Instruksjoner for datatilgang for forskere

Hvis du er en forsker med ikke-kommersielle formål, og ønsker å be om tilgang til Snaps allment tilgjengelige data i samsvar med Digital Services Act (DSA), send inn forespørsel din til DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com med følgende informasjon:
  • Ditt navn og navn på den tilknyttede forskningsorganisasjonen
  • En detaljert beskrivelse av data du ønsker å få tilgang til 
  • En detaljert beskrivelse av formålet du ber om data for
  • En detaljert beskrivelse av planlagte forskningsaktiviteter og metodikk
  • Detaljer om kildene til finansiering for forskningen du gjennomfører
  • Bekreftelse på at forskningen din er for ikke-kommersielle formål
  • Detaljer om tidsrammen av de data som er forespurt
Når vi har mottatt, vil vi gå gjennom din forespørsel om kvalifisering og overholdelse av lover, og komme tilbake til deg.