Informasjon for politimyndigheter

Politimyndighetene og Snap-samfunnet

Hos Snap tar vi vår forpliktelse om å beskytte Snapchattere fra misbruk på vår plattform svært alvorlig. Som en del av dette arbeidet samarbeider vi med politimyndigheter og statlige organer for å fremme sikkerhet på vår plattform.

Snap er forpliktet til å bistå politimyndigheter samtidig som vi respekterer våre brukeres personvern og rettigheter. Når vi har mottatt og etablert gyldigheten av en juridisk forespørsel for Snapchat-kontooppføringer svarer vi i samsvar med gjeldende lov- og personvernkrav.

Generell informasjon for politimyndigheter

Disse operasjonelle retningslinjene gis til politimyndigheter og representanter for myndigheter som ønsker informasjon om Snapchat-brukerkontoer (dvs. Snapchat-brukerdata) fra Snap Inc. Ytterligere informasjon relatert til forespørsler fra politimyndigheter finner du i vår Veiledning for rettshåndhevelse. Her finner du detaljer om mulig tilgjengelighet til Snapchat-konto og hvilken type juridisk prosess som kreves for å få tilgang til disse opplysningene.

Amerikansk rettsprosess

Som et amerikansk selskap, krever Snap at amerikanske politimyndigheter og statlige organer følger amerikansk lovgivning, for at Snap kan utlevere noe kontoinformasjon.

Vår evne til å utlevere kontoinformasjon er generelt styrt av den gamle versjonen av Stored Communications Act, 18 U.S.C. § 2701, et seq. SCA fastsetter at vi utleverer visse kontoopplysninger kun som respons på spesifikke typer juridisk prosess, inkludert stevninger, rettskjennelser og ransakelsesordre.

Ikke-amerikanske Juridisk prosess

Ikke-amerikanske politimyndigheter og offentlige organer må generelt bygge på mekanismene i avtalen om gjensidig rettshjelp (Mutual Legal Assistance Treaty) eller rettsanmodninger for å be om kontoopplysninger fra Snap. Som en imøtekommenhet overfor ikke-amerikanske politimyndigheter, vil vi gjennomgå og reagere på korrekt innsendte anmodninger mens MLAT eller rettsanmodninger gjennomføres.

Snap kan etter eget skjønn, gi organer for politimyndigheter og offentlige organer utenfor USA tilgang til Snapchat-konter som svar på juridisk prosesser som behørig er autorisert i det anmodende landet, og som søker ikke-innholdsinformasjon som grunnleggende informasjon om abonnenter og IP-data.

Anmodninger om nødbehandling

I overensstemmelse med 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) og 27702(c)(4) kan vi frivillig utlevere kontoinformasjon når vi i god tro mener at en nødsituasjon der utgjør en trussel for overhengende død eller alvorlig personskade, krever øyeblikkelig utlevering av slike opplysninger.

Informasjon for politimyndigheter om hvordan du sender inn hasteforespørsler om utlevering til Snap finner du i vår Veiledning for rettshåndhevelse. Anmodning av nødbehandling til Snap må sendes inn av en representant for politimyndighet og må komme fra en offisiell politimyndighet (eller statlig) e-postdomene.

Dataoppbevaringsperioder

Gjeldende informasjon om retningslinjer for oppbevaring av data for Snapper, Chatter og Stories, samt annen nyttig informasjon, finner du på vår kundestøtteside.

 

Bevaringsforespørsler

Vi retter oss etter formelle forespørsler fra politimyndigheter om å bevare informasjon i samsvar med 18 U.S.C. § 2703(f). Når vi mottar en slik forespørsel, vil vi forsøke å bevare tilgjengelige Snapchat-konto-poster som er forbundet med de rette identifiserte Snapchat-brukerne og som er innenfor datoområdet angitt i forespørselen. Vi vil oppbevare slike poster i en fil (ikke nettbasert) i opptil 90 dager, og vil forlenge oppbevaringen i ytterligere 90 dager med en formell forespørsel. Se Del IV i vår veiledning for rettshåndhevelse for mer informasjon om nøyaktig lokalisering av en Snapchat-konto.

Som et tilbud til rettshåndhevelse i andre land utenom USA, kan Snap etter eget skjønn, oppbevare tilgjengelige Snapchat-konto-poster i opptil et år mens MLAT eller rettsanmodninger blir iverksatt. Snap kan etter eget skjønn, forlenge en slik oppbevaring i ytterligere seks måneder med en formell forespørsel.

Bekymringer om barns sikkerhet

I tilfeller der vi blir gjort oppmerksomme på potensiell utnyttelse av barn på vår plattform, vil vårt Trust & Safety-team gjennomgå anklagene og, om det er passende, rapportere slike situasjoner til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). NCMEC vil da gjennomgå disse rapportene og koordinere med globale myndigheter for rettshåndhevelse.

Brukersamtykke

Snap avslører ikke brukerdata basert utelukkende på samtykke fra brukeren. Brukere som ønsker å laste ned sine egne data, kan finne mer på kundestøtte-siden vår.

Retningslinjer for brukervarsling

Snap sin policy er å varsle våre brukere når vi mottar juridiske prosesser som ber om utlevering av informasjonen deres. Vi har to unntak til denne regelen. For det første, vil vi ikke gi beskjed til brukere om juridiske forespørsler når det å gi varsel er forbudt ifølge en rettskjennelse ifølge 18 U.S.C. § 2705(b) eller annen juridisk autoritet. Og der vi, etter eget skjønn, mener det foreligger eksepsjonelle omstendigheter, som saker som involverer utnyttelse av barn eller en potensiell livstruende situasjon eller en potensiell situasjon som medfører alvorlig kroppsskade. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å ikke gi brukeren et varsel.

Vitnesbyrd

Opplysninger gitt til amerikanske politimyndigheter vil bli ledsaget av et signert ekthetssertifikat som bør eliminere behovet for en vitneforklaring fra en arkivansvarlig (Custodian of Records). Hvis du mener at vitneforklaring fra en arkivansvarlig fortsatt er nødvendig, krever vi domestisering av alle statlige stevninger i henhold til enhetsloven for å sikre oppmøte av et vitne uten stat i straffesaker, Cal. Straffeloven § 1334, et seq.

Snap kan ikke gi vitneforklaring eller et vitneutsagn utenfor USA.

Hvordan sende inn forespørsler

Representanter for politimyndigheter må adressere sine forespørsler til Snap Inc. Vær sikker på at du identifiserer Snapchat-brukernavnet til den forespurte kontoen. Hvis du ikke er i stand til å finne et brukernavn, kan vi forsøke – med varierende grad av suksess – å finne kontoen ved hjelp av et telefonnummer, e-postadresse eller bruker-ID med heksadesimal. Se Del IV i vår veiledning for rettshåndhevelse for mer informasjon om nøyaktig lokalisering av en Snapchat-konto.

Politimyndigheter og offentlige etater som har tilgang til Snaps rettshåndhevelses-tjeneste (LESS), bør sende forespørsler om juridisk prosess og forespørsler om bevaring til Snap via LESS-portalen på less.snapchat.com. I LESS kan medlemmer av politimyndigheter og offentlige etater opprette en konto for det formål å sende inn forespørsler og sjekke status for innsendinger.

Vi aksepterer også forespørsler om bevaring, tjenester i forbindelse med en juridisk prosess, og generelle spørsmål fra politimyndigheter via e-post på: lawenforcement@snapchat.com.

Mottak av forespørsler fra politimyndigheter på disse måtene er kun for enkelhets skyld og fraskriver seg ingen innvendinger eller juridiske rettigheter fra Snap eller dets brukere.

Forespørsler fra ikke-statlige enheter

Vær oppmerksom på at metodene ovenfor er kun egnet for politimyndigheter.

Hvis du kontakter Snap på vegne av en enhet som ikke er tilknyttet politiet og som ønsker å betjene et krav om oppdagelse av et straffbart forsvar, må du være oppmerksom på at en slik juridisk prosess må betjenes av Snap eller vår utpekte tredjepartsagent (med mindre den er utstedt eller domestisert i California). Krav til oppdagelse av kriminelt forsvar utenfor delstaten må være innenriks i California i henhold til lov. Hvis du ønsker å legge frem en forespørsel om sivil oppdagelse, må du være oppmerksom på at Snap ikke tilbyr slike tjenester for en slik juridisk prosess via e-post. Krav til sivil oppdagelse må leveres personlig til Snap eller via vår utpekte tredjepartsagent. Krav til sivile oppdagelser utenfor delstaten må domestiseres i California.

Politimyndighetene og Snap-samfunnet

Veiledning for brukere, foresatte og lærere

Hos Snap tar vi vår forpliktelse om å beskytte Snapchattere fra misbruk på vår plattform svært alvorlig. Som en del av dette arbeidet samarbeider vi med politimyndigheter og statlige organer for å fremme sikkerhet på vår plattform.

Veiledning om brukeres personvernbekymringer

Snap er forpliktet til å bistå politimyndigheter samtidig som vi respekterer våre brukeres personvern og rettigheter. Når vi har mottatt og etablert gyldigheten av en juridisk forespørsel for Snapchat-kontooppføringer svarer vi i samsvar med gjeldende lov- og personvernkrav.

Hvordan fremme sikkerhet

Selv om det er sant at vi setter pris på flyktighet, kan noe kontoinformasjon bli hentet ut av politimyndigheter gjennom gyldig rettspraksis. Noen ganger kan dette innebære å assistere politimyndigheter med å forhindre ulovlige aktiviteter og slå ned på kontoer for brudd på Snaps tjenestevilkår. Vi assisterer også ved krevende situasjoner og nært forestående livstruende saker, slik som trusler om skoleskyting, bombetrusler og saker angående savnede personer.

Del med samfunnet ditt hvordan de kan rapportere til Snap!

  • Rapportering i appen: Du kan enkelt rapportere upassende innhold til oss rett i appen! Bare trykk og hold på Snappen, så trykker du på 'Rapporter Snap'-knappen. Fortell oss hva som foregår – vi gjør vårt beste for å hjelpe!

  • Send oss en e-post: Du kan også sende en rapport til oss direkte via vårt Nettsted for kundestøtte.

Forespørsel om hjelp

Hvis du eller noen du kjenner befinner seg i umiddelbar fare, ta kontakt med lokale politimyndigheter så snart som mulig.

Åpenhetsrapport

Snapchats åpenhetsrapporter utgis to ganger i året. Disse rapportene gir viktig innsikt i volumet og type offentlige forespørsler om Snapchattere sin kontoinformasjon og andre juridiske meldinger.

Samarbeid med rettslige myndigheter