Introduksjon av Digital Well-Being Index 

Februar 2023

Hos Snap er ingenting viktigere enn sikkerheten og trivselen til Snapchat-fellesskapet vårt. Vi har på plass, og håndhever konsekvent, retningslinjer og regler som beskriver typen innhold og oppførsel som er akseptabel på Snapchat. Vi tilbyr verktøy og ressurser for å hjelpe Snapchattere med å holde seg trygge, og vi samarbeider med andre i industrien og på tvers av teknologisektoren for å bedre beskytte tenåringer og særlig yngre brukere. 

For å gi innsikt i hvordan tenåringer og unge voksne har det på nettet, har vi utført undersøkelser på generasjon Zs digitale velvære. Undersøkelse av tenåringer (13-17 år), unge voksne (18-24 år) og foreldre til tenåringer i alderen 13 til 19 i seks land: Australia, Frankrike, Tyskland, India, Storbritannia og USA. Studien utarbeidet en Digital Well-Being Index (DWBI): en måling av Gen Zs psykiske velvære på nettet.


DWBI-målinger for 2022

Den første Digital Well-Being Index for de seks geografiene er på 62, en noe gjennomsnittlig lesning på en skala fra 0 til 100 – verken spesielt gunstig eller spesielt bekymringsfull. I rekkefølge etter land, fikk India registrert den høyeste DWBI-avlesningen med en poengsum på 68, og Frankrike og Tyskland kom under gjennomsnittet for seks-land, hver på 60. Australia sin DWBI er 63; Storbritannia matchet lesningen for seks-land på 62, og USA fikk 64.

Indeksen tar i bruk PERNA-modellen, en variant av en eksisterende forskningsmetode, som består av 20 sentiment-uttalelser fordelt på fem kategorier: Positive følelser, Engasjement, Relasjoner, Negative følelser og Oppnåelse. Deltakerne ble bedt om å oppgi en gradering av hvor enig de var med hver av de 20 uttalelsene, ved å inkludere alle opplevelsene de har hatt på nett på en hvilken som helst enhet eller nettapplikasjon (utover Snapchat) i løpet av de foregående tre månedene. (Undersøkelsen ble utført fra 22. april til 10. mai 2022). Et eksempel på uttalelse i hver av de fem kategoriene følger. For en fullstendig oversikt over alle 20 DWBI-sentiment-uttalelser, kan du se denne lenken.

Sosiale mediers rolle

En DWBI-poengsum ble beregnet for hver deltaker basert på de 20 sentiment-uttalelsene. Poengsummen deres ble samlet inn i fire DWBI-grupper: Stortrives (10 %), trives (43 %), middels (40 %) og sliter (7 %). (Se nedenfor for mer informasjon.)Ikke overraskende viste forskningen at sosiale medier spiller en stor rolle i Gen Zs digitale velvære, hvor mer enn tre fjerdedeler (78 %) av deltakerne sa at sosiale medier hadde en positiv påvirkning på livskvaliteten deres. Denne overbevisningen var enda større blant tenåringer (84 %) og menn (81 %) sammenlignet med Gen Z unge voksne (71 %), og kvinner (75 %). Foreldres mening (73 %) om sosiale mediers påvirkning gikk litt over i forhold til Gen Z voksne. De som kom i gruppen for stortrives, så på sosiale medier som en positiv påvirkning i livene deres (95 %), mens de som havnet i gruppen for sliter, sa at det var mindre (43 %). Mer enn en tredjedel (36 %) av de som kom i gruppen for stortrives, var enige i utsagnet: "Jeg kan ikke leve livet mitt uten sosiale medier", mens kun 18 % av de som var i gruppen for slitere, var enige i det. Disse prosentene ble effektivt snudd i forhold til den omvendte uttalelsen, "Verden ville vært et bedre sted uten sosiale medier". (Stortrives: 22 %, sliter: 33 %).


Andre nøkkelresultater

Vår digitale undersøkelse ga andre interessante funn. Nedenfor finner du noen høydepunkter. Hele rapporten kan ses her.

  • Digital velvære er mer avhengig av type- og kvalitet på interaksjoner på nett og mindre avhengig av hvor mye tid som brukes på sosiale medier.

  • Personlig målrettet risiko (f.eks. mobbing, upassende seksuell atferd) utgjør mye for velvære, mens "normale" risikoer (f.eks. etterligning, feilinformasjon) utgjør mindre.

  • Foreldre er stort sett oppdatert på tenåringens digitale velvære. Faktisk hadde tenåringene med foreldre som regelmessig sjekket opp i deres nett- og sosiale medievaner, høyere digital velvære og opprettholdt et høyere nivå av tillit fra foreldrene. Derimot hadde undergruppen av foreldre som ikke sjekket regelmessig innom sine tenåringers digitale medievaner, betydelig undervurdert tenåringens risiko for eksponering (med nesten 20 poeng).

  • Ikke overraskende er det mer sannsynlig at Gen Zs med større støttenettverk stortrives eller trives på nettet, og de med færre støttende ressurser har større sannsynlighet for å slite eller være i gruppen for middels. Støttende ressurser ble bredt definert som mennesker i den unges liv – foreldre, omsorgspersoner, lærere, andre betrodde voksne eller venner – som bryr seg om dem, lytter til dem eller har tro på dem.


Nedenfor finner du flere, landsspesifikke ressurser på vår Digital Well-Being Index:


DWBI dekning - Britisk-engelsk 

DWBI dekning - Engelsk 

DWBI dekning - Fransk 

DWBI dekning - Tysk 

DWBI sammendrag - Nederlandsk

DWBI sammendrag - Engelsk

DWBI sammendrag - Fransk

DWBI sammendrag - Tysk

DWBI infografikk - Global 

DWBI infografikk - Australia 

DWBI infografikk - Frankrike (FR)

DWBI infografikk - Tyskland (DE)

DWBI infografikk - India 

DWBI infografikk - Storbritannia 

DWBI infografikk - USA