det nye nasjonale nummeret mot digital vold som er gratis for barn og ungdom som står overfor problemer knyttet til deres digitale bruk, 100 % anonymt og konfidensielt.
Suicide Écoute
Ring 01 45 39 40 00
Suicide Ecoute hjelper de som har tanker om å avslutte livet sitt eller har bestemt seg for å gjøre det. Alle kan, i fullstendig anonymitet, utrykke sine lidelser til Suicide Ecoute.
SOS Suicide Phénix
Ring 01 40 44 46 45
The SOS Suicide Phoenix France Federation har som formål å FOREBYGGE selvmord og FREMME forebyggende tiltak i samarbeid med aktørene på det sosialmedisinske området.
Tyskland (DE) 🇩🇪
TelefonSeelsorge
Ring 0800 111 0 111 eller 0800 111 0 222
Telefonseelsorge er en frivillig organisasjon som består av over 8 000 frivillige ansatte som hjelper til med å gi råd til alle som trenger psykisk helsehjelp via telefon, chat, e-post og personlig rådgivning døgnet rundt.
Nummer gegen Kummer Ring 116 111
Nummer gegen
Kummer eV (NgK) er paraplyorganisasjonen for den største, kostnadsfrie telefonrådgivningstjenesten for barn, ungdom og foreldre i hele Tyskland.
Hellas (GR) 🇬🇷
Hamogelo 
1056
«The Smile of the Child» er registrert som en ikke-statlig organisasjon. Den ble stiftet i 1995 av 10 år gamle Andreas Yannopoulos for å beskytte barns rettigheter. For tenåringer under 18 år.
Ireland (IE) 🇮🇪
Pieta House
Ring 1 800 247 247 eller SMS: Tekst HELP til 51444
Pieta tilbyr gratis terapi til de som er involvert i selvskading, med selvmordstanker eller etterlatte ved selvmord.
Belong To
Ring 01 670 6223 Visjonen til
BeLonG To er en verden hvor unge folk innen LHBTI+ er like, trygge og verdsatt i mangfoldet av deres identiteter og erfaringer.
Jigsaw – The National Centre for Youth Mental Health
Ring 353 1 472 7010
Jigsaw er en veldedig organisasjon som støtter unge menneskers psykiske helse gjennom mentorskap, forskning, utdanning og opplæring.
ReachOut Ireland
ReachOut Ireland er en nettbasert leverandør av psykiske helsetjenester som gir unge mennesker med psykiske problemer tilgang til informasjon og praktiske verktøy.
Italia (IT) 🇮🇹
Telefono Amico
Ring 199 284 284 284
Telefono Amico er en frivillig organisasjon som er forpliktet til å lytte til alle som føler ensomhet, angst, tristhet, ubehag eller sinne.
Litauen (LT) 🇱🇹
Lithuanian Association of Emotional Support Lines
LEPTAs formål er å gi gratis, tilgjengelig, og anonym emosjonell støtte i en kritisk tid, redusere en persons emosjonelle smerte, og hjelpe å takle og bekjempe problemer.
Jaunimo Linija
Ring 8 800 288
8 Jaunimo Linija tilbyr telefon, skriftlig brev eller chat på nettet for de som er i nød. Alt du forteller dem vil forbli mellom deg og den du snakker med.
Luxembourg (LU)🇱🇺
Kanner-Jugendtelefon
Ring 116 11
1 KJT er en ressurs som tilbys barn, unge mennesker og foreldre ved å gi dem noen som lytter og assistanse som er lett tilgjengelig og uten begrensning.
BEE SECURE
BEE SECURE er Luxembourg sitt senter for et tryggere internett. De gir ressurser via nyheter, fakta, arrangementer og tips for å holde seg trygg på Internett!
Mauritius (MU) 🇲🇺
Befrienders Mauritius
Ring 230 800 93 93
Befrienders Worldwide-sentre tilbyr en åpen plass for de som er i nød til å snakke og bli hørt. Dette er via telefonhjelpelinjer, SMS-meldinger, interaksjoner ansikt til ansikt, nettchat, oppsøkende sosialt arbeid og lokale partnerskap.
Nederland (NL) 🇳🇱
113 Suicide Prevention
Ring 0900 0113
Foundation 113 er den nasjonale organisasjonen for å forebygge selvmord. Organisasjonens formål er å arbeide for et land hvor ingen dør ensom og i krise ved selvmord.
MiNd Netherlands
Ring 088 554 32 22
MiND er den nederlandske nasjonale servicetelefonen for ulovlige, diskriminerende utsagn på internett. Servicetelefonen ble grunnlagt i 2013.
Norge (NO) 🇳🇴
Kirkens SOS
Ring 22 40 00 40
Kirkens SOS er en religiøs organisasjon som ønsker å lindre følelsesmessige vanskeligheter og forebygge selvmord ved å tilby en døgnåpen servicetelefon, SMS-tjeneste og chat-tjeneste.
Mental Helse Hjelpetelefonen
Ring 116 123
Mental Helse streber etter økt åpenhet, forebygging av mentale problemer og bedre helsehjelp. Brukere og slektninger har erfaring og kunnskap om psykiske helse som vi ønsker å formidle til offentlige myndigheter, yrkesorganisasjoner, organisasjoner og individer.
Polen (PL) 🇵🇱
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Ring 116 111
Vi er en gruppe mennesker som hjelper til med å takle vanskelige situasjoner. Du kan fortelle oss om hva du går gjennom.
Portugal (PT) 🇵🇹
SOS VOZ AMIGA
Ring 808 237 327 eller 210 027 159
Vi mottar anrop fra folk som opplever problemer som skyldes ensomhet, sykdom, ødelagte familieforhold, stoffavhengighet, misbruk og ulike emosjonelle situasjoner. Ved vår telefonlinje kommer vi ikke med moralske fordømmelser. Vi lytter på en anonym og konfidensiell måte. Hvis du trenger oss, ikke nøl. Ring oss. Vi bryr oss!
Romania (RO) 🇷🇴
Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului
Ring 0800 801 200
Den rumenske organisasjonen for forebygging av selvmord (ARPS) er en veldedig organisasjon, etablert med det formål å opprettholde og fremme livskvalitet ved å forebygge selvmord.
Serbia (RS) 🇷🇸
Centar Srce
Ring 0800 300 303 Senterets
oppdrag er å tilby emosjonell støtte til folk i krise og forebygge selvmord, via telefon, e-post og chat. Vi jobber for å lindre lidelser som en person føler og redusere intensiteten av selvmordsfølelser.
Slovakia (SK) 🇸🇰
Linka Detskej Istoty
Ring 116 000
Hjelper barn og unge mennesker med å kontakte noen når de er i nød. Telefonenlinjen ringer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
Slovenia (SI) 🇸🇮
Enska Svetovalnica – Krizni Center
Ring 031 233 211
Rådgivningssamfunnet for kvinner er en humanitær organisasjon som er aktiv innen psykososial bistand og selvhjelp for kvinner som er utsatt for vold.
TOM – Telefon Za Otroke i Mladostnike
Ring 116 111
TOM er en telefon for barn og ungdom som opererer innenfor rammen av Friends of Youth Association of Slovenia (ZPMS).

Društvo Zaupni telefon Samarijan
Ring 116 123
Oppdraget til fellesskapet er å være tilgjengelig for den enkelte å snakke i nød når som helst på dagen og alle dagene i året, inkludert helger og helligdager, på to telefoner om gangen.
Spania (ES) 🇪🇸
Teléfono de la Esperanza
Ring 717 003 717
Telefono de la Esperanza er en samfunnsorganisasjon som fremmer emosjonell helse for mennesker i krisesituasjoner i den spansk-portugisisktalende verden med øyeblikkelig, gratis krisehjelp.
Internet Segura for Kids
Ring 017
Trygt internett for barn (IS4K) er senteret for mindreåriges internettsikkerhet i Spania og har som mål å fremme sikkert og ansvarlig bruk av internett og ny teknologi, blant barn og unge.
Sverige (SE) 🇸🇪
Mind
Ring 90 101
Fremmer mental helse, for å opprettholde mental likevekt og helse for friske personer, for å forhindre de nervøse og mentale sykdommene til truede personer og for å forbedre gjennom de aktuelle omsorgsforpliktelsene til de som er berørt av slike sykdommer.
Sveits (CH) 🇨🇭
Tel 143
Ring 143
Tilbyr for folk som ønsker en hjelpende samtale eller en støttende kontakt.
Storbritannia (UK) 🇬🇧
Samaritans
Ring 116 123
Samaritans er en veldedig organisasjon som er tilgjengelig for å lytte og hjelpe folk med å snakke gjennom sine bekymringer.

PAPYRUS Prevention of Young Suicide HOPELineUK
Ring 0 800 068 41 41 eller SMS: 07860039967
PAPYRUS er en konfidensiell støtte- og rådgivningstjeneste for barn og unge under 35 år som opplever tanker om selvmord og ellers alle som er bekymret for at en ung person kan tenke på selvmord.
UK Safer Internet
Centre UK Safer Internet Centre er et partnerskap bestående av tre ledende veldedige organisasjoner; Childnet, South West Grid for Learning og Internet Watch Foundation.
Campaign Against Living Miserably
Ring 0 800 58 58 58 58
Vår hjelpetelefon er for mennesker i Storbritannia som føler seg deprimerte eller som har truffet veggen, som trenger å snakke eller finne informasjon og støtte.

Mind
Ring 0 300 123 3393
Vi tilbyr råd og støtte for alle som opplever et psykisk helseproblem.

Revenge Porn Helpline
Ring 0345 6000 459
Revenge Porn Helpline støtter de som er 18 + som opplever intime bildemisbruk, kjent som hevnporno, ved å gi råd og veiledning med å bidra til å fjerne dette innholdet. E-post help@revengepornhelpline.org.uk.
Action Fraud
Ring 0300 123 2040
Action Fraud er Storbritannias nasjonale rapporteringssenter for svindel og nettkriminalitet og stedet du bør henvende deg for å rapportere svindel hvis du har blitt svindlet, bedratt eller opplevd nettkriminalitet i England, Wales og Nord-Irland

Ressurser for Latin-Amerika og Karibia

Argentina (AR) 🇦🇷
Hablemos de Todo
Hablemos de Todo tilbyr anonym chat via nettside. Dette er et trygt sted hvor du kan fortelle om hva som skjer i livet ditt og stille spørsmål.
Bahamas (BS) 🇧🇸
National Hotline for Crisis Intervention
Ring 242 322 276
3Department of Social Services tilbyr en nødlinje og nylig sammenslåtte tjeneste som omfatter rådgivning til personer som kan oppleve depresjon, være overveldet eller oppleve vanskeligheter med å takle aktuelle livsutfordringer.
Brasil (BR) 🇧🇷
O CVV – Centro de Valorização da Vida
Ring 188
Centro de Valorização da Vida (CVV) er en en allmennyttig organisasjon som gir gratis, diskré emosjonell støtte og tjenester for forebygging av selvmord.
Chile (CL) 🇨🇱
Todo Mejora
Todo Mejora fremmer trivsel hos barn og ungdom som er utsatt for mobbing og selvmordsatferd på grunn av diskriminering basert på seksuell orientering, identitet og kjønnsuttrykk. Fra mandag til fredag og på søndager er Todo Mejora vert for Safe Hour der du kan chatte i sanntid med tilgjengelige ansatte.
Guyana (GY) 🇬🇾
The Caribbean
Voice The Caribbean Voice tilbyr globale ressurser for temaer som forebygging av selvmord, psykisk helse, bekjempelse av vold og seksuelle overgrep i hjemmet, og barnevern.
Mexico (MX) 🇲🇽
SAPT
EL Ring 55 5259 8121
SAPTEL er en tjeneste for mental helse og fjernmedisin som har eksistert i 30 år. SAPTEL er et profesjonelt program hvor utvalgte, opplærte og veiledede psykologer gir gratis hjelp, rådgivning, psykologisk støtte, psykoterapeutisk rådgivning, og bistår under emosjonelle kriser. SAPTEL tilbyr sine tjenester til hele Mexico.
Alianza por la seguridad en internet A
lianza por la seguridad en internet (ASI) Mexico er en allmennyttig organisasjon som arbeider for å gi informasjon til familier og ungdom vedrørende digitalt statsborgerskap og et forsvarlig bruk av internett.

Ressurser for Afrika

Mauritius (MU) 🇲🇺
Befrienders Mauritius
Ring 230 800 93 93
Befrienders Worldwide-sentre tilbyr en åpen plass for de som er i nød til å snakke og bli hørt. Dette er via telefonhjelpelinjer, SMS-meldinger, interaksjoner ansikt til ansikt, nettchat, oppsøkende sosialt arbeid og lokale partnerskap.
Sør-Afrika (ZA) 🇿🇦
SADAG — The South African Depression and Anxiety Group
Ring 0800 567 567
The South African Depression and Anxiety Group (SADAG) er i forkant når det gjelder støtte, utdanning og destigmatisering av mental sykdom i landet. Dens ekspertise ligger i å hjelpe pasienter og innringere i hele Sør-Afrika med spørsmål vedrørende psykisk helse.
Lifeline
Ring 0861 322 322
For å legge til rette for enkeltpersoner og samfunn i hele Ekurhuleni å omfavne emosjonell velvære.
The Triangle Project (for LGBTI personer, partnere og deres familiemedlemmer)
Ring 021 422 0255
Triangle Project er en ideell organisasjon for menneskerettigheter som tilbyr profesjonelle tjenester for å sikre full realisering av konstitusjonelle rettigheter og menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transkjønnede, intersex og queer (LGBTIQ) personer, deres partnere og familier.

LifeLine Pietermaritzburg
Ring 033 342 4447
LifeLine Pietermaritzburg som opererer som LifeLine og Rape Crisis er en registrert organisasjon for sivilsamfunnet som tilbyr gratis generisk rådgivning til alle som trenger slik tjeneste.

Ressurser for Asia

Kina (CN) 🇨🇳
Beijing Suicide Research and Prevention Center
Ring 010 8295 1332
Beijing Suicide Research and Prevention Center hjelper folk i nød.
Lifeline Shanghai
Ring 400 821 1215
Lifeline tilbyr en gratis, konfidensiell og anonym støttetjeneste med tilgjengelige assistenter som tilbyr en trygg støtte for individer som sliter og er i nød.

Hong Kong-regionen
The Samaritan Befrienders Hong Kong (香港撒瑪利亞防止自殺會)
Ring 23 89 22 22
Tjenestene fra The Samaritan Befrienders Hong Kong gis av en gruppe entusiastiske frivillige. De er innstilt på å hjelpe andre, og 24-timer i døgnet gir de mennesker i emosjonell fortvilelse, håpløshet, hjelpeløshet eller med selvmordsintensjoner øyeblikkelige emosjonelle hjelpetjenester.
The Samaritans Hong Kong (香港撒瑪利亞會)
Ring 2896 0000
The Samaritans er her for å lytte, samme hvor foruroligende eller vanlig problemet kan virke. Vi gir ikke råd, eller forteller deg hva du skal gjøre. Vi er her for å tilby betingelsesløs emosjonell støtte.
India (IN) 🇮🇳
AASRA
Ring 022 2754 6669
Aasra er et krisesenter for de med selvmordstanker, ensomme, og fortvilte. Vi har som mål å forebygge og behandle psykisk sykdom ved å tilby frivillig, profesjonell og i hovedsak konfidensiell pleie og støtte til deprimerte og selvmorderske.
Sneha India
Ring 91 44 2464 0050
Sneha er en selvmordsforebyggende organisasjon i Chennai i India. Vi tilbyr ubetinget emosjonell støtte til enhver som føler seg kriserammet, deprimert eller suicidal.
Japan (JP) 🇯🇵
Tokyo Suicide Prevention Center (東京自殺防止センター)
Ring 03 52 86 9090
Tokyo Suicide Prevention Center gir konfidensiell og emosjonell støtte til de som er i nød og fortvilelse, inkludert følelser som kan føre til selvmord
Aichi Suicide Prevention Center A
ichi Suicide Prevention Center er en frivillig organisasjon med formålet å gi emosjonell støtte til de som vurderer selvmord, når som helst og hvor som helst.
Malaysia (MY) 🇲🇾
Befrienders Kuala Lumpur
Ring 603 7956 8145
Befrienders er en ideell organisasjon som tilbyr emosjonell støtte 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, til folk som er ensomme, i nød, i fortvilelse og som har selvmordstanker - kostnadsfritt.
Filippinene (PH) 🇵🇭
Natasha Goulbourn Foundation
Ring 0917 558 4673
The Natasha Goulbourn Foundation er en ideell organisasjon som er dedikert til å fremme et sunnere samfunn av filippinere gjennom bruk av positive og forebyggende aktiviteter som fokuserer på mental helse for alle.
Singapore (SG) 🇸🇬
Samaritans of Singapore (新加坡援人協會 )
Ring 1800 221 444
Samaritans of Singapore (SOS) er dedikert til å gi konfidensiell emosjonell støtte til personer som står overfor en krise, som tenker på eller er berørt av selvmord.
Silver Ribbon (Singapore)
Ring 65 6386 1928 For
å bekjempe stigma rundt mental helse, oppfordre til å gi tidlig hjelp, og legge til rette for integrasjon av mennesker med psykiske lidelser i samfunnet gjennom nyskapende måter for å fremme kunnskap om mental helse.

Ressurser for Oseania

Australia (AU) 🇦🇺
Lifeline
Ring 13 11 14
Lifeline tilbyr australiere som opplever personlige kriser 24-timers tilgang til selvmordstjenester, opplæring for vold i hjemmet og økonomiske velferdsprogrammer.

Kids Helpline

er Australias eneste gratis, private og konfidensielle telefonrådgivning spesielt for unge mennesker i alderen 5-25 år.

Beyondblue
Ring 1300 22 4636
Beyondblue er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme god mental helse, takle stigma og diskriminering, og gi støtte og informasjon om angst, depresjon og selvmord.
New Zealand (NZ) 🇳🇿
Depression Hotline
Ring 0800
111 757 Dette nettstedet hjelper New Zealand til å gjenkjenne og forstå depresjon og angst ved

å oppmuntre

til tidlig anerkjennelse og hjelp. The LowdownSMS: 5626 The Lowdown oppfordrer til tidlig anerkjennelse og hjelp for depresjon eller angst. På denne siden kan unge mennesker finne hjelpsom informasjon om angst, depresjon (og andre temaer de kan slite med, slik som å forlate skolen eller gå overens med foreldrene sine, videoer av 12 ekte unge mennesker som forteller sine historier og mer.

Youthline
Ring 0800 376 633 eller send tekstmelding: 234
Youthline arbeider med unge mennesker, deres familier og de som støtter unge mennesker. Våre organisasjoner består av frivillige og fastlønnede - og vi har sentre over hele landet.

Lifeline
Ring 0800 543 354 eller SMS: Tekst HELP til 357
Vårt oppdrag er å redusere fortvilelse og redde liv ved å tilby trygge, tilgjengelige, effektive og profesjonelle og innovative tjenester. Vi jobber spesifikt for å øke bevissthet og forståelsen av forebygging av selvmord i New Zealand og redusere stigmaet rundt dette og arbeide med andre for å gjøre en positiv forandring i helse- og sosialsektoren.